Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Towards Counterfactual Image Manipulation via CLIP


Jul 12, 2022
Yingchen Yu, Fangneng Zhan, Rongliang Wu, Jiahui Zhang, Shijian Lu, Miaomiao Cui, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Chunyan Miao

* This paper has been accepted to ACM MM 2022, code may be found here: https://github.com/yingchen001/CF-CLIP 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DCT-Net: Domain-Calibrated Translation for Portrait Stylization


Jul 06, 2022
Yifang Men, Yuan Yao, Miaomiao Cui, Zhouhui Lian, Xuansong Xie

* Accepted by SIGGRAPH 2022 (TOG). Project Page: https://menyifang.github.io/projects/DCTNet/DCTNet.html , Code: https://github.com/menyifang/DCT-Net 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Improving Nighttime Driving-Scene Segmentation via Dual Image-adaptive Learnable Filters


Jul 04, 2022
Wenyu Liu, Wentong Li, Jianke Zhu, Miaomiao Cui, Xuansong Xie, Lei Zhang

* 13 pages,10figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


May 11, 2022
Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, Yufei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

* Validation code of the baseline model is available at https://github.com/ofsoundof/IMDN. Validation of all submitted models is available at https://github.com/ofsoundof/NTIRE2022_ESR 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Beyond a Video Frame Interpolator: A Space Decoupled Learning Approach to Continuous Image Transition


Mar 18, 2022
Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xiansheng Hua, Lei Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Structure-Aware Flow Generation for Human Body Reshaping


Mar 11, 2022
Jianqiang Ren, Yuan Yao, Biwen Lei, Miaomiao Cui, Xuansong Xie


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Noise-Resistant Deep Metric Learning with Probabilistic Instance Filtering


Aug 03, 2021
Chang Liu, Han Yu, Boyang Li, Zhiqi Shen, Zhanning Gao, Peiran Ren, Xuansong Xie, Lizhen Cui, Chunyan Miao

* Submitted to TPAMI. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2103.16047 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

WaveFill: A Wavelet-based Generation Network for Image Inpainting


Jul 23, 2021
Yingchen Yu, Fangneng Zhan, Shijian Lu, Jianxiong Pan, Feiying Ma, Xuansong Xie, Chunyan Miao

* 10 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>