Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

On Mitigating Hard Clusters for Face Clustering


Jul 25, 2022
Yingjie Chen, Huasong Zhong, Chong Chen, Chen Shen, Jianqiang Huang, Tao Wang, Yun Liang, Qianru Sun

* ECCV 2022 (Oral Presentation) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rethinking IoU-based Optimization for Single-stage 3D Object Detection


Jul 20, 2022
Hualian Sheng, Sijia Cai, Na Zhao, Bing Deng, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua, Min-Jian Zhao, Gim Hee Lee

* Accepted by ECCV2022. The code is available at https://github.com/hlsheng1/RDIoU 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Spatial Likelihood Voting with Self-Knowledge Distillation for Weakly Supervised Object Detection


Apr 14, 2022
Ze Chen, Zhihang Fu, Jianqiang Huang, Mingyuan Tao, Rongxin Jiang, Xiang Tian, Yaowu Chen, Xian-sheng Hua

* Image and Vision Computing, Volume 116, 2021, 104314, ISSN 0262-8856 
* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2006.12884 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Online Convolutional Re-parameterization


Apr 02, 2022
Mu Hu, Junyi Feng, Jiashen Hua, Baisheng Lai, Jianqiang Huang, Xiaojin Gong, Xiansheng Hua

* Accepted by CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Homography Loss for Monocular 3D Object Detection


Apr 02, 2022
Jiaqi Gu, Bojian Wu, Lubin Fan, Jianqiang Huang, Shen Cao, Zhiyu Xiang, Xian-Sheng Hua

* 8 pages, 5 figures. Accepted to CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dynamic Supervisor for Cross-dataset Object Detection


Apr 01, 2022
Ze Chen, Zhihang Fu, Jianqiang Huang, Mingyuan Tao, Shengyu Li, Rongxin Jiang, Xiang Tian, Yaowu Chen, Xian-sheng Hua

* Neurocomputing, Volume 469, 2022, Pages 310-320, ISSN 0925-2312 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Continual Learning for CTR Prediction: A Hybrid Approach


Jan 18, 2022
Ke Hu, Yi Qi, Jianqiang Huang, Jia Cheng, Jun Lei


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Deconfounded Visual Grounding


Dec 31, 2021
Jianqiang Huang, Yu Qin, Jiaxin Qi, Qianru Sun, Hanwang Zhang

* AAAI 2022 Accepted 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AutoHEnsGNN: Winning Solution to AutoGraph Challenge for KDD Cup 2020


Nov 25, 2021
Jin Xu, Mingjian Chen, Jianqiang Huang, Xingyuan Tang, Ke Hu, Jian Li, Jia Cheng, Jun Lei

* ICDE 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
>>