Alert button
Picture for Wenyu Liu

Wenyu Liu

Alert button

WeakSAM: Segment Anything Meets Weakly-supervised Instance-level Recognition

Feb 22, 2024
Lianghui Zhu, Junwei Zhou, Yan Liu, Xin Hao, Wenyu Liu, Xinggang Wang

Viaarxiv icon

VADv2: End-to-End Vectorized Autonomous Driving via Probabilistic Planning

Feb 20, 2024
Shaoyu Chen, Bo Jiang, Hao Gao, Bencheng Liao, Qing Xu, Qian Zhang, Chang Huang, Wenyu Liu, Xinggang Wang

Viaarxiv icon

YOLO-World: Real-Time Open-Vocabulary Object Detection

Feb 02, 2024
Tianheng Cheng, Lin Song, Yixiao Ge, Wenyu Liu, Xinggang Wang, Ying Shan

Viaarxiv icon

Vision Mamba: Efficient Visual Representation Learning with Bidirectional State Space Model

Jan 17, 2024
Lianghui Zhu, Bencheng Liao, Qian Zhang, Xinlong Wang, Wenyu Liu, Xinggang Wang

Viaarxiv icon

Fast High Dynamic Range Radiance Fields for Dynamic Scenes

Jan 11, 2024
Guanjun Wu, Taoran Yi, Jiemin Fang, Wenyu Liu, Xinggang Wang

Viaarxiv icon

Circuit as Set of Points

Oct 26, 2023
Jialv Zou, Xinggang Wang, Jiahao Guo, Wenyu Liu, Qian Zhang, Chang Huang

Viaarxiv icon

Label-efficient Segmentation via Affinity Propagation

Oct 17, 2023
Wentong Li, Yuqian Yuan, Song Wang, Wenyu Liu, Dongqi Tang, Jian Liu, Jianke Zhu, Lei Zhang

Figure 1 for Label-efficient Segmentation via Affinity Propagation
Figure 2 for Label-efficient Segmentation via Affinity Propagation
Figure 3 for Label-efficient Segmentation via Affinity Propagation
Figure 4 for Label-efficient Segmentation via Affinity Propagation
Viaarxiv icon

GaussianDreamer: Fast Generation from Text to 3D Gaussian Splatting with Point Cloud Priors

Oct 12, 2023
Taoran Yi, Jiemin Fang, Guanjun Wu, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Wenyu Liu, Qi Tian, Xinggang Wang

Figure 1 for GaussianDreamer: Fast Generation from Text to 3D Gaussian Splatting with Point Cloud Priors
Figure 2 for GaussianDreamer: Fast Generation from Text to 3D Gaussian Splatting with Point Cloud Priors
Figure 3 for GaussianDreamer: Fast Generation from Text to 3D Gaussian Splatting with Point Cloud Priors
Figure 4 for GaussianDreamer: Fast Generation from Text to 3D Gaussian Splatting with Point Cloud Priors
Viaarxiv icon

4D Gaussian Splatting for Real-Time Dynamic Scene Rendering

Oct 12, 2023
Guanjun Wu, Taoran Yi, Jiemin Fang, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Wei Wei, Wenyu Liu, Qi Tian, Xinggang Wang

Figure 1 for 4D Gaussian Splatting for Real-Time Dynamic Scene Rendering
Figure 2 for 4D Gaussian Splatting for Real-Time Dynamic Scene Rendering
Figure 3 for 4D Gaussian Splatting for Real-Time Dynamic Scene Rendering
Figure 4 for 4D Gaussian Splatting for Real-Time Dynamic Scene Rendering
Viaarxiv icon