Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
How to Train Your Dragon: Tamed Warping Network for Semantic Video Segmentation

May 04, 2020
Junyi Feng, Songyuan Li, Yifeng Chen, Fuxian Huang, Jiabao Cui, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

BANet: Bidirectional Aggregation Network with Occlusion Handling for Panoptic Segmentation

Mar 31, 2020
Yifeng Chen, Guangchen Lin, Songyuan Li, Bourahla Omar, Yiming Wu, Fangfang Wang, Junyi Feng, Mingliang Xu, Xi Li

* to be published in CVPR2020, oral paper 

  Access Paper or Ask Questions

TapLab: A Fast Framework for Semantic Video Segmentation Tapping into Compressed-Domain Knowledge

Mar 30, 2020
Junyi Feng, Songyuan Li, Xi Li, Fei Wu, Qi Tian, Ming-Hsuan Yang, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

Deep Q Learning Driven CT Pancreas Segmentation with Geometry-Aware U-Net

Apr 19, 2019
Yunze Man, Yangsibo Huang, Junyi Feng, Xi Li, Fei Wu

* in IEEE Transactions on Medical Imaging (2019) 

  Access Paper or Ask Questions