Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yazhou Yao

Webly Supervised Fine-Grained Recognition: Benchmark Datasets and An Approach


Aug 11, 2021
Zeren Sun, Yazhou Yao, Xiu-Shen Wei, Yongshun Zhang, Fumin Shen, Jianxin Wu, Jian Zhang, Heng-Tao Shen

* accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Salient Region Object Mining for Weakly Supervised Semantic Segmentation


Mar 26, 2021
Yazhou Yao, Tao Chen, Guosen Xie, Chuanyi Zhang, Fumin Shen, Qi Wu, Zhenmin Tang, Jian Zhang

* accepted by IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Jo-SRC: A Contrastive Approach for Combating Noisy Labels


Mar 24, 2021
Yazhou Yao, Zeren Sun, Chuanyi Zhang, Fumin Shen, Qi Wu, Jian Zhang, Zhenmin Tang

* accepted by IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semantically Meaningful Class Prototype Learning for One-Shot Image Semantic Segmentation


Feb 22, 2021
Tao Chen, Guosen Xie, Yazhou Yao, Qiong Wang, Fumin Shen, Zhenmin Tang, Jian Zhang

* IEEE Transactions on Multimedia, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Web Images for Fine-Grained Visual Recognition by Eliminating Noisy Samples and Utilizing Hard Ones


Jan 23, 2021
Huafeng Liu, Chuanyi Zhang, Yazhou Yao, Xiushen Wei, Fumin Shen, Jian Zhang, Zhenmin Tang

* IEEE Transactions on Multimedia, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Tips and Tricks for Webly-Supervised Fine-Grained Recognition: Learning from the WebFG 2020 Challenge


Dec 29, 2020
Xiu-Shen Wei, Yu-Yan Xu, Yazhou Yao, Jia Wei, Si Xi, Wenyuan Xu, Weidong Zhang, Xiaoxin Lv, Dengpan Fu, Qing Li, Baoying Chen, Haojie Guo, Taolue Xue, Haipeng Jing, Zhiheng Wang, Tianming Zhang, Mingwen Zhang

* This is a technical report of the WebFG 2020 challenge (https://sites.google.com/view/webfg2020) associated with ACCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Field-wise Learning for Multi-field Categorical Data


Dec 01, 2020
Zhibin Li, Jian Zhang, Yongshun Gong, Yazhou Yao, Qiang Wu

* Accepted at NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Data-driven Meta-set Based Fine-Grained Visual Classification


Aug 06, 2020
Chuanyi Zhang, Yazhou Yao, Xiangbo Shu, Zechao Li, Zhenmin Tang, Qi Wu

* accepted by ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Salvage Reusable Samples from Noisy Data for Robust Learning


Aug 06, 2020
Zeren Sun, Xian-Sheng Hua, Yazhou Yao, Xiu-Shen Wei, Guosheng Hu, Jian Zhang

* accepted by ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PyRetri: A PyTorch-based Library for Unsupervised Image Retrieval by Deep Convolutional Neural Networks


May 02, 2020
Benyi Hu, Ren-Jie Song, Xiu-Shen Wei, Yazhou Yao, Xian-Sheng Hua, Yuehu Liu

* PyRetri is open-source and available at https://github.com/PyRetri/PyRetri . X.-S. Wei is the corresponding author 

  Access Paper or Ask Questions

Motion-Attentive Transition for Zero-Shot Video Object Segmentation


Mar 15, 2020
Tianfei Zhou, Shunzhou Wang, Yi Zhou, Yazhou Yao, Jianwu Li, Ling Shao

* AAAI 2020. Code: https://github.com/tfzhou/MATNet 

  Access Paper or Ask Questions

Extracting Visual Knowledge from the Internet: Making Sense of Image Data


Jun 07, 2019
Yazhou Yao, Jian Zhang, Xiansheng Hua, Fumin Shen, Zhenmin Tang

* Accepted by International Conference on MultiMedia Modeling, 2016 (MMM) 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamically Visual Disambiguation of Keyword-based Image Search


May 27, 2019
Yazhou Yao, Zeren Sun, Fumin Shen, Li Liu, Limin Wang, Fan Zhu, Lizhong Ding, Gangshan Wu, Ling Shao

* Accepted by International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Representation Learning for Road Detection through Siamese Network


May 26, 2019
Huafeng Liu, Xiaofeng Han, Xiangrui Li, Yazhou Yao, Pu Huang, Zhenming Tang

* Accepted by Multimedia Tools and Applications 

  Access Paper or Ask Questions

Road Segmentation with Image-LiDAR Data Fusion


May 26, 2019
Huafeng Liu, Yazhou Yao, Zeren Sun, Xiangrui Li, Ke Jia, Zhenmin Tang

* Accepted by Multimedia Tools and Applications 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Automatic Construction of Diverse, High-quality Image Dataset


Aug 22, 2017
Yazhou Yao, Jian Zhang, Fumin Shen, Dongxiang Zhang, Zhenmin Tang, Heng Tao Shen


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Web Images for Dataset Construction: A Domain Robust Approach


Mar 28, 2017
Yazhou Yao, Jian Zhang, Fumin Shen, Xiansheng Hua, Jingsong Xu, Zhenmin Tang

* Journal 

  Access Paper or Ask Questions

Refining Image Categorization by Exploiting Web Images and General Corpus


Mar 16, 2017
Yazhou Yao, Jian Zhang, Fumin Shen, Xiansheng Hua, Wankou Yang, Zhenmin Tang


  Access Paper or Ask Questions