Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wenwu Ou

GRN: Generative Rerank Network for Context-wise Recommendation


Apr 07, 2021
Yufei Feng, Binbin Hu, Yu Gong, Fei Sun, Qingwen Liu, Wenwu Ou

* Better read with arXiv:2102.12057. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2102.12057 

  Access Paper or Ask Questions

Explore User Neighborhood for Real-time E-commerce Recommendation


Feb 28, 2021
Xu Xie, Fei Sun, Xiaoyong Yang, Zhao Yang, Jinyang Gao, Wenwu Ou, Bin Cui

* To appear in ICDE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Revisit Recommender System in the Permutation Prospective


Feb 24, 2021
Yufei Feng, Yu Gong, Fei Sun, Qingwen Liu, Wenwu Ou

* Under the review of the KDD2021 Applied Data Science track 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Long-term Fairness in Recommendation


Jan 10, 2021
Yingqiang Ge, Shuchang Liu, Ruoyuan Gao, Yikun Xian, Yunqi Li, Xiangyu Zhao, Changhua Pei, Fei Sun, Junfeng Ge, Wenwu Ou, Yongfeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Personalized Adaptive Meta Learning for Cold-start User Preference Prediction


Dec 22, 2020
Runsheng Yu, Yu Gong, Xu He, Bo An, Yu Zhu, Qingwen Liu, Wenwu Ou

* Preprint Version 

  Access Paper or Ask Questions

Learning User Representations with Hypercuboids for Recommender Systems


Nov 11, 2020
Shuai Zhang, Huoyu Liu, Aston Zhang, Yue Hu, Ce Zhang, Yumeng Li, Tanchao Zhu, Shaojian He, Wenwu Ou

* Accepted by WSDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Commonsense knowledge adversarial dataset that challenges ELECTRA


Oct 25, 2020
Gongqi Lin, Yuan Miao, Xiaoyong Yang, Wenwu Ou, Lizhen Cui, Wei Guo, Chunyan Miao

* To appear in ICARCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Collaborative Filtering by Text-enhanced Domain Adaptation


Jun 28, 2020
Wenhui Yu, Xiao Lin, Junfeng Ge, Wenwu Ou, Zheng Qin

* KDD 2020 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Privileged Features Distillation for E-Commerce Recommendations


Jul 11, 2019
Chen Xu, Quan Li, Junfeng Ge, Jinyang Gao, Xiaoyong Yang, Changhua Pei, Hanxiao Sun, Wenwu Ou

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Query-based Interactive Recommendation by Meta-Path and Adapted Attention-GRU


Jun 24, 2019
Yu Zhu, Yu Gong, Qingwen Liu, Yingcai Ma, Wenwu Ou, Junxiong Zhu, Beidou Wang, Ziyu Guan, Deng Cai

* 9 pages, 6 figures, submitted to CIKM 2019 Applied Research Track 

  Access Paper or Ask Questions

Exact-K Recommendation via Maximal Clique Optimization


May 17, 2019
Yu Gong, Yu Zhu, Lu Duan, Qingwen Liu, Ziyu Guan, Fei Sun, Wenwu Ou, Kenny Q. Zhu

* SIGKDD 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Behavior Sequence Transformer for E-commerce Recommendation in Alibaba


May 15, 2019
Qiwei Chen, Huan Zhao, Wei Li, Pipei Huang, Wenwu Ou

* 4 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Compositional Network Embedding


Apr 18, 2019
Tianshu Lyu, Fei Sun, Peng Jiang, Wenwu Ou, Yan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Personalized Context-aware Re-ranking for E-commerce Recommender Systems


Apr 15, 2019
Changhua Pei, Yi Zhang, Yongfeng Zhang, Fei Sun, Xiao Lin, Hanxiao Sun, Jian Wu, Peng Jiang, Wenwu Ou, Dan Pei

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

BERT4Rec: Sequential Recommendation with Bidirectional Encoder Representations from Transformer


Apr 14, 2019
Fei Sun, Jun Liu, Jian Wu, Changhua Pei, Xiao Lin, Wenwu Ou, Peng Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Value-aware Recommendation based on Reinforced Profit Maximization in E-commerce Systems


Feb 03, 2019
Changhua Pei, Xinru Yang, Qing Cui, Xiao Lin, Fei Sun, Peng Jiang, Wenwu Ou, Yongfeng Zhang

* to appear at the webconf 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Generation of Chinese Short Product Titles for Mobile Display


Nov 05, 2018
Yu Gong, Xusheng Luo, Kenny Q. Zhu, Wenwu Ou, Zhao Li, Lu Duan

* IAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Source Pointer Network for Product Title Summarization


Oct 08, 2018
Fei Sun, Peng Jiang, Hanxiao Sun, Changhua Pei, Wenwu Ou, Xiaobo Wang

* 10 pages, To appear in CIKM 2018, fix mistakes in dataset stats 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Collaborate: Multi-Scenario Ranking via Multi-Agent Reinforcement Learning


Sep 17, 2018
Jun Feng, Heng Li, Minlie Huang, Shichen Liu, Wenwu Ou, Zhirong Wang, Xiaoyan Zhu

* WWW2018 

  Access Paper or Ask Questions

Perceive Your Users in Depth: Learning Universal User Representations from Multiple E-commerce Tasks


May 28, 2018
Yabo Ni, Dan Ou, Shichen Liu, Xiang Li, Wenwu Ou, Anxiang Zeng, Luo Si

* 10 pages, accepted an oral paper in sigKDD2018(industry track) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Cascade Multi-task Learning for Slot Filling in Chinese E-commerce Shopping Guide Assistant


Apr 04, 2018
Yu Gong, Xusheng Luo, Kenny Q. Zhu, Xi Chen, Wenwu Ou

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Alternating Multi-bit Quantization for Recurrent Neural Networks


Feb 01, 2018
Chen Xu, Jianqiang Yao, Zhouchen Lin, Wenwu Ou, Yuanbin Cao, Zhirong Wang, Hongbin Zha

* Published as a conference paper at ICLR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Cascade Ranking for Operational E-commerce Search


Jun 07, 2017
Shichen Liu, Fei Xiao, Wenwu Ou, Luo Si


  Access Paper or Ask Questions