Alert button
Picture for Yanhua Yu

Yanhua Yu

Alert button

Can Small Language Models be Good Reasoners for Sequential Recommendation?

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Yuling Wang, Changxin Tian, Binbin Hu, Yanhua Yu, Ziqi Liu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Liang Pang, Xiao Wang

Figure 1 for Can Small Language Models be Good Reasoners for Sequential Recommendation?
Figure 2 for Can Small Language Models be Good Reasoners for Sequential Recommendation?
Figure 3 for Can Small Language Models be Good Reasoners for Sequential Recommendation?
Figure 4 for Can Small Language Models be Good Reasoners for Sequential Recommendation?
Viaarxiv icon

Intent-aware Recommendation via Disentangled Graph Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Yuling Wang, Xiao Wang, Xiangzhou Huang, Yanhua Yu, Haoyang Li, Mengdi Zhang, Zirui Guo, Wei Wu

Figure 1 for Intent-aware Recommendation via Disentangled Graph Contrastive Learning
Figure 2 for Intent-aware Recommendation via Disentangled Graph Contrastive Learning
Figure 3 for Intent-aware Recommendation via Disentangled Graph Contrastive Learning
Figure 4 for Intent-aware Recommendation via Disentangled Graph Contrastive Learning
Viaarxiv icon

GraphEdit: Large Language Models for Graph Structure Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Zirui Guo, Lianghao Xia, Yanhua Yu, Yuling Wang, Zixuan Yang, Wei Wei, Liang Pang, Tat-Seng Chua, Chao Huang

Viaarxiv icon

Improving Expressive Power of Spectral Graph Neural Networks with Eigenvalue Correction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2024
Kangkang Lu, Yanhua Yu, Hao Fei, Xuan Li, Zixuan Yang, Zirui Guo, Meiyu Liang, Mengran Yin, Tat-Seng Chua

Figure 1 for Improving Expressive Power of Spectral Graph Neural Networks with Eigenvalue Correction
Figure 2 for Improving Expressive Power of Spectral Graph Neural Networks with Eigenvalue Correction
Figure 3 for Improving Expressive Power of Spectral Graph Neural Networks with Eigenvalue Correction
Figure 4 for Improving Expressive Power of Spectral Graph Neural Networks with Eigenvalue Correction
Viaarxiv icon

Omni-Line-of-Sight Imaging for Holistic Shape Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 21, 2023
Binbin Huang, Xingyue Peng, Siyuan Shen, Suan Xia, Ruiqian Li, Yanhua Yu, Yuehan Wang, Shenghua Gao, Wenzheng Chen, Shiying Li, Jingyi Yu

Figure 1 for Omni-Line-of-Sight Imaging for Holistic Shape Reconstruction
Figure 2 for Omni-Line-of-Sight Imaging for Holistic Shape Reconstruction
Figure 3 for Omni-Line-of-Sight Imaging for Holistic Shape Reconstruction
Figure 4 for Omni-Line-of-Sight Imaging for Holistic Shape Reconstruction
Viaarxiv icon

Ensemble Multi-Relational Graph Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2022
Yuling Wang, Hao Xu, Yanhua Yu, Mengdi Zhang, Zhenhao Li, Yuji Yang, Wei Wu

Figure 1 for Ensemble Multi-Relational Graph Neural Networks
Figure 2 for Ensemble Multi-Relational Graph Neural Networks
Figure 3 for Ensemble Multi-Relational Graph Neural Networks
Figure 4 for Ensemble Multi-Relational Graph Neural Networks
Viaarxiv icon