Alert button
Picture for Zijun Yao

Zijun Yao

Alert button

Probabilistic Tree-of-thought Reasoning for Answering Knowledge-intensive Complex Questions

Nov 23, 2023
Shulin Cao, Jiajie Zhang, Jiaxin Shi, Xin Lv, Zijun Yao, Qi Tian, Juanzi Li, Lei Hou

Figure 1 for Probabilistic Tree-of-thought Reasoning for Answering Knowledge-intensive Complex Questions
Figure 2 for Probabilistic Tree-of-thought Reasoning for Answering Knowledge-intensive Complex Questions
Figure 3 for Probabilistic Tree-of-thought Reasoning for Answering Knowledge-intensive Complex Questions
Figure 4 for Probabilistic Tree-of-thought Reasoning for Answering Knowledge-intensive Complex Questions
Viaarxiv icon

Contrastive Learning of Temporal Distinctiveness for Survival Analysis in Electronic Health Records

Aug 24, 2023
Mohsen Nayebi Kerdabadi, Arya Hadizadeh Moghaddam, Bin Liu, Mei Liu, Zijun Yao

Figure 1 for Contrastive Learning of Temporal Distinctiveness for Survival Analysis in Electronic Health Records
Figure 2 for Contrastive Learning of Temporal Distinctiveness for Survival Analysis in Electronic Health Records
Figure 3 for Contrastive Learning of Temporal Distinctiveness for Survival Analysis in Electronic Health Records
Figure 4 for Contrastive Learning of Temporal Distinctiveness for Survival Analysis in Electronic Health Records
Viaarxiv icon

LittleMu: Deploying an Online Virtual Teaching Assistant via Heterogeneous Sources Integration and Chain of Teach Prompts

Aug 11, 2023
Shangqing Tu, Zheyuan Zhang, Jifan Yu, Chunyang Li, Siyu Zhang, Zijun Yao, Lei Hou, Juanzi Li

Figure 1 for LittleMu: Deploying an Online Virtual Teaching Assistant via Heterogeneous Sources Integration and Chain of Teach Prompts
Figure 2 for LittleMu: Deploying an Online Virtual Teaching Assistant via Heterogeneous Sources Integration and Chain of Teach Prompts
Figure 3 for LittleMu: Deploying an Online Virtual Teaching Assistant via Heterogeneous Sources Integration and Chain of Teach Prompts
Figure 4 for LittleMu: Deploying an Online Virtual Teaching Assistant via Heterogeneous Sources Integration and Chain of Teach Prompts
Viaarxiv icon

VisKoP: Visual Knowledge oriented Programming for Interactive Knowledge Base Question Answering

Jul 06, 2023
Zijun Yao, Yuanyong Chen, Xin Lv, Shulin Cao, Amy Xin, Jifan Yu, Hailong Jin, Jianjun Xu, Peng Zhang, Lei Hou, Juanzi Li

Figure 1 for VisKoP: Visual Knowledge oriented Programming for Interactive Knowledge Base Question Answering
Figure 2 for VisKoP: Visual Knowledge oriented Programming for Interactive Knowledge Base Question Answering
Figure 3 for VisKoP: Visual Knowledge oriented Programming for Interactive Knowledge Base Question Answering
Figure 4 for VisKoP: Visual Knowledge oriented Programming for Interactive Knowledge Base Question Answering
Viaarxiv icon

KoRC: Knowledge oriented Reading Comprehension Benchmark for Deep Text Understanding

Jul 06, 2023
Zijun Yao, Yantao Liu, Xin Lv, Shulin Cao, Jifan Yu, Lei Hou, Juanzi Li

Figure 1 for KoRC: Knowledge oriented Reading Comprehension Benchmark for Deep Text Understanding
Figure 2 for KoRC: Knowledge oriented Reading Comprehension Benchmark for Deep Text Understanding
Figure 3 for KoRC: Knowledge oriented Reading Comprehension Benchmark for Deep Text Understanding
Figure 4 for KoRC: Knowledge oriented Reading Comprehension Benchmark for Deep Text Understanding
Viaarxiv icon

KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models

Jun 15, 2023
Jifan Yu, Xiaozhi Wang, Shangqing Tu, Shulin Cao, Daniel Zhang-Li, Xin Lv, Hao Peng, Zijun Yao, Xiaohan Zhang, Hanming Li, Chunyang Li, Zheyuan Zhang, Yushi Bai, Yantao Liu, Amy Xin, Nianyi Lin, Kaifeng Yun, Linlu Gong, Jianhui Chen, Zhili Wu, Yunjia Qi, Weikai Li, Yong Guan, Kaisheng Zeng, Ji Qi, Hailong Jin, Jinxin Liu, Yu Gu, Yuan Yao, Ning Ding, Lei Hou, Zhiyuan Liu, Bin Xu, Jie Tang, Juanzi Li

Figure 1 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Figure 2 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Figure 3 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Figure 4 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Viaarxiv icon

Check Me If You Can: Detecting ChatGPT-Generated Academic Writing using CheckGPT

Jun 07, 2023
Zeyan Liu, Zijun Yao, Fengjun Li, Bo Luo

Figure 1 for Check Me If You Can: Detecting ChatGPT-Generated Academic Writing using CheckGPT
Figure 2 for Check Me If You Can: Detecting ChatGPT-Generated Academic Writing using CheckGPT
Figure 3 for Check Me If You Can: Detecting ChatGPT-Generated Academic Writing using CheckGPT
Figure 4 for Check Me If You Can: Detecting ChatGPT-Generated Academic Writing using CheckGPT
Viaarxiv icon

MoocRadar: A Fine-grained and Multi-aspect Knowledge Repository for Improving Cognitive Student Modeling in MOOCs

Apr 05, 2023
Jifan Yu, Mengying Lu, Qingyang Zhong, Zijun Yao, Shangqing Tu, Zhengshan Liao, Xiaoya Li, Manli Li, Lei Hou, Hai-Tao Zheng, Juanzi Li, Jie Tang

Figure 1 for MoocRadar: A Fine-grained and Multi-aspect Knowledge Repository for Improving Cognitive Student Modeling in MOOCs
Figure 2 for MoocRadar: A Fine-grained and Multi-aspect Knowledge Repository for Improving Cognitive Student Modeling in MOOCs
Figure 3 for MoocRadar: A Fine-grained and Multi-aspect Knowledge Repository for Improving Cognitive Student Modeling in MOOCs
Figure 4 for MoocRadar: A Fine-grained and Multi-aspect Knowledge Repository for Improving Cognitive Student Modeling in MOOCs
Viaarxiv icon

GLM-Dialog: Noise-tolerant Pre-training for Knowledge-grounded Dialogue Generation

Feb 28, 2023
Jing Zhang, Xiaokang Zhang, Daniel Zhang-Li, Jifan Yu, Zijun Yao, Zeyao Ma, Yiqi Xu, Haohua Wang, Xiaohan Zhang, Nianyi Lin, Sunrui Lu, Juanzi Li, Jie Tang

Figure 1 for GLM-Dialog: Noise-tolerant Pre-training for Knowledge-grounded Dialogue Generation
Figure 2 for GLM-Dialog: Noise-tolerant Pre-training for Knowledge-grounded Dialogue Generation
Figure 3 for GLM-Dialog: Noise-tolerant Pre-training for Knowledge-grounded Dialogue Generation
Figure 4 for GLM-Dialog: Noise-tolerant Pre-training for Knowledge-grounded Dialogue Generation
Viaarxiv icon

Step out of KG: Knowledge Graph Completion via Knowledgeable Retrieval and Reading Comprehension

Oct 12, 2022
Xin Lv, Yankai Lin, Zijun Yao, Kaisheng Zeng, Jiajie Zhang, Lei Hou, Juanzi Li

Figure 1 for Step out of KG: Knowledge Graph Completion via Knowledgeable Retrieval and Reading Comprehension
Figure 2 for Step out of KG: Knowledge Graph Completion via Knowledgeable Retrieval and Reading Comprehension
Figure 3 for Step out of KG: Knowledge Graph Completion via Knowledgeable Retrieval and Reading Comprehension
Figure 4 for Step out of KG: Knowledge Graph Completion via Knowledgeable Retrieval and Reading Comprehension
Viaarxiv icon