Alert button
Picture for Yixuan Zhang

Yixuan Zhang

Alert button

MathVC: An LLM-Simulated Multi-Character Virtual Classroom for Mathematics Education

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Murong Yue, Wijdane Mifdal, Yixuan Zhang, Jennifer Suh, Ziyu Yao

Viaarxiv icon

Prelimit Coupling and Steady-State Convergence of Constant-stepsize Nonsmooth Contractive SA

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Yixuan Zhang, Dongyan Huo, Yudong Chen, Qiaomin Xie

Viaarxiv icon

Against The Achilles' Heel: A Survey on Red Teaming for Generative Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2024
Lizhi Lin, Honglin Mu, Zenan Zhai, Minghan Wang, Yuxia Wang, Renxi Wang, Junjie Gao, Yixuan Zhang, Wanxiang Che, Timothy Baldwin, Xudong Han, Haonan Li

Viaarxiv icon

Bias Mitigation in Fine-tuning Pre-trained Models for Enhanced Fairness and Efficiency

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2024
Yixuan Zhang, Feng Zhou

Figure 1 for Bias Mitigation in Fine-tuning Pre-trained Models for Enhanced Fairness and Efficiency
Figure 2 for Bias Mitigation in Fine-tuning Pre-trained Models for Enhanced Fairness and Efficiency
Figure 3 for Bias Mitigation in Fine-tuning Pre-trained Models for Enhanced Fairness and Efficiency
Figure 4 for Bias Mitigation in Fine-tuning Pre-trained Models for Enhanced Fairness and Efficiency
Viaarxiv icon

Confidence Matters: Revisiting Intrinsic Self-Correction Capabilities of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Loka Li, Guangyi Chen, Yusheng Su, Zhenhao Chen, Yixuan Zhang, Eric Xing, Kun Zhang

Figure 1 for Confidence Matters: Revisiting Intrinsic Self-Correction Capabilities of Large Language Models
Figure 2 for Confidence Matters: Revisiting Intrinsic Self-Correction Capabilities of Large Language Models
Figure 3 for Confidence Matters: Revisiting Intrinsic Self-Correction Capabilities of Large Language Models
Figure 4 for Confidence Matters: Revisiting Intrinsic Self-Correction Capabilities of Large Language Models
Viaarxiv icon

Learning From Failure: Integrating Negative Examples when Fine-tuning Large Language Models as Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Renxi Wang, Haonan Li, Xudong Han, Yixuan Zhang, Timothy Baldwin

Viaarxiv icon

A Computational Model of the Electrically or Acoustically Evoked Compound Action Potential in Cochlear Implant Users with Residual Hearing

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2024
Daniel Kipping, Yixuan Zhang, Waldo Nogueira

Viaarxiv icon

Deep Equilibrium Models are Almost Equivalent to Not-so-deep Explicit Models for High-dimensional Gaussian Mixtures

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Zenan Ling, Longbo Li, Zhanbo Feng, Yixuan Zhang, Feng Zhou, Robert C. Qiu, Zhenyu Liao

Viaarxiv icon

Constant Stepsize Q-learning: Distributional Convergence, Bias and Extrapolation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Yixuan Zhang, Qiaomin Xie

Viaarxiv icon

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon