Alert button
Picture for Chengzhong Xu

Chengzhong Xu

Alert button

NeuPAN: Direct Point Robot Navigation with End-to-End Model-based Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Ruihua Han, Shuai Wang, Shuaijun Wang, Zeqing Zhang, Jianjun Chen, Shijie Lin, Chengyang Li, Chengzhong Xu, Yonina C. Eldar, Qi Hao, Jia Pan

Figure 1 for NeuPAN: Direct Point Robot Navigation with End-to-End Model-based Learning
Figure 2 for NeuPAN: Direct Point Robot Navigation with End-to-End Model-based Learning
Figure 3 for NeuPAN: Direct Point Robot Navigation with End-to-End Model-based Learning
Figure 4 for NeuPAN: Direct Point Robot Navigation with End-to-End Model-based Learning
Viaarxiv icon

Seamless Virtual Reality with Integrated Synchronizer and Synthesizer for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
He Li, Ruihua Han, Zirui Zhao, Wei Xu, Qi Hao, Shuai Wang, Chengzhong Xu

Figure 1 for Seamless Virtual Reality with Integrated Synchronizer and Synthesizer for Autonomous Driving
Figure 2 for Seamless Virtual Reality with Integrated Synchronizer and Synthesizer for Autonomous Driving
Figure 3 for Seamless Virtual Reality with Integrated Synchronizer and Synthesizer for Autonomous Driving
Figure 4 for Seamless Virtual Reality with Integrated Synchronizer and Synthesizer for Autonomous Driving
Viaarxiv icon

World Models for Autonomous Driving: An Initial Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Yanchen Guan, Haicheng Liao, Zhenning Li, Guohui Zhang, Chengzhong Xu

Figure 1 for World Models for Autonomous Driving: An Initial Survey
Figure 2 for World Models for Autonomous Driving: An Initial Survey
Figure 3 for World Models for Autonomous Driving: An Initial Survey
Figure 4 for World Models for Autonomous Driving: An Initial Survey
Viaarxiv icon

A Cognitive-Based Trajectory Prediction Approach for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Haicheng Liao, Yongkang Li, Zhenning Li, Chengyue Wang, Zhiyong Cui, Shengbo Eben Li, Chengzhong Xu

Viaarxiv icon

Human Observation-Inspired Trajectory Prediction for Autonomous Driving in Mixed-Autonomy Traffic Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Haicheng Liao, Shangqian Liu, Yongkang Li, Zhenning Li, Chengyue Wang, Bonan Wang, Yanchen Guan, Chengzhong Xu

Viaarxiv icon

Night-Rider: Nocturnal Vision-aided Localization in Streetlight Maps Using Invariant Extended Kalman Filtering

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2024
Tianxiao Gao, Mingle Zhao, Chengzhong Xu, Hui Kong

Viaarxiv icon

BAT: Behavior-Aware Human-Like Trajectory Prediction for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Haicheng Liao, Zhenning Li, Huanming Shen, Wenxuan Zeng, Dongping Liao, Guofa Li, Shengbo Eben Li, Chengzhong Xu

Viaarxiv icon

GPT-4 Enhanced Multimodal Grounding for Autonomous Driving: Leveraging Cross-Modal Attention with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2023
Haicheng Liao, Huanming Shen, Zhenning Li, Chengyue Wang, Guofa Li, Yiming Bie, Chengzhong Xu

Viaarxiv icon

Open Set Dandelion Network for IoT Intrusion Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 19, 2023
Jiashu Wu, Hao Dai, Kenneth B. Kent, Jerome Yen, Chengzhong Xu, Yang Wang

Figure 1 for Open Set Dandelion Network for IoT Intrusion Detection
Figure 2 for Open Set Dandelion Network for IoT Intrusion Detection
Figure 3 for Open Set Dandelion Network for IoT Intrusion Detection
Figure 4 for Open Set Dandelion Network for IoT Intrusion Detection
Viaarxiv icon

Edge Accelerated Robot Navigation with Hierarchical Motion Planning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Guoliang Li, Ruihua Han, Shuai Wang, Fei Gao, Yonina C. Eldar, Chengzhong Xu

Figure 1 for Edge Accelerated Robot Navigation with Hierarchical Motion Planning
Figure 2 for Edge Accelerated Robot Navigation with Hierarchical Motion Planning
Figure 3 for Edge Accelerated Robot Navigation with Hierarchical Motion Planning
Figure 4 for Edge Accelerated Robot Navigation with Hierarchical Motion Planning
Viaarxiv icon