Alert button
Picture for Jinfeng Zhou

Jinfeng Zhou

Alert button

CharacterGLM: Customizing Chinese Conversational AI Characters with Large Language Models

Nov 28, 2023
Jinfeng Zhou, Zhuang Chen, Dazhen Wan, Bosi Wen, Yi Song, Jifan Yu, Yongkang Huang, Libiao Peng, Jiaming Yang, Xiyao Xiao, Sahand Sabour, Xiaohan Zhang, Wenjing Hou, Yijia Zhang, Yuxiao Dong, Jie Tang, Minlie Huang

Figure 1 for CharacterGLM: Customizing Chinese Conversational AI Characters with Large Language Models
Figure 2 for CharacterGLM: Customizing Chinese Conversational AI Characters with Large Language Models
Figure 3 for CharacterGLM: Customizing Chinese Conversational AI Characters with Large Language Models
Figure 4 for CharacterGLM: Customizing Chinese Conversational AI Characters with Large Language Models
Viaarxiv icon

Facilitating Multi-turn Emotional Support Conversation with Positive Emotion Elicitation: A Reinforcement Learning Approach

Jul 16, 2023
Jinfeng Zhou, Zhuang Chen, Bo Wang, Minlie Huang

Figure 1 for Facilitating Multi-turn Emotional Support Conversation with Positive Emotion Elicitation: A Reinforcement Learning Approach
Figure 2 for Facilitating Multi-turn Emotional Support Conversation with Positive Emotion Elicitation: A Reinforcement Learning Approach
Figure 3 for Facilitating Multi-turn Emotional Support Conversation with Positive Emotion Elicitation: A Reinforcement Learning Approach
Figure 4 for Facilitating Multi-turn Emotional Support Conversation with Positive Emotion Elicitation: A Reinforcement Learning Approach
Viaarxiv icon

Aligning Recommendation and Conversation via Dual Imitation

Nov 05, 2022
Jinfeng Zhou, Bo Wang, Minlie Huang, Dongming Zhao, Kun Huang, Ruifang He, Yuexian Hou

Figure 1 for Aligning Recommendation and Conversation via Dual Imitation
Figure 2 for Aligning Recommendation and Conversation via Dual Imitation
Figure 3 for Aligning Recommendation and Conversation via Dual Imitation
Figure 4 for Aligning Recommendation and Conversation via Dual Imitation
Viaarxiv icon

CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations

Oct 16, 2022
Chujie Zheng, Jinfeng Zhou, Yinhe Zheng, Libiao Peng, Zhen Guo, Wenquan Wu, Zhengyu Niu, Hua Wu, Minlie Huang

Figure 1 for CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations
Figure 2 for CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations
Figure 3 for CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations
Figure 4 for CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations
Viaarxiv icon

CASE: Aligning Coarse-to-Fine Cognition and Affection for Empathetic Response Generation

Aug 18, 2022
Jinfeng Zhou, Chujie Zheng, Bo Wang, Zheng Zhang, Minlie Huang

Figure 1 for CASE: Aligning Coarse-to-Fine Cognition and Affection for Empathetic Response Generation
Figure 2 for CASE: Aligning Coarse-to-Fine Cognition and Affection for Empathetic Response Generation
Figure 3 for CASE: Aligning Coarse-to-Fine Cognition and Affection for Empathetic Response Generation
Figure 4 for CASE: Aligning Coarse-to-Fine Cognition and Affection for Empathetic Response Generation
Viaarxiv icon