Alert button
Picture for Shu Zhang

Shu Zhang

Alert button

Large Language Models for Robotics: Opportunities, Challenges, and Perspectives

Jan 09, 2024
Jiaqi Wang, Zihao Wu, Yiwei Li, Hanqi Jiang, Peng Shu, Enze Shi, Huawen Hu, Chong Ma, Yiheng Liu, Xuhui Wang, Yincheng Yao, Xuan Liu, Huaqin Zhao, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Lin Zhao, Bao Ge, Xiang Li, Tianming Liu, Shu Zhang

Viaarxiv icon

Understanding LLMs: A Comprehensive Overview from Training to Inference

Jan 06, 2024
Yiheng Liu, Hao He, Tianle Han, Xu Zhang, Mengyuan Liu, Jiaming Tian, Yutong Zhang, Jiaqi Wang, Xiaohui Gao, Tianyang Zhong, Yi Pan, Shaochen Xu, Zihao Wu, Zhengliang Liu, Xin Zhang, Shu Zhang, Xintao Hu, Tuo Zhang, Ning Qiang, Tianming Liu, Bao Ge

Viaarxiv icon

DomainForensics: Exposing Face Forgery across Domains via Bi-directional Adaptation

Dec 17, 2023
Qingxuan Lv, Yuezun Li, Junyu Dong, Sheng Chen, Hui Yu, Huiyu Zhou, Shu Zhang

Viaarxiv icon

Data-driven mode shape selection and model-based vibration suppression of 3-RRR parallel manipulator with flexible actuation links

Oct 10, 2023
Dingxu Guo, Jian Xu, Shu Zhang

Figure 1 for Data-driven mode shape selection and model-based vibration suppression of 3-RRR parallel manipulator with flexible actuation links
Figure 2 for Data-driven mode shape selection and model-based vibration suppression of 3-RRR parallel manipulator with flexible actuation links
Figure 3 for Data-driven mode shape selection and model-based vibration suppression of 3-RRR parallel manipulator with flexible actuation links
Figure 4 for Data-driven mode shape selection and model-based vibration suppression of 3-RRR parallel manipulator with flexible actuation links
Viaarxiv icon

ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data

Oct 10, 2023
Tianyang Zhong, Wei Zhao, Yutong Zhang, Yi Pan, Peixin Dong, Zuowei Jiang, Xiaoyan Kui, Youlan Shang, Li Yang, Yaonai Wei, Longtao Yang, Hao Chen, Huan Zhao, Yuxiao Liu, Ning Zhu, Yiwei Li, Yisong Wang, Jiaqi Yao, Jiaqi Wang, Ying Zeng, Lei He, Chao Zheng, Zhixue Zhang, Ming Li, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Zihao Wu, Lu Zhang, Shu Zhang, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Shijie Zhao, Xi Jiang, Xin Zhang, Xiang Li, Dajiang Zhu, Lei Guo, Dinggang Shen, Junwei Han, Tianming Liu, Jun Liu, Tuo Zhang

Figure 1 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 2 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 3 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 4 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Viaarxiv icon

HIC-YOLOv5: Improved YOLOv5 For Small Object Detection

Sep 28, 2023
Shiyi Tang, Yini Fang, Shu Zhang

Figure 1 for HIC-YOLOv5: Improved YOLOv5 For Small Object Detection
Figure 2 for HIC-YOLOv5: Improved YOLOv5 For Small Object Detection
Figure 3 for HIC-YOLOv5: Improved YOLOv5 For Small Object Detection
Figure 4 for HIC-YOLOv5: Improved YOLOv5 For Small Object Detection
Viaarxiv icon

Stepwise Model Reconstruction of Robotic Manipulator Based on Data-Driven Method

Sep 13, 2023
Dingxu Guo, Jian xu, Shu Zhang

Figure 1 for Stepwise Model Reconstruction of Robotic Manipulator Based on Data-Driven Method
Figure 2 for Stepwise Model Reconstruction of Robotic Manipulator Based on Data-Driven Method
Figure 3 for Stepwise Model Reconstruction of Robotic Manipulator Based on Data-Driven Method
Figure 4 for Stepwise Model Reconstruction of Robotic Manipulator Based on Data-Driven Method
Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing

Jul 27, 2023
Zhengliang Liu, Tianyang Zhong, Yiwei Li, Yutong Zhang, Yi Pan, Zihao Zhao, Peixin Dong, Chao Cao, Yuxiao Liu, Peng Shu, Yaonai Wei, Zihao Wu, Chong Ma, Jiaqi Wang, Sheng Wang, Mengyue Zhou, Zuowei Jiang, Chunlin Li, Jason Holmes, Shaochen Xu, Lu Zhang, Haixing Dai, Kai Zhang, Lin Zhao, Yuanhao Chen, Xu Liu, Peilong Wang, Pingkun Yan, Jun Liu, Bao Ge, Lichao Sun, Dajiang Zhu, Xiang Li, Wei Liu, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Xi Jiang, Shu Zhang, Xin Zhang, Tuo Zhang, Shijie Zhao, Quanzheng Li, Hongtu Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu

Figure 1 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 2 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 3 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 4 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Viaarxiv icon

Correlation-Aware Mutual Learning for Semi-supervised Medical Image Segmentation

Jul 12, 2023
Shengbo Gao, Ziji Zhang, Jiechao Ma, Zihao Li, Shu Zhang

Figure 1 for Correlation-Aware Mutual Learning for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Figure 2 for Correlation-Aware Mutual Learning for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Figure 3 for Correlation-Aware Mutual Learning for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon