Alert button
Picture for Huan Zhao

Huan Zhao

Alert button

Survey on Large Language Model-Enhanced Reinforcement Learning: Concept, Taxonomy, and Methods

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2024
Yuji Cao, Huan Zhao, Yuheng Cheng, Ting Shu, Guolong Liu, Gaoqi Liang, Junhua Zhao, Yun Li

Viaarxiv icon

Towards Versatile Graph Learning Approach: from the Perspective of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Lanning Wei, Jun Gao, Huan Zhao, Quanming Yao

Viaarxiv icon

EventRL: Enhancing Event Extraction with Outcome Supervision for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Jun Gao, Huan Zhao, Wei Wang, Changlong Yu, Ruifeng Xu

Viaarxiv icon

Towards Fair, Robust and Efficient Client Contribution Evaluation in Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Meiying Zhang, Huan Zhao, Sheldon Ebron, Kan Yang

Viaarxiv icon

Free Lunch for Federated Remote Sensing Target Fine-Grained Classification: A Parameter-Efficient Framework

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2024
Shengchao Chen, Ting Shu, Huan Zhao, Jiahao Wang, Sufen Ren, Lina Yang

Viaarxiv icon

Ophtha-LLaMA2: A Large Language Model for Ophthalmology

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2023
Huan Zhao, Qian Ling, Yi Pan, Tianyang Zhong, Jin-Yu Hu, Junjie Yao, Fengqian Xiao, Zhenxiang Xiao, Yutong Zhang, San-Hua Xu, Shi-Nan Wu, Min Kang, Zihao Wu, Zhengliang Liu, Xi Jiang, Tianming Liu, Yi Shao

Viaarxiv icon

Joint Training or Not: An Exploration of Pre-trained Speech Models in Audio-Visual Speaker Diarization

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Huan Zhao, Li Zhang, Yue Li, Yannan Wang, Hongji Wang, Wei Rao, Qing Wang, Lei Xie

Viaarxiv icon

Multi-Criteria Client Selection and Scheduling with Fairness Guarantee for Federated Learning Service

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Meiying Zhang, Huan Zhao, Sheldon Ebron, Ruitao Xie, Kan Yang

Viaarxiv icon

Applying Large Language Models to Power Systems: Potential Security Threats

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2023
Jiaqi Ruan, Gaoqi Liang, Huan Zhao, Guolong Liu, Jing Qiu, Junhua Zhao, Zhao Xu, Fushuan Wen, Zhao Yang Dong

Viaarxiv icon

Evaluating multiple large language models in pediatric ophthalmology

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2023
Jason Holmes, Rui Peng, Yiwei Li, Jinyu Hu, Zhengliang Liu, Zihao Wu, Huan Zhao, Xi Jiang, Wei Liu, Hong Wei, Jie Zou, Tianming Liu, Yi Shao

Viaarxiv icon