Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yanyan Lan

Multi-modal Self-supervised Pre-training for Regulatory Genome Across Cell Types


Oct 11, 2021
Shentong Mo, Xi Fu, Chenyang Hong, Yizhen Chen, Yuxuan Zheng, Xiangru Tang, Zhiqiang Shen, Eric P Xing, Yanyan Lan


  Access Paper or Ask Questions

FCM: A Fine-grained Comparison Model for Multi-turn Dialogue Reasoning


Sep 23, 2021
Xu Wang, Hainan Zhang, Shuai Zhao, Yanyan Zou, Hongshen Chen, Zhuoye Ding, Bo Cheng, Yanyan Lan

* EMNLP2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

Transductive Learning for Unsupervised Text Style Transfer


Sep 16, 2021
Fei Xiao, Liang Pang, Yanyan Lan, Yan Wang, Huawei Shen, Xueqi Cheng

* Accepted at EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Information Seeking for Open-Domain Question Answering


Sep 14, 2021
Yunchang Zhu, Liang Pang, Yanyan Lan, Huawei Shen, Xueqi Cheng

* Accepted at EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Toward the Understanding of Deep Text Matching Models for Information Retrieval


Aug 16, 2021
Lijuan Chen, Yanyan Lan, Liang Pang, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

A Discriminative Semantic Ranker for Question Retrieval


Jul 18, 2021
Yinqiong Cai, Yixing Fan, Jiafeng Guo, Ruqing Zhang, Yanyan Lan, Xueqi Cheng

* ICTIR'21 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Models: Past, Present and Future


Jun 15, 2021
Xu Han, Zhengyan Zhang, Ning Ding, Yuxian Gu, Xiao Liu, Yuqi Huo, Jiezhong Qiu, Liang Zhang, Wentao Han, Minlie Huang, Qin Jin, Yanyan Lan, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Zhiwu Lu, Xipeng Qiu, Ruihua Song, Jie Tang, Ji-Rong Wen, Jinhui Yuan, Wayne Xin Zhao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Sketch and Customize: A Counterfactual Story Generator


Apr 02, 2021
Changying Hao, Liang Pang, Yanyan Lan, Yan Wang, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training


Mar 19, 2021
Yuqi Huo, Manli Zhang, Guangzhen Liu, Haoyu Lu, Yizhao Gao, Guoxing Yang, Jingyuan Wen, Heng Zhang, Baogui Xu, Weihao Zheng, Zongzheng Xi, Yueqian Yang, Anwen Hu, Jinming Zhao, Ruichen Li, Yida Zhao, Liang Zhang, Yuqing Song, Xin Hong, Wanqing Cui, Danyang Hou, Yingyan Li, Junyi Li, Peiyu Liu, Zheng Gong, Chuhao Jin, Yuchong Sun, Shizhe Chen, Zhiwu Lu, Zhicheng Dou, Qin Jin, Yanyan Lan, Wayne Xin Zhao, Ruihua Song, Ji-Rong Wen

* This paper is the outcome of the Chinese multi-modal pre-training project called 'WenLan' 

  Access Paper or Ask Questions

Probing Product Description Generation via Posterior Distillation


Mar 02, 2021
Haolan Zhan, Hainan Zhang, Hongshen Chen, Lei Shen, Zhuoye Ding, Yongjun Bao, Weipeng Yan, Yanyan Lan


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Truncate Ranked Lists for Information Retrieval


Mar 01, 2021
Chen Wu, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Yixing Fan, Yanyan Lan, Xueqi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

A Linguistic Study on Relevance Modeling in Information Retrieval


Mar 01, 2021
Yixing Fan, Jiafeng Guo, Xinyu Ma, Ruqing Zhang, Yanyan Lan, Xueqi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

User-Inspired Posterior Network for Recommendation Reason Generation


Feb 16, 2021
Haolan Zhan, Hainan Zhang, Hongshen Chen, Lei Shen, Yanyan Lan, Zhuoye Ding, Dawei Yin

* SIGIR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Match-Ignition: Plugging PageRank into Transformer for Long-form Text Matching


Jan 16, 2021
Liang Pang, Yanyan Lan, Xueqi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic-K Recommendation with Personalized Decision Boundary


Dec 25, 2020
Yan Gao, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Huaming Liao

* CCIR 2017 
* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Transformation Driven Visual Reasoning


Nov 26, 2020
Xin Hong, Yanyan Lan, Liang Pang, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Beyond Language: Learning Commonsense from Images for Reasoning


Oct 10, 2020
Wanqing Cui, Yanyan Lan, Liang Pang, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

* Accepted to EMNLP'20 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Topical Relevance for Multi-Turn Dialogue Generation


Sep 27, 2020
Hainan Zhang, Yanyan Lan, Liang Pang, Hongshen Chen, Zhuoye Ding, Dawei Yin

* the 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Query Understanding via Intent Description Generation


Aug 25, 2020
Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Yixing Fan, Yanyan Lan, Xueqi Cheng

* Accepted as Long Research Paper in CIKM2020 

  Access Paper or Ask Questions

Ranking Enhanced Dialogue Generation


Aug 13, 2020
Changying Hao, Liang Pang, Yanyan Lan, Fei Sun, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

* Accepted at CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

On the Relation between Quality-Diversity Evaluation and Distribution-Fitting Goal in Text Generation


Jul 03, 2020
Jianing Li, Yanyan Lan, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

* 16 pages, 7 figures. Accepted by ICML2020 

  Access Paper or Ask Questions

Match$^2$: A Matching over Matching Model for Similar Question Identification


Jun 21, 2020
Zizhen Wang, Yixing Fan, Jiafeng Guo, Liu Yang, Ruqing Zhang, Yanyan Lan, Xueqi Cheng, Hui Jiang, Xiaozhao Wang

* Accepted by SIGIR 2020. 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Reinforcement Learning with Wasserstein Constraint


Jun 01, 2020
Linfang Hou, Liang Pang, Xin Hong, Yanyan Lan, Zhiming Ma, Dawei Yin


  Access Paper or Ask Questions

L2R2: Leveraging Ranking for Abductive Reasoning


May 22, 2020
Yunchang Zhu, Liang Pang, Yanyan Lan, Xueqi Cheng

* SIGIR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

On Layer Normalization in the Transformer Architecture


Feb 12, 2020
Ruibin Xiong, Yunchang Yang, Di He, Kai Zheng, Shuxin Zheng, Chen Xing, Huishuai Zhang, Yanyan Lan, Liwei Wang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Neural or Statistical: An Empirical Study on Language Models for Chinese Input Recommendation on Mobile


Jul 09, 2019
Hainan Zhang, Yanyan Lan, Jiafeng Guo, Jun Xu, Xueqi Cheng

* LNCS2017 

  Access Paper or Ask Questions