Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qingqiu Huang

Adversarial Robustness under Long-Tailed Distribution


Apr 06, 2021
Tong Wu, Ziwei Liu, Qingqiu Huang, Yu Wang, Dahua Lin

* Accepted to CVPR 2021 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Framework for Shot Type Classification Based on Subject Centric Lens


Aug 08, 2020
Anyi Rao, Jiaze Wang, Linning Xu, Xuekun Jiang, Qingqiu Huang, Bolei Zhou, Dahua Lin

* ECCV2020. Project page: https://anyirao.com/projects/ShotType.html 

  Access Paper or Ask Questions

Online Multi-modal Person Search in Videos


Aug 08, 2020
Jiangyue Xia, Anyi Rao, Qingqiu Huang, Linning Xu, Jiangtao Wen, Dahua Lin

* ECCV2020. Project page: http://movienet.site/projects/eccv20onlineperson.html 

  Access Paper or Ask Questions

Distribution-Balanced Loss for Multi-Label Classification in Long-Tailed Datasets


Jul 25, 2020
Tong Wu, Qingqiu Huang, Ziwei Liu, Yu Wang, Dahua Lin

* To appear in ECCV 2020 as a spotlight presentation. Code and models are available at: https://github.com/wutong16/DistributionBalancedLoss 

  Access Paper or Ask Questions

MovieNet: A Holistic Dataset for Movie Understanding


Jul 21, 2020
Qingqiu Huang, Yu Xiong, Anyi Rao, Jiaze Wang, Dahua Lin

* Accepted by ECCV2020 as spotlight presentation. Project page: http://movienet.site 

  Access Paper or Ask Questions

Placepedia: Comprehensive Place Understanding with Multi-Faceted Annotations


Jul 17, 2020
Huaiyi Huang, Yuqi Zhang, Qingqiu Huang, Zhengkui Guo, Ziwei Liu, Dahua Lin

* To appear in ECCV 2020. Dataset is available at: https://hahehi.github.io/placepedia.html 

  Access Paper or Ask Questions

Learn to Propagate Reliably on Noisy Affinity Graphs


Jul 17, 2020
Lei Yang, Qingqiu Huang, Huaiyi Huang, Linning Xu, Dahua Lin

* 14 pages, 7 figures, ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Local-to-Global Approach to Multi-modal Movie Scene Segmentation


Apr 28, 2020
Anyi Rao, Linning Xu, Yu Xiong, Guodong Xu, Qingqiu Huang, Bolei Zhou, Dahua Lin

* CVPR2020. Project page: https://anyirao.com/projects/SceneSeg.html 

  Access Paper or Ask Questions

A Graph-Based Framework to Bridge Movies and Synopses


Oct 24, 2019
Yu Xiong, Qingqiu Huang, Lingfeng Guo, Hang Zhou, Bolei Zhou, Dahua Lin

* Accepted by ICCV 2019 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results


Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Person Search in Videos with One Portrait Through Visual and Temporal Links


Jul 27, 2018
Qingqiu Huang, Wentao Liu, Dahua Lin

* European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018 

  Access Paper or Ask Questions

From Trailers to Storylines: An Efficient Way to Learn from Movies


Jun 14, 2018
Qingqiu Huang, Yuanjun Xiong, Yu Xiong, Yuqi Zhang, Dahua Lin


  Access Paper or Ask Questions

Unifying Identification and Context Learning for Person Recognition


Jun 08, 2018
Qingqiu Huang, Yu Xiong, Dahua Lin

* CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions