Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yu Xiong

Transcript to Video: Efficient Clip Sequencing from Texts


Jul 25, 2021
Yu Xiong, Fabian Caba Heilbron, Dahua Lin

* Tech Report; Demo and project page at http://www.xiongyu.me/projects/transcript2video/ 

  Access Paper or Ask Questions

MovieNet: A Holistic Dataset for Movie Understanding


Jul 21, 2020
Qingqiu Huang, Yu Xiong, Anyi Rao, Jiaze Wang, Dahua Lin

* Accepted by ECCV2020 as spotlight presentation. Project page: http://movienet.site 

  Access Paper or Ask Questions

A Local-to-Global Approach to Multi-modal Movie Scene Segmentation


Apr 28, 2020
Anyi Rao, Linning Xu, Yu Xiong, Guodong Xu, Qingqiu Huang, Bolei Zhou, Dahua Lin

* CVPR2020. Project page: https://anyirao.com/projects/SceneSeg.html 

  Access Paper or Ask Questions

A Graph-Based Framework to Bridge Movies and Synopses


Oct 24, 2019
Yu Xiong, Qingqiu Huang, Lingfeng Guo, Hang Zhou, Bolei Zhou, Dahua Lin

* Accepted by ICCV 2019 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark


Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation


Jan 22, 2019
Kai Chen, Jiangmiao Pang, Jiaqi Wang, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report. Winning entry of COCO 2018 Challenge (object detection task) 

  Access Paper or Ask Questions

From Trailers to Storylines: An Efficient Way to Learn from Movies


Jun 14, 2018
Qingqiu Huang, Yuanjun Xiong, Yu Xiong, Yuqi Zhang, Dahua Lin


  Access Paper or Ask Questions

Unifying Identification and Context Learning for Person Recognition


Jun 08, 2018
Qingqiu Huang, Yu Xiong, Dahua Lin

* CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions