Alert button
Picture for Bolei Zhou

Bolei Zhou

Alert button

Unsupervised Discovery of Steerable Factors When Graph Deep Generative Models Are Entangled

Jan 29, 2024
Shengchao Liu, Chengpeng Wang, Jiarui Lu, Weili Nie, Hanchen Wang, Zhuoxinran Li, Bolei Zhou, Jian Tang

Viaarxiv icon

SceneWiz3D: Towards Text-guided 3D Scene Composition

Dec 13, 2023
Qihang Zhang, Chaoyang Wang, Aliaksandr Siarohin, Peiye Zhuang, Yinghao Xu, Ceyuan Yang, Dahua Lin, Bolei Zhou, Sergey Tulyakov, Hsin-Ying Lee

Viaarxiv icon

FreeControl: Training-Free Spatial Control of Any Text-to-Image Diffusion Model with Any Condition

Dec 12, 2023
Sicheng Mo, Fangzhou Mu, Kuan Heng Lin, Yanli Liu, Bochen Guan, Yin Li, Bolei Zhou

Viaarxiv icon

BerfScene: Bev-conditioned Equivariant Radiance Fields for Infinite 3D Scene Generation

Dec 04, 2023
Qihang Zhang, Yinghao Xu, Yujun Shen, Bo Dai, Bolei Zhou, Ceyuan Yang

Viaarxiv icon

CAT: Closed-loop Adversarial Training for Safe End-to-End Driving

Oct 19, 2023
Linrui Zhang, Zhenghao Peng, Quanyi Li, Bolei Zhou

Viaarxiv icon

In-Domain GAN Inversion for Faithful Reconstruction and Editability

Sep 25, 2023
Jiapeng Zhu, Yujun Shen, Yinghao Xu, Deli Zhao, Qifeng Chen, Bolei Zhou

Figure 1 for In-Domain GAN Inversion for Faithful Reconstruction and Editability
Figure 2 for In-Domain GAN Inversion for Faithful Reconstruction and Editability
Figure 3 for In-Domain GAN Inversion for Faithful Reconstruction and Editability
Figure 4 for In-Domain GAN Inversion for Faithful Reconstruction and Editability
Viaarxiv icon

Improving Out-of-Distribution Robustness of Classifiers via Generative Interpolation

Jul 23, 2023
Haoyue Bai, Ceyuan Yang, Yinghao Xu, S. -H. Gary Chan, Bolei Zhou

Figure 1 for Improving Out-of-Distribution Robustness of Classifiers via Generative Interpolation
Figure 2 for Improving Out-of-Distribution Robustness of Classifiers via Generative Interpolation
Figure 3 for Improving Out-of-Distribution Robustness of Classifiers via Generative Interpolation
Figure 4 for Improving Out-of-Distribution Robustness of Classifiers via Generative Interpolation
Viaarxiv icon

Efficient 3D Articulated Human Generation with Layered Surface Volumes

Jul 11, 2023
Yinghao Xu, Wang Yifan, Alexander W. Bergman, Menglei Chai, Bolei Zhou, Gordon Wetzstein

Figure 1 for Efficient 3D Articulated Human Generation with Layered Surface Volumes
Figure 2 for Efficient 3D Articulated Human Generation with Layered Surface Volumes
Figure 3 for Efficient 3D Articulated Human Generation with Layered Surface Volumes
Figure 4 for Efficient 3D Articulated Human Generation with Layered Surface Volumes
Viaarxiv icon

ScenarioNet: Open-Source Platform for Large-Scale Traffic Scenario Simulation and Modeling

Jul 02, 2023
Quanyi Li, Zhenghao Peng, Lan Feng, Zhizheng Liu, Chenda Duan, Wenjie Mo, Bolei Zhou

Figure 1 for ScenarioNet: Open-Source Platform for Large-Scale Traffic Scenario Simulation and Modeling
Figure 2 for ScenarioNet: Open-Source Platform for Large-Scale Traffic Scenario Simulation and Modeling
Figure 3 for ScenarioNet: Open-Source Platform for Large-Scale Traffic Scenario Simulation and Modeling
Figure 4 for ScenarioNet: Open-Source Platform for Large-Scale Traffic Scenario Simulation and Modeling
Viaarxiv icon

Next Steps for Human-Centered Generative AI: A Technical Perspective

Jun 27, 2023
Xiang 'Anthony' Chen, Jeff Burke, Ruofei Du, Matthew K. Hong, Jennifer Jacobs, Philippe Laban, Dingzeyu Li, Nanyun Peng, Karl D. D. Willis, Chien-Sheng Wu, Bolei Zhou

Figure 1 for Next Steps for Human-Centered Generative AI: A Technical Perspective
Figure 2 for Next Steps for Human-Centered Generative AI: A Technical Perspective
Figure 3 for Next Steps for Human-Centered Generative AI: A Technical Perspective
Figure 4 for Next Steps for Human-Centered Generative AI: A Technical Perspective
Viaarxiv icon