Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhen Yang

Zhen Yang

Senior Member, IEEE

FlowMOT: 3D Multi-Object Tracking by Scene Flow Association


Dec 15, 2020
Guangyao Zhai, Xin Kong, Jinhao Cui, Yong Liu, Zhen Yang


  Access Paper or Ask Questions

Manual-Label Free 3D Detection via An Open-Source Simulator


Nov 16, 2020
Zhen Yang, Chi Zhang, Huiming Guo, Zhaoxiang Zhang

* 8 pages, 4 figures, ICPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Universal Multi-Source Domain Adaptation


Nov 05, 2020
Yueming Yin, Zhen Yang, Haifeng Hu, Xiaofu Wu


  Access Paper or Ask Questions

Multiple Sclerosis Severity Classification From Clinical Text


Oct 29, 2020
Alister D Costa, Stefan Denkovski, Michal Malyska, Sae Young Moon, Brandon Rufino, Zhen Yang, Taylor Killian, Marzyeh Ghassemi

* EMNLP 2020 Clinical NLP workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Bi-GCN: Binary Graph Convolutional Network


Oct 15, 2020
Junfu Wang, Yunhong Wang, Zhen Yang, Liang Yang, Yuanfang Guo


  Access Paper or Ask Questions

Unveiling Class-Labeling Structure for Universal Domain Adaptation


Oct 10, 2020
Yueming Yin, Zhen Yang, Xiaofu Wu, Haifeng Hu


  Access Paper or Ask Questions

Code-switching pre-training for neural machine translation


Sep 17, 2020
Zhen Yang, Bojie Hu, Ambyera Han, Shen Huang, Qi Ju

* 10 pages, EMNLP2020 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Negative Sampling in Graph Representation Learning


May 20, 2020
Zhen Yang, Ming Ding, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jingren Zhou, Jie Tang

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Metric-Learning-Assisted Domain Adaptation


Apr 25, 2020
Yueming Yin, Zhen Yang, Haifeng Hu, Xiaofu Wu


  Access Paper or Ask Questions

Entropy Minimization vs. Diversity Maximization for Domain Adaptation


Feb 05, 2020
Xiaofu Wu, Suofei hang, Quan Zhou, Zhen Yang, Chunming Zhao, Longin Jan Latecki

* submitted to IEEE T-IP 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Physical-Layer 5G Wireless Techniques: Opportunities, Challenges and Solutions


Apr 21, 2019
Hongji Huang, Song Guo, Guan Gui, Zhen Yang, Jianhua Zhang, Hikmet Sari, Fumiyuki Adachi

* Submitted a possible publication to IEEE Wireless Communications Magazine 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Neural Machine Translation with Weight Sharing


Apr 24, 2018
Zhen Yang, Wei Chen, Feng Wang, Bo Xu

* ACL2018 
* Unsupervised NMT, Accepted by ACL2018, code released 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Neural Machine Translation with Conditional Sequence Generative Adversarial Nets


Apr 08, 2018
Zhen Yang, Wei Chen, Feng Wang, Bo Xu

* code released, accepted by NAACL2018 

  Access Paper or Ask Questions

Learning a Dilated Residual Network for SAR Image Despeckling


Jan 24, 2018
Qiang Zhang, Qiangqiang Yuan, Jie Li, Zhen Yang, Xiaoshuang Ma

* 18 pages, 13 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Decorrelation of Neutral Vector Variables: Theory and Applications


May 30, 2017
Zhanyu Ma, Jing-Hao Xue, Arne Leijon, Zheng-Hua Tan, Zhen Yang, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions