Alert button
Picture for Mengyang Liu

Mengyang Liu

Alert button

AutoPrep: An Automatic Preprocessing Framework for In-the-Wild Speech Data

Sep 25, 2023
Jianwei Yu, Hangting Chen, Yanyao Bian, Xiang Li, Yi Luo, Jinchuan Tian, Mengyang Liu, Jiayi Jiang, Shuai Wang

Figure 1 for AutoPrep: An Automatic Preprocessing Framework for In-the-Wild Speech Data
Figure 2 for AutoPrep: An Automatic Preprocessing Framework for In-the-Wild Speech Data
Figure 3 for AutoPrep: An Automatic Preprocessing Framework for In-the-Wild Speech Data
Figure 4 for AutoPrep: An Automatic Preprocessing Framework for In-the-Wild Speech Data
Viaarxiv icon

PTVD: A Large-Scale Plot-Oriented Multimodal Dataset Based on Television Dramas

Jun 26, 2023
Chen Li, Xutan Peng, Teng Wang, Yixiao Ge, Mengyang Liu, Xuyuan Xu, Yexin Wang, Ying Shan

Figure 1 for PTVD: A Large-Scale Plot-Oriented Multimodal Dataset Based on Television Dramas
Figure 2 for PTVD: A Large-Scale Plot-Oriented Multimodal Dataset Based on Television Dramas
Figure 3 for PTVD: A Large-Scale Plot-Oriented Multimodal Dataset Based on Television Dramas
Figure 4 for PTVD: A Large-Scale Plot-Oriented Multimodal Dataset Based on Television Dramas
Viaarxiv icon

SVCNet: Scribble-based Video Colorization Network with Temporal Aggregation

Mar 21, 2023
Yuzhi Zhao, Lai-Man Po, Kangcheng Liu, Xuehui Wang, Wing-Yin Yu, Pengfei Xian, Yujia Zhang, Mengyang Liu

Figure 1 for SVCNet: Scribble-based Video Colorization Network with Temporal Aggregation
Figure 2 for SVCNet: Scribble-based Video Colorization Network with Temporal Aggregation
Figure 3 for SVCNet: Scribble-based Video Colorization Network with Temporal Aggregation
Figure 4 for SVCNet: Scribble-based Video Colorization Network with Temporal Aggregation
Viaarxiv icon

Deep Image Style Transfer from Freeform Text

Dec 13, 2022
Tejas Santanam, Mengyang Liu, Jiangyue Yu, Zhaodong Yang

Figure 1 for Deep Image Style Transfer from Freeform Text
Figure 2 for Deep Image Style Transfer from Freeform Text
Figure 3 for Deep Image Style Transfer from Freeform Text
Figure 4 for Deep Image Style Transfer from Freeform Text
Viaarxiv icon

Graph Condensation via Receptive Field Distribution Matching

Jun 28, 2022
Mengyang Liu, Shanchuan Li, Xinshi Chen, Le Song

Figure 1 for Graph Condensation via Receptive Field Distribution Matching
Figure 2 for Graph Condensation via Receptive Field Distribution Matching
Figure 3 for Graph Condensation via Receptive Field Distribution Matching
Figure 4 for Graph Condensation via Receptive Field Distribution Matching
Viaarxiv icon

Contrastive Spatio-Temporal Pretext Learning for Self-supervised Video Representation

Dec 19, 2021
Yujia Zhang, Lai-Man Po, Xuyuan Xu, Mengyang Liu, Yexin Wang, Weifeng Ou, Yuzhi Zhao, Wing-Yin Yu

Figure 1 for Contrastive Spatio-Temporal Pretext Learning for Self-supervised Video Representation
Figure 2 for Contrastive Spatio-Temporal Pretext Learning for Self-supervised Video Representation
Figure 3 for Contrastive Spatio-Temporal Pretext Learning for Self-supervised Video Representation
Figure 4 for Contrastive Spatio-Temporal Pretext Learning for Self-supervised Video Representation
Viaarxiv icon

Efficient Dynamic Graph Representation Learning at Scale

Dec 14, 2021
Xinshi Chen, Yan Zhu, Haowen Xu, Mengyang Liu, Liang Xiong, Muhan Zhang, Le Song

Figure 1 for Efficient Dynamic Graph Representation Learning at Scale
Figure 2 for Efficient Dynamic Graph Representation Learning at Scale
Figure 3 for Efficient Dynamic Graph Representation Learning at Scale
Figure 4 for Efficient Dynamic Graph Representation Learning at Scale
Viaarxiv icon

VCGAN: Video Colorization with Hybrid Generative Adversarial Network

Apr 26, 2021
Yuzhi Zhao, Lai-Man Po, Wing-Yin Yu, Yasar Abbas Ur Rehman, Mengyang Liu, Yujia Zhang, Weifeng Ou

Figure 1 for VCGAN: Video Colorization with Hybrid Generative Adversarial Network
Figure 2 for VCGAN: Video Colorization with Hybrid Generative Adversarial Network
Figure 3 for VCGAN: Video Colorization with Hybrid Generative Adversarial Network
Figure 4 for VCGAN: Video Colorization with Hybrid Generative Adversarial Network
Viaarxiv icon