Alert button
Picture for Mark Gerstein

Mark Gerstein

Alert button

MIMIR: A Streamlined Platform for Personalized Agent Tuning in Domain Expertise

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Chunyuan Deng, Xiangru Tang, Yilun Zhao, Hanming Wang, Haoran Wang, Wangchunshu Zhou, Arman Cohan, Mark Gerstein

Viaarxiv icon

ChatCell: Facilitating Single-Cell Analysis with Natural Language

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Yin Fang, Kangwei Liu, Ningyu Zhang, Xinle Deng, Penghui Yang, Zhuo Chen, Xiangru Tang, Mark Gerstein, Xiaohui Fan, Huajun Chen

Viaarxiv icon

A Survey of Generative AI for De Novo Drug Design: New Frontiers in Molecule and Protein Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 13, 2024
Xiangru Tang, Howard Dai, Elizabeth Knight, Fang Wu, Yunyang Li, Tianxiao Li, Mark Gerstein

Viaarxiv icon

Prioritizing Safeguarding Over Autonomy: Risks of LLM Agents for Science

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2024
Xiangru Tang, Qiao Jin, Kunlun Zhu, Tongxin Yuan, Yichi Zhang, Wangchunshu Zhou, Meng Qu, Yilun Zhao, Jian Tang, Zhuosheng Zhang, Arman Cohan, Zhiyong Lu, Mark Gerstein

Viaarxiv icon

Igniting Language Intelligence: The Hitchhiker's Guide From Chain-of-Thought Reasoning to Language Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2023
Zhuosheng Zhang, Yao Yao, Aston Zhang, Xiangru Tang, Xinbei Ma, Zhiwei He, Yiming Wang, Mark Gerstein, Rui Wang, Gongshen Liu, Hai Zhao

Figure 1 for Igniting Language Intelligence: The Hitchhiker's Guide From Chain-of-Thought Reasoning to Language Agents
Figure 2 for Igniting Language Intelligence: The Hitchhiker's Guide From Chain-of-Thought Reasoning to Language Agents
Figure 3 for Igniting Language Intelligence: The Hitchhiker's Guide From Chain-of-Thought Reasoning to Language Agents
Figure 4 for Igniting Language Intelligence: The Hitchhiker's Guide From Chain-of-Thought Reasoning to Language Agents
Viaarxiv icon

ML-Bench: Large Language Models Leverage Open-source Libraries for Machine Learning Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Yuliang Liu, Xiangru Tang, Zefan Cai, Junjie Lu, Yichi Zhang, Yanjun Shao, Zexuan Deng, Helan Hu, Zengxian Yang, Kaikai An, Ruijun Huang, Shuzheng Si, Sheng Chen, Haozhe Zhao, Zhengliang Li, Liang Chen, Yiming Zong, Yan Wang, Tianyu Liu, Zhiwei Jiang, Baobao Chang, Yujia Qin, Wangchunshu Zhou, Yilun Zhao, Arman Cohan, Mark Gerstein

Viaarxiv icon

MedAgents: Large Language Models as Collaborators for Zero-shot Medical Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Xiangru Tang, Anni Zou, Zhuosheng Zhang, Yilun Zhao, Xingyao Zhang, Arman Cohan, Mark Gerstein

Figure 1 for MedAgents: Large Language Models as Collaborators for Zero-shot Medical Reasoning
Figure 2 for MedAgents: Large Language Models as Collaborators for Zero-shot Medical Reasoning
Figure 3 for MedAgents: Large Language Models as Collaborators for Zero-shot Medical Reasoning
Figure 4 for MedAgents: Large Language Models as Collaborators for Zero-shot Medical Reasoning
Viaarxiv icon

Investigating Data Contamination in Modern Benchmarks for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Chunyuan Deng, Yilun Zhao, Xiangru Tang, Mark Gerstein, Arman Cohan

Viaarxiv icon

Struc-Bench: Are Large Language Models Really Good at Generating Complex Structured Data?

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2023
Xiangru Tang, Yiming Zong, Jason Phang, Yilun Zhao, Wangchunshu Zhou, Arman Cohan, Mark Gerstein

Figure 1 for Struc-Bench: Are Large Language Models Really Good at Generating Complex Structured Data?
Figure 2 for Struc-Bench: Are Large Language Models Really Good at Generating Complex Structured Data?
Figure 3 for Struc-Bench: Are Large Language Models Really Good at Generating Complex Structured Data?
Figure 4 for Struc-Bench: Are Large Language Models Really Good at Generating Complex Structured Data?
Viaarxiv icon