Alert button
Picture for Jialei Chen

Jialei Chen

Alert button

CLIP Is Also a Good Teacher: A New Learning Framework for Inductive Zero-shot Semantic Segmentation

Oct 03, 2023
Jialei Chen, Daisuke Deguchi, Chenkai Zhang, Xu Zheng, Hiroshi Murase

Figure 1 for CLIP Is Also a Good Teacher: A New Learning Framework for Inductive Zero-shot Semantic Segmentation
Figure 2 for CLIP Is Also a Good Teacher: A New Learning Framework for Inductive Zero-shot Semantic Segmentation
Figure 3 for CLIP Is Also a Good Teacher: A New Learning Framework for Inductive Zero-shot Semantic Segmentation
Figure 4 for CLIP Is Also a Good Teacher: A New Learning Framework for Inductive Zero-shot Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Deep Generative Imputation Model for Missing Not At Random Data

Aug 16, 2023
Jialei Chen, Yuanbo Xu, Pengyang Wang, Yongjian Yang

Figure 1 for Deep Generative Imputation Model for Missing Not At Random Data
Figure 2 for Deep Generative Imputation Model for Missing Not At Random Data
Figure 3 for Deep Generative Imputation Model for Missing Not At Random Data
Figure 4 for Deep Generative Imputation Model for Missing Not At Random Data
Viaarxiv icon

Project Florida: Federated Learning Made Easy

Jul 21, 2023
Daniel Madrigal Diaz, Andre Manoel, Jialei Chen, Nalin Singal, Robert Sim

Viaarxiv icon

Federated Multilingual Models for Medical Transcript Analysis

Nov 04, 2022
Andre Manoel, Mirian Hipolito Garcia, Tal Baumel, Shize Su, Jialei Chen, Dan Miller, Danny Karmon, Robert Sim, Dimitrios Dimitriadis

Figure 1 for Federated Multilingual Models for Medical Transcript Analysis
Figure 2 for Federated Multilingual Models for Medical Transcript Analysis
Figure 3 for Federated Multilingual Models for Medical Transcript Analysis
Figure 4 for Federated Multilingual Models for Medical Transcript Analysis
Viaarxiv icon

Uncertainty-Aware Deep Co-training for Semi-supervised Medical Image Segmentation

Dec 02, 2021
Xu Zheng, Chong Fu, Haoyu Xie, Jialei Chen, Xingwei Wang, Chiu-Wing Sham

Figure 1 for Uncertainty-Aware Deep Co-training for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Figure 2 for Uncertainty-Aware Deep Co-training for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Figure 3 for Uncertainty-Aware Deep Co-training for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Figure 4 for Uncertainty-Aware Deep Co-training for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

APIK: Active Physics-Informed Kriging Model with Partial Differential Equations

Dec 22, 2020
Jialei Chen, Zhehui Chen, Chuck Zhang, C. F. Jeff Wu

Figure 1 for APIK: Active Physics-Informed Kriging Model with Partial Differential Equations
Figure 2 for APIK: Active Physics-Informed Kriging Model with Partial Differential Equations
Figure 3 for APIK: Active Physics-Informed Kriging Model with Partial Differential Equations
Figure 4 for APIK: Active Physics-Informed Kriging Model with Partial Differential Equations
Viaarxiv icon

AVP: Physics-informed Data Generation for Small-data Learning

Feb 05, 2019
Jialei Chen, Yujia Xie, Kan Wang, Chuck Zhang, Mani A. Vannan, Ben Wang, Zhen Qian

Figure 1 for AVP: Physics-informed Data Generation for Small-data Learning
Figure 2 for AVP: Physics-informed Data Generation for Small-data Learning
Figure 3 for AVP: Physics-informed Data Generation for Small-data Learning
Figure 4 for AVP: Physics-informed Data Generation for Small-data Learning
Viaarxiv icon

Generative Invertible Networks (GIN): Pathophysiology-Interpretable Feature Mapping and Virtual Patient Generation

Aug 14, 2018
Jialei Chen, Yujia Xie, Kan Wang, Zih Huei Wang, Geet Lahoti, Chuck Zhang, Mani A Vannan, Ben Wang, Zhen Qian

Figure 1 for Generative Invertible Networks (GIN): Pathophysiology-Interpretable Feature Mapping and Virtual Patient Generation
Figure 2 for Generative Invertible Networks (GIN): Pathophysiology-Interpretable Feature Mapping and Virtual Patient Generation
Figure 3 for Generative Invertible Networks (GIN): Pathophysiology-Interpretable Feature Mapping and Virtual Patient Generation
Figure 4 for Generative Invertible Networks (GIN): Pathophysiology-Interpretable Feature Mapping and Virtual Patient Generation
Viaarxiv icon