Alert button
Picture for Yuhao Zhou

Yuhao Zhou

Alert button

Unifying Bayesian Flow Networks and Diffusion Models through Stochastic Differential Equations

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 24, 2024
Kaiwen Xue, Yuhao Zhou, Shen Nie, Xu Min, Xiaolu Zhang, Jun Zhou, Chongxuan Li

Figure 1 for Unifying Bayesian Flow Networks and Diffusion Models through Stochastic Differential Equations
Figure 2 for Unifying Bayesian Flow Networks and Diffusion Models through Stochastic Differential Equations
Figure 3 for Unifying Bayesian Flow Networks and Diffusion Models through Stochastic Differential Equations
Figure 4 for Unifying Bayesian Flow Networks and Diffusion Models through Stochastic Differential Equations
Viaarxiv icon

Subspace Defense: Discarding Adversarial Perturbations by Learning a Subspace for Clean Signals

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2024
Rui Zheng, Yuhao Zhou, Zhiheng Xi, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

Temporal Knowledge Graph Completion with Time-sensitive Relations in Hypercomplex Space

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Li Cai, Xin Mao, Zhihong Wang, Shangqing Zhao, Yuhao Zhou, Changxu Wu, Man Lan

Figure 1 for Temporal Knowledge Graph Completion with Time-sensitive Relations in Hypercomplex Space
Figure 2 for Temporal Knowledge Graph Completion with Time-sensitive Relations in Hypercomplex Space
Figure 3 for Temporal Knowledge Graph Completion with Time-sensitive Relations in Hypercomplex Space
Figure 4 for Temporal Knowledge Graph Completion with Time-sensitive Relations in Hypercomplex Space
Viaarxiv icon

A Survey on Temporal Knowledge Graph: Representation Learning and Applications

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Li Cai, Xin Mao, Yuhao Zhou, Zhaoguang Long, Changxu Wu, Man Lan

Figure 1 for A Survey on Temporal Knowledge Graph: Representation Learning and Applications
Figure 2 for A Survey on Temporal Knowledge Graph: Representation Learning and Applications
Figure 3 for A Survey on Temporal Knowledge Graph: Representation Learning and Applications
Figure 4 for A Survey on Temporal Knowledge Graph: Representation Learning and Applications
Viaarxiv icon

Training Large Language Models for Reasoning through Reverse Curriculum Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2024
Zhiheng Xi, Wenxiang Chen, Boyang Hong, Senjie Jin, Rui Zheng, Wei He, Yiwen Ding, Shichun Liu, Xin Guo, Junzhe Wang, Honglin Guo, Wei Shen, Xiaoran Fan, Yuhao Zhou, Shihan Dou, Xiao Wang, Xinbo Zhang, Peng Sun, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

StepCoder: Improve Code Generation with Reinforcement Learning from Compiler Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Shihan Dou, Yan Liu, Haoxiang Jia, Limao Xiong, Enyu Zhou, Wei Shen, Junjie Shan, Caishuang Huang, Xiao Wang, Xiaoran Fan, Zhiheng Xi, Yuhao Zhou, Tao Ji, Rui Zheng, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Tao Gui

Viaarxiv icon

MouSi: Poly-Visual-Expert Vision-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Xiaoran Fan, Tao Ji, Changhao Jiang, Shuo Li, Senjie Jin, Sirui Song, Junke Wang, Boyang Hong, Lu Chen, Guodong Zheng, Ming Zhang, Caishuang Huang, Rui Zheng, Zhiheng Xi, Yuhao Zhou, Shihan Dou, Junjie Ye, Hang Yan, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

Secrets of RLHF in Large Language Models Part II: Reward Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 12, 2024
Binghai Wang, Rui Zheng, Lu Chen, Yan Liu, Shihan Dou, Caishuang Huang, Wei Shen, Senjie Jin, Enyu Zhou, Chenyu Shi, Songyang Gao, Nuo Xu, Yuhao Zhou, Xiaoran Fan, Zhiheng Xi, Jun Zhao, Xiao Wang, Tao Ji, Hang Yan, Lixing Shen, Zhan Chen, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

LoRAMoE: Revolutionizing Mixture of Experts for Maintaining World Knowledge in Language Model Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2023
Shihan Dou, Enyu Zhou, Yan Liu, Songyang Gao, Jun Zhao, Wei Shen, Yuhao Zhou, Zhiheng Xi, Xiao Wang, Xiaoran Fan, Shiliang Pu, Jiang Zhu, Rui Zheng, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

Compositional Inductive Invariant Based Verification of Neural Network Controlled Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 17, 2023
Yuhao Zhou, Stavros Tripakis

Viaarxiv icon