Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kun Kuang

Instance-wise or Class-wise? A Tale of Neighbor Shapley for Concept-based Explanation


Sep 03, 2021
Jiahui Li, Kun Kuang, Lin Li, Long Chen, Songyang Zhang, Jian Shao, Jun Xiao


  Access Paper or Ask Questions

Auto IV: Counterfactual Prediction via Automatic Instrumental Variable Decomposition


Jul 13, 2021
Junkun Yuan, Anpeng Wu, Kun Kuang, Bo Li, Runze Wu, Fei Wu, Lanfen Lin

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Distributionally Robust Learning with Stable Adversarial Training


Jun 30, 2021
Jiashuo Liu, Zheyan Shen, Peng Cui, Linjun Zhou, Kun Kuang, Bo Li

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2006.04414 

  Access Paper or Ask Questions

Analysis and Applications of Class-wise Robustness in Adversarial Training


Jun 23, 2021
Qi Tian, Kun Kuang, Kelu Jiang, Fei Wu, Yisen Wang


  Access Paper or Ask Questions

Shapley Counterfactual Credits for Multi-Agent Reinforcement Learning


Jun 22, 2021
Jiahui Li, Kun Kuang, Baoxiang Wang, Furui Liu, Long Chen, Fei Wu, Jun Xiao


  Access Paper or Ask Questions

Dependency Parsing as MRC-based Span-Span Prediction


May 17, 2021
Leilei Gan, Yuxian Meng, Kun Kuang, Xiaofei Sun, Chun Fan, Fei Wu, Jiwei Li


  Access Paper or Ask Questions

BertGCN: Transductive Text Classification by Combining GCN and BERT


May 16, 2021
Yuxiao Lin, Yuxian Meng, Xiaofei Sun, Qinghong Han, Kun Kuang, Jiwei Li, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Interventional Domain Adaptation


Nov 07, 2020
Jun Wen, Changjian Shui, Kun Kuang, Junsong Yuan, Zenan Huang, Zhefeng Gong, Nenggan Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Federated Unsupervised Representation Learning


Oct 18, 2020
Fengda Zhang, Kun Kuang, Zhaoyang You, Tao Shen, Jun Xiao, Yin Zhang, Chao Wu, Yueting Zhuang, Xiaolin Li


  Access Paper or Ask Questions

DeVLBert: Learning Deconfounded Visio-Linguistic Representations


Aug 16, 2020
Shengyu Zhang, Tan Jiang, Tan Wang, Kun Kuang, Zhou Zhao, Jianke Zhu, Jin Yu, Hongxia Yang, Fei Wu

* 10 pages, 4 figures, to appear in ACM MM 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

Poet: Product-oriented Video Captioner for E-commerce


Aug 16, 2020
Shengyu Zhang, Ziqi Tan, Jin Yu, Zhou Zhao, Kun Kuang, Jie Liu, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Fei Wu

* 10 pages, 3 figures, to appear in ACM MM 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

Algorithmic Decision Making with Conditional Fairness


Jul 14, 2020
Renzhe Xu, Peng Cui, Kun Kuang, Bo Li, Linjun Zhou, Zheyan Shen, Wei Cui

* 11 pages, to appear in KDD 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

Decorrelated Clustering with Data Selection Bias


Jul 02, 2020
Xiao Wang, Shaohua Fan, Kun Kuang, Chuan Shi, Jiawei Liu, Bai Wang

* Accepted by main track of IJCAI2020;SOLE copyright holder is IJCAI (international Joint Conferences on Artificial Intelligence), all rights reserved 

  Access Paper or Ask Questions

Comprehensive Information Integration Modeling Framework for Video Titling


Jun 24, 2020
Shengyu Zhang, Ziqi Tan, Jin Yu, Zhou Zhao, Kun Kuang, Tan Jiang, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Fei Wu

* 11 pages, 6 figures, to appear in KDD 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Decomposed Representation for Counterfactual Inference


Jun 12, 2020
Anpeng Wu, Kun Kuang, Junkun Yuan, Bo Li, Pan Zhou, Jianrong Tao, Qiang Zhu, Yueting Zhuang, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Stable Prediction via Leveraging Seed Variable


Jun 09, 2020
Kun Kuang, Bo Li, Peng Cui, Yue Liu, Jianrong Tao, Yueting Zhuang, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Invariant Adversarial Learning for Distributional Robustness


Jun 08, 2020
Jiashuo Liu, Zheyan Shen, Peng Cui, Linjun Zhou, Kun Kuang, Bo Li, Yishi Lin

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Balance-Subsampled Stable Prediction


Jun 08, 2020
Kun Kuang, Hengtao Zhang, Fei Wu, Yueting Zhuang, Aijun Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Stable Prediction with Model Misspecification and Agnostic Distribution Shift


Jan 31, 2020
Kun Kuang, Ruoxuan Xiong, Peng Cui, Susan Athey, Bo Li


  Access Paper or Ask Questions

Stable Learning via Sample Reweighting


Nov 28, 2019
Zheyan Shen, Peng Cui, Tong Zhang, Kun Kuang

* Accepted as poster paper at AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Causally Regularized Learning with Agnostic Data Selection Bias


Aug 19, 2018
Zheyan Shen, Peng Cui, Kun Kuang, Bo Li, Peixuan Chen

* Oral paper of 2018 ACM Multimedia Conference (MM'18) 

  Access Paper or Ask Questions

Stable Prediction across Unknown Environments


Jul 10, 2018
Kun Kuang, Ruoxuan Xiong, Peng Cui, Susan Athey, Bo Li


  Access Paper or Ask Questions