Alert button
Picture for Zhiqiang Zhang

Zhiqiang Zhang

Alert button

HeMeNet: Heterogeneous Multichannel Equivariant Network for Protein Multitask Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Rong Han, Wenbing Huang, Lingxiao Luo, Xinyan Han, Jiaming Shen, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Ting Chen

Viaarxiv icon

Continual Few-shot Event Detection via Hierarchical Augmentation Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Chenlong Zhang, Pengfei Cao, Yubo Chen, Kang Liu, Zhiqiang Zhang, Mengshu Sun, Jun Zhao

Viaarxiv icon

Towards Automatic Evaluation for LLMs' Clinical Capabilities: Metric, Data, and Algorithm

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Lei Liu, Xiaoyan Yang, Fangzhou Li, Chenfei Chi, Yue Shen, Shiwei Lyu Ming Zhang, Xiaowei Ma, Xiangguo Lyu, Liya Ma, Zhiqiang Zhang, Wei Xue, Yiran Huang, Jinjie Gu

Viaarxiv icon

Graph Neural Network with Two Uplift Estimators for Label-Scarcity Individual Uplift Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Dingyuan Zhu, Daixin Wang, Zhiqiang Zhang, Kun Kuang, Yan Zhang, Yulin Kang, Jun Zhou

Figure 1 for Graph Neural Network with Two Uplift Estimators for Label-Scarcity Individual Uplift Modeling
Figure 2 for Graph Neural Network with Two Uplift Estimators for Label-Scarcity Individual Uplift Modeling
Figure 3 for Graph Neural Network with Two Uplift Estimators for Label-Scarcity Individual Uplift Modeling
Figure 4 for Graph Neural Network with Two Uplift Estimators for Label-Scarcity Individual Uplift Modeling
Viaarxiv icon

Financial Default Prediction via Motif-preserving Graph Neural Network with Curriculum Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Daixin Wang, Zhiqiang Zhang, Yeyu Zhao, Kai Huang, Yulin Kang, Jun Zhou

Figure 1 for Financial Default Prediction via Motif-preserving Graph Neural Network with Curriculum Learning
Figure 2 for Financial Default Prediction via Motif-preserving Graph Neural Network with Curriculum Learning
Figure 3 for Financial Default Prediction via Motif-preserving Graph Neural Network with Curriculum Learning
Figure 4 for Financial Default Prediction via Motif-preserving Graph Neural Network with Curriculum Learning
Viaarxiv icon

ChatUIE: Exploring Chat-based Unified Information Extraction using Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Jun Xu, Mengshu Sun, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou

Figure 1 for ChatUIE: Exploring Chat-based Unified Information Extraction using Large Language Models
Figure 2 for ChatUIE: Exploring Chat-based Unified Information Extraction using Large Language Models
Figure 3 for ChatUIE: Exploring Chat-based Unified Information Extraction using Large Language Models
Figure 4 for ChatUIE: Exploring Chat-based Unified Information Extraction using Large Language Models
Viaarxiv icon

Can Small Language Models be Good Reasoners for Sequential Recommendation?

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Yuling Wang, Changxin Tian, Binbin Hu, Yanhua Yu, Ziqi Liu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Liang Pang, Xiao Wang

Figure 1 for Can Small Language Models be Good Reasoners for Sequential Recommendation?
Figure 2 for Can Small Language Models be Good Reasoners for Sequential Recommendation?
Figure 3 for Can Small Language Models be Good Reasoners for Sequential Recommendation?
Figure 4 for Can Small Language Models be Good Reasoners for Sequential Recommendation?
Viaarxiv icon

Zero-Shot Cross-Lingual Document-Level Event Causality Identification with Heterogeneous Graph Contrastive Transfer Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Zhitao He, Pengfei Cao, Yubo Chen, Kang Liu, Zhiqiang Zhang, Mengshu Sun, Jun Zhao

Figure 1 for Zero-Shot Cross-Lingual Document-Level Event Causality Identification with Heterogeneous Graph Contrastive Transfer Learning
Figure 2 for Zero-Shot Cross-Lingual Document-Level Event Causality Identification with Heterogeneous Graph Contrastive Transfer Learning
Figure 3 for Zero-Shot Cross-Lingual Document-Level Event Causality Identification with Heterogeneous Graph Contrastive Transfer Learning
Figure 4 for Zero-Shot Cross-Lingual Document-Level Event Causality Identification with Heterogeneous Graph Contrastive Transfer Learning
Viaarxiv icon

Non-autoregressive Generative Models for Reranking Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 10, 2024
Yuxin Ren, Qiya Yang, Yichun Wu, Wei Xu, Yalong Wang, Zhiqiang Zhang

Viaarxiv icon

A Comprehensive Study of Knowledge Editing for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Ningyu Zhang, Yunzhi Yao, Bozhong Tian, Peng Wang, Shumin Deng, Mengru Wang, Zekun Xi, Shengyu Mao, Jintian Zhang, Yuansheng Ni, Siyuan Cheng, Ziwen Xu, Xin Xu, Jia-Chen Gu, Yong Jiang, Pengjun Xie, Fei Huang, Lei Liang, Zhiqiang Zhang, Xiaowei Zhu, Jun Zhou, Huajun Chen

Viaarxiv icon