Alert button
Picture for Jun Xiao

Jun Xiao

Alert button

Explore Synergistic Interaction Across Frames for Interactive Video Object Segmentation

Feb 04, 2024
Kexin Li, Tao Jiang, Zongxin Yang, Yi Yang, Yueting Zhuang, Jun Xiao

Viaarxiv icon

DECap: Towards Generalized Explicit Caption Editing via Diffusion Mechanism

Nov 25, 2023
Zhen Wang, Jun Xiao, Tao Chen, Long Chen

Viaarxiv icon

Compositional Zero-shot Learning via Progressive Language-based Observations

Nov 23, 2023
Lin Li, Guikun Chen, Jun Xiao, Long Chen

Viaarxiv icon

Informative Data Mining for One-Shot Cross-Domain Semantic Segmentation

Sep 25, 2023
Yuxi Wang, Jian Liang, Jun Xiao, Shuqi Mei, Yuran Yang, Zhaoxiang Zhang

Figure 1 for Informative Data Mining for One-Shot Cross-Domain Semantic Segmentation
Figure 2 for Informative Data Mining for One-Shot Cross-Domain Semantic Segmentation
Figure 3 for Informative Data Mining for One-Shot Cross-Domain Semantic Segmentation
Figure 4 for Informative Data Mining for One-Shot Cross-Domain Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

CATR: Combinatorial-Dependence Audio-Queried Transformer for Audio-Visual Video Segmentation

Sep 20, 2023
Kexin Li, Zongxin Yang, Lei Chen, Yi Yang, Jun Xiao

Figure 1 for CATR: Combinatorial-Dependence Audio-Queried Transformer for Audio-Visual Video Segmentation
Figure 2 for CATR: Combinatorial-Dependence Audio-Queried Transformer for Audio-Visual Video Segmentation
Figure 3 for CATR: Combinatorial-Dependence Audio-Queried Transformer for Audio-Visual Video Segmentation
Figure 4 for CATR: Combinatorial-Dependence Audio-Queried Transformer for Audio-Visual Video Segmentation
Viaarxiv icon

Compositional Feature Augmentation for Unbiased Scene Graph Generation

Aug 13, 2023
Lin Li, Guikun Chen, Jun Xiao, Yi Yang, Chunping Wang, Long Chen

Figure 1 for Compositional Feature Augmentation for Unbiased Scene Graph Generation
Figure 2 for Compositional Feature Augmentation for Unbiased Scene Graph Generation
Figure 3 for Compositional Feature Augmentation for Unbiased Scene Graph Generation
Figure 4 for Compositional Feature Augmentation for Unbiased Scene Graph Generation
Viaarxiv icon

Triple Correlations-Guided Label Supplementation for Unbiased Video Scene Graph Generation

Jul 30, 2023
Wenqing Wang, Kaifeng Gao, Yawei Luo, Tao Jiang, Fei Gao, Jian Shao, Jianwen Sun, Jun Xiao

Figure 1 for Triple Correlations-Guided Label Supplementation for Unbiased Video Scene Graph Generation
Figure 2 for Triple Correlations-Guided Label Supplementation for Unbiased Video Scene Graph Generation
Figure 3 for Triple Correlations-Guided Label Supplementation for Unbiased Video Scene Graph Generation
Figure 4 for Triple Correlations-Guided Label Supplementation for Unbiased Video Scene Graph Generation
Viaarxiv icon

Improved Neural Radiance Fields Using Pseudo-depth and Fusion

Jul 27, 2023
Jingliang Li, Qiang Zhou, Chaohui Yu, Zhengda Lu, Jun Xiao, Zhibin Wang, Fan Wang

Figure 1 for Improved Neural Radiance Fields Using Pseudo-depth and Fusion
Figure 2 for Improved Neural Radiance Fields Using Pseudo-depth and Fusion
Figure 3 for Improved Neural Radiance Fields Using Pseudo-depth and Fusion
Figure 4 for Improved Neural Radiance Fields Using Pseudo-depth and Fusion
Viaarxiv icon

Improving Reference-based Distinctive Image Captioning with Contrastive Rewards

Jun 25, 2023
Yangjun Mao, Jun Xiao, Dong Zhang, Meng Cao, Jian Shao, Yueting Zhuang, Long Chen

Figure 1 for Improving Reference-based Distinctive Image Captioning with Contrastive Rewards
Figure 2 for Improving Reference-based Distinctive Image Captioning with Contrastive Rewards
Figure 3 for Improving Reference-based Distinctive Image Captioning with Contrastive Rewards
Figure 4 for Improving Reference-based Distinctive Image Captioning with Contrastive Rewards
Viaarxiv icon