Alert button
Picture for Kaikai An

Kaikai An

Alert button

GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation

Nov 26, 2023
Tianyu He, Junliang Guo, Runyi Yu, Yuchi Wang, Jialiang Zhu, Kaikai An, Leyi Li, Xu Tan, Chunyu Wang, Han Hu, HsiangTao Wu, Sheng Zhao, Jiang Bian

Figure 1 for GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation
Figure 2 for GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation
Figure 3 for GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation
Figure 4 for GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation
Viaarxiv icon

ML-Bench: Large Language Models Leverage Open-source Libraries for Machine Learning Tasks

Nov 16, 2023
Yuliang Liu, Xiangru Tang, Zefan Cai, Junjie Lu, Yichi Zhang, Yanjun Shao, Zexuan Deng, Helan Hu, Zengxian Yang, Kaikai An, Ruijun Huang, Shuzheng Si, Sheng Chen, Haozhe Zhao, Zhengliang Li, Liang Chen, Yiming Zong, Yan Wang, Tianyu Liu, Zhiwei Jiang, Baobao Chang, Yujia Qin, Wangchunshu Zhou, Yilun Zhao, Arman Cohan, Mark Gerstein

Viaarxiv icon

Distantly-Supervised Named Entity Recognition with Uncertainty-aware Teacher Learning and Student-student Collaborative Learning

Nov 14, 2023
Helan Hu, Shuzheng Si, Haozhe Zhao, Shuang Zeng, Kaikai An, Zefan Cai, Baobao Chang

Viaarxiv icon

Coarse-to-Fine Dual Encoders are Better Frame Identification Learners

Oct 20, 2023
Kaikai An, Ce Zheng, Bofei Gao, Haozhe Zhao, Baobao Chang

Viaarxiv icon

MMICL: Empowering Vision-language Model with Multi-Modal In-Context Learning

Oct 02, 2023
Haozhe Zhao, Zefan Cai, Shuzheng Si, Xiaojian Ma, Kaikai An, Liang Chen, Zixuan Liu, Sheng Wang, Wenjuan Han, Baobao Chang

Figure 1 for MMICL: Empowering Vision-language Model with Multi-Modal In-Context Learning
Figure 2 for MMICL: Empowering Vision-language Model with Multi-Modal In-Context Learning
Figure 3 for MMICL: Empowering Vision-language Model with Multi-Modal In-Context Learning
Figure 4 for MMICL: Empowering Vision-language Model with Multi-Modal In-Context Learning
Viaarxiv icon

Towards Robust Aspect-based Sentiment Analysis through Non-counterfactual Augmentations

Jun 24, 2023
Xinyu Liu, Yan Ding, Kaikai An, Chunyang Xiao, Pranava Madhyastha, Tong Xiao, Jingbo Zhu

Figure 1 for Towards Robust Aspect-based Sentiment Analysis through Non-counterfactual Augmentations
Figure 2 for Towards Robust Aspect-based Sentiment Analysis through Non-counterfactual Augmentations
Figure 3 for Towards Robust Aspect-based Sentiment Analysis through Non-counterfactual Augmentations
Figure 4 for Towards Robust Aspect-based Sentiment Analysis through Non-counterfactual Augmentations
Viaarxiv icon