Alert button
Picture for Shuzheng Si

Shuzheng Si

Alert button

One Shot Learning as Instruction Data Prospector for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 04, 2024
Yunshui Li, Binyuan Hui, Xiaobo Xia, Jiaxi Yang, Min Yang, Lei Zhang, Shuzheng Si, Junhao Liu, Tongliang Liu, Fei Huang, Yongbin Li

Viaarxiv icon

ML-Bench: Large Language Models Leverage Open-source Libraries for Machine Learning Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Yuliang Liu, Xiangru Tang, Zefan Cai, Junjie Lu, Yichi Zhang, Yanjun Shao, Zexuan Deng, Helan Hu, Zengxian Yang, Kaikai An, Ruijun Huang, Shuzheng Si, Sheng Chen, Haozhe Zhao, Zhengliang Li, Liang Chen, Yiming Zong, Yan Wang, Tianyu Liu, Zhiwei Jiang, Baobao Chang, Yujia Qin, Wangchunshu Zhou, Yilun Zhao, Arman Cohan, Mark Gerstein

Viaarxiv icon

Distantly-Supervised Named Entity Recognition with Uncertainty-aware Teacher Learning and Student-student Collaborative Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Helan Hu, Shuzheng Si, Haozhe Zhao, Shuang Zeng, Kaikai An, Zefan Cai, Baobao Chang

Viaarxiv icon

MMICL: Empowering Vision-language Model with Multi-Modal In-Context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2023
Haozhe Zhao, Zefan Cai, Shuzheng Si, Xiaojian Ma, Kaikai An, Liang Chen, Zixuan Liu, Sheng Wang, Wenjuan Han, Baobao Chang

Figure 1 for MMICL: Empowering Vision-language Model with Multi-Modal In-Context Learning
Figure 2 for MMICL: Empowering Vision-language Model with Multi-Modal In-Context Learning
Figure 3 for MMICL: Empowering Vision-language Model with Multi-Modal In-Context Learning
Figure 4 for MMICL: Empowering Vision-language Model with Multi-Modal In-Context Learning
Viaarxiv icon

UniPCM: Universal Pre-trained Conversation Model with Task-aware Automatic Prompt

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 20, 2023
Yucheng Cai, Wentao Ma, Yuchuan Wu, Shuzheng Si, Yuan Shao, Zhijian Ou, Yongbin Li

Figure 1 for UniPCM: Universal Pre-trained Conversation Model with Task-aware Automatic Prompt
Figure 2 for UniPCM: Universal Pre-trained Conversation Model with Task-aware Automatic Prompt
Figure 3 for UniPCM: Universal Pre-trained Conversation Model with Task-aware Automatic Prompt
Figure 4 for UniPCM: Universal Pre-trained Conversation Model with Task-aware Automatic Prompt
Viaarxiv icon

Mining Clues from Incomplete Utterance: A Query-enhanced Network for Incomplete Utterance Rewriting

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 03, 2023
Shuzheng Si, Shuang Zeng, Baobao Chang

Figure 1 for Mining Clues from Incomplete Utterance: A Query-enhanced Network for Incomplete Utterance Rewriting
Figure 2 for Mining Clues from Incomplete Utterance: A Query-enhanced Network for Incomplete Utterance Rewriting
Figure 3 for Mining Clues from Incomplete Utterance: A Query-enhanced Network for Incomplete Utterance Rewriting
Figure 4 for Mining Clues from Incomplete Utterance: A Query-enhanced Network for Incomplete Utterance Rewriting
Viaarxiv icon

SpokenWOZ: A Large-Scale Speech-Text Benchmark for Spoken Task-Oriented Dialogue in Multiple Domains

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2023
Shuzheng Si, Wentao Ma, Yuchuan Wu, Yinpei Dai, Haoyu Gao, Ting-En Lin, Hangyu Li, Rui Yan, Fei Huang, Yongbin Li

Figure 1 for SpokenWOZ: A Large-Scale Speech-Text Benchmark for Spoken Task-Oriented Dialogue in Multiple Domains
Figure 2 for SpokenWOZ: A Large-Scale Speech-Text Benchmark for Spoken Task-Oriented Dialogue in Multiple Domains
Figure 3 for SpokenWOZ: A Large-Scale Speech-Text Benchmark for Spoken Task-Oriented Dialogue in Multiple Domains
Figure 4 for SpokenWOZ: A Large-Scale Speech-Text Benchmark for Spoken Task-Oriented Dialogue in Multiple Domains
Viaarxiv icon

SANTA: Separate Strategies for Inaccurate and Incomplete Annotation Noise in Distantly-Supervised Named Entity Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2023
Shuzheng Si, Zefan Cai, Shuang Zeng, Guoqiang Feng, Jiaxing Lin, Baobao Chang

Figure 1 for SANTA: Separate Strategies for Inaccurate and Incomplete Annotation Noise in Distantly-Supervised Named Entity Recognition
Figure 2 for SANTA: Separate Strategies for Inaccurate and Incomplete Annotation Noise in Distantly-Supervised Named Entity Recognition
Figure 3 for SANTA: Separate Strategies for Inaccurate and Incomplete Annotation Noise in Distantly-Supervised Named Entity Recognition
Figure 4 for SANTA: Separate Strategies for Inaccurate and Incomplete Annotation Noise in Distantly-Supervised Named Entity Recognition
Viaarxiv icon