Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

DFGC 2022: The Second DeepFake Game Competition


Jun 30, 2022
Bo Peng, Wei Xiang, Yue Jiang, Wei Wang, Jing Dong, Zhenan Sun, Zhen Lei, Siwei Lyu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Single-Image 3D Face Reconstruction under Perspective Projection


May 09, 2022
Yueying Kao, Bowen Pan, Miao Xu, Jiangjing Lyu, Xiangyu Zhu, Yuanzhang Chang, Xiaobo Li, Zhen Lei, Zixiong Qin


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MVP-Human Dataset for 3D Human Avatar Reconstruction from Unconstrained Frames


Apr 24, 2022
Xiangyu Zhu, Tingting Liao, Jiangjing Lyu, Xiang Yan, Yunfeng Wang, Kan Guo, Qiong Cao, Stan Z. Li, Zhen Lei


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Weakly Aligned Feature Fusion for Multimodal Object Detection


Apr 21, 2022
Lu Zhang, Zhiyong Liu, Xiangyu Zhu, Zhan Song, Xu Yang, Zhen Lei, Hong Qiao

* Journal extension of the previous conference paper arXiv:1901.02645, see IEEE page https://ieeexplore.ieee.org/document/9523596 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Beyond 3DMM: Learning to Capture High-fidelity 3D Face Shape


Apr 09, 2022
Xiangyu Zhu, Chang Yu, Di Huang, Zhen Lei, Hao Wang, Stan Z. Li

* Accepted by T-PAMI 2022. see IEEE page http://ieeexplore.ieee.org/document/9748011 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Nested Collaborative Learning for Long-Tailed Visual Recognition


Mar 29, 2022
Jun Li, Zichang Tan, Jun Wan, Zhen Lei, Guodong Guo

* Accepted by CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HP-Capsule: Unsupervised Face Part Discovery by Hierarchical Parsing Capsule Network


Mar 21, 2022
Chang Yu, Xiangyu Zhu, Xiaomei Zhang, Zidu Wang, Zhaoxiang Zhang, Zhen Lei

* Accepted by CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Solving parametric partial differential equations with deep rectified quadratic unit neural networks


Mar 14, 2022
Zhen Lei, Lei Shi, Chenyu Zeng

* 25 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

VLAD-VSA: Cross-Domain Face Presentation Attack Detection with Vocabulary Separation and Adaptation


Feb 21, 2022
Jiong Wang, Zhou Zhao, Weike Jin, Xinyu Duan, Zhen Lei, Baoxing Huai, Yiling Wu, Xiaofei He

* ACM MM 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-initialization Optimization Network for Accurate 3D Human Pose and Shape Estimation


Dec 24, 2021
Zhiwei Liu, Xiangyu Zhu, Lu Yang, Xiang Yan, Ming Tang, Zhen Lei, Guibo Zhu, Xuetao Feng, Yan Wang, Jinqiao Wang

* accepted by ACM Multimedia 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>