Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

FedACK: Federated Adversarial Contrastive Knowledge Distillation for Cross-Lingual and Cross-Model Social Bot Detection


Mar 10, 2023
Yingguang Yang, Renyu Yang, Hao Peng, Yangyang Li, Tong Li, Yong Liao, Pengyuan Zhou

Add code

* Accepted by the ACM Web Conference 2023 (WWW'23) 

   Access Paper or Ask Questions

UniGeo: Unifying Geometry Logical Reasoning via Reformulating Mathematical Expression


Dec 06, 2022
Jiaqi Chen, Tong Li, Jinghui Qin, Pan Lu, Liang Lin, Chongyu Chen, Xiaodan Liang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Point Cloud Scene Completion with Joint Color and Semantic Estimation from Single RGB-D Image


Oct 12, 2022
Zhaoxuan Zhang, Xiaoguang Han, Bo Dong, Tong Li, Baocai Yin, Xin Yang

Add code

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1903.04019 

   Access Paper or Ask Questions

Differential Flatness-Based Trajectory Planning for Autonomous Vehicles


Aug 28, 2022
Zhichao Han, Yuwei Wu, Tong Li, Lu Zhang, Liuao Pei, Long Xu, Chengyang Li, Changjia Ma, Chao Xu, Shaojie Shen, Fei Gao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

DisenHCN: Disentangled Hypergraph Convolutional Networks for Spatiotemporal Activity Prediction


Aug 14, 2022
Yinfeng Li, Chen Gao, Quanming Yao, Tong Li, Depeng Jin, Yong Li

Add code

* Accepted as a research track paper in ICDE 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Mid-level Representation Enhancement and Graph Embedded Uncertainty Suppressing for Facial Expression Recognition


Jul 27, 2022
Jie Lei, Zhao Liu, Zeyu Zou, Tong Li, Xu Juan, Shuaiwei Wang, Guoyu Yang, Zunlei Feng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Medical Scientific Table-to-Text Generation with Human-in-the-Loop under the Data Sparsity Constraint


May 24, 2022
Heng-Yi Wu, Jingqing Zhang, Julia Ive, Tong Li, Narges Tabari, Bingyuan Chen, Vibhor Gupta, Yike Guo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A Scalable Workflow to Build Machine Learning Classifiers with Clinician-in-the-Loop to Identify Patients in Specific Diseases


May 18, 2022
Jingqing Zhang, Atri Sharma, Luis Bolanos, Tong Li, Ashwani Tanwar, Vibhor Gupta, Yike Guo

Add code

* Under review 

   Access Paper or Ask Questions

Algorithms for Adaptive Experiments that Trade-off Statistical Analysis with Reward: Combining Uniform Random Assignment and Reward Maximization


Dec 21, 2021
Jacob Nogas, Tong Li, Fernando J. Yanez, Arghavan Modiri, Nina Deliu, Ben Prystawski, Sofia S. Villar, Anna Rafferty, Joseph J. Williams

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Detection of Contextual Synonyms in a Multi-Class Setting: Phenotype Annotation Use Case


Sep 04, 2021
Jingqing Zhang, Luis Bolanos, Tong Li, Ashwani Tanwar, Guilherme Freire, Xian Yang, Julia Ive, Vibhor Gupta, Yike Guo

Add code

* EMNLP 2021 long paper accepted 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>