Alert button
Picture for Zhen Chen

Zhen Chen

Alert button

Unified Multi-modal Diagnostic Framework with Reconstruction Pre-training and Heterogeneity-combat Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Yupei Zhang, Li Pan, Qiushi Yang, Tan Li, Zhen Chen

Viaarxiv icon

Unsupervised Learning for Joint Beamforming Design in RIS-aided ISAC Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Junjie Ye, Lei Huang, Zhen Chen, Peichang Zhang, Mohamed Rihan

Viaarxiv icon

Endora: Video Generation Models as Endoscopy Simulators

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2024
Chenxin Li, Hengyu Liu, Yifan Liu, Brandon Y. Feng, Wuyang Li, Xinyu Liu, Zhen Chen, Jing Shao, Yixuan Yuan

Viaarxiv icon

GaussianGrasper: 3D Language Gaussian Splatting for Open-vocabulary Robotic Grasping

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Yuhang Zheng, Xiangyu Chen, Yupeng Zheng, Songen Gu, Runyi Yang, Bu Jin, Pengfei Li, Chengliang Zhong, Zengmao Wang, Lina Liu, Chao Yang, Dawei Wang, Zhen Chen, Xiaoxiao Long, Meiqing Wang

Figure 1 for GaussianGrasper: 3D Language Gaussian Splatting for Open-vocabulary Robotic Grasping
Figure 2 for GaussianGrasper: 3D Language Gaussian Splatting for Open-vocabulary Robotic Grasping
Figure 3 for GaussianGrasper: 3D Language Gaussian Splatting for Open-vocabulary Robotic Grasping
Figure 4 for GaussianGrasper: 3D Language Gaussian Splatting for Open-vocabulary Robotic Grasping
Viaarxiv icon

UN-SAM: Universal Prompt-Free Segmentation for Generalized Nuclei Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Zhen Chen, Qing Xu, Xinyu Liu, Yixuan Yuan

Viaarxiv icon

Exploiting Duality in Open Information Extraction with Predicate Prompt

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 20, 2024
Zhen Chen, Jingping Liu, Deqing Yang, Yanghua Xiao, Huimin Xu, Zongyu Wang, Rui Xie, Yunsen Xian

Viaarxiv icon

Energy Efficiency Optimization in Active Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Integrated Sensing and Communication Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Junjie Ye, Mohamed Rihan, Peichang Zhang, Lei Huang, Stefano Buzzi, Zhen Chen

Viaarxiv icon

Surgical Temporal Action-aware Network with Sequence Regularization for Phase Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2023
Zhen Chen, Yuhao Zhai, Jun Zhang, Jinqiao Wang

Viaarxiv icon

SurgPLAN: Surgical Phase Localization Network for Phase Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Xingjian Luo, You Pang, Zhen Chen, Jinlin Wu, Zongmin Zhang, Zhen Lei, Hongbin Liu

Viaarxiv icon