Alert button
Picture for Kai Lv

Kai Lv

Alert button

LongWanjuan: Towards Systematic Measurement for Long Text Quality

Feb 22, 2024
Kai Lv, Xiaoran Liu, Qipeng Guo, Hang Yan, Conghui He, Xipeng Qiu, Dahua Lin

Viaarxiv icon

Building Category Graphs Representation with Spatial and Temporal Attention for Visual Navigation

Dec 06, 2023
Xiaobo Hu, Youfang Lin, HeHe Fan, Shuo Wang, Zhihao Wu, Kai Lv

Viaarxiv icon

A Reliable Representation with Bidirectional Transition Model for Visual Reinforcement Learning Generalization

Dec 04, 2023
Xiaobo Hu, Youfang Lin, Yue Liu, Jinwen Wang, Shuo Wang, Hehe Fan, Kai Lv

Viaarxiv icon

CoLLiE: Collaborative Training of Large Language Models in an Efficient Way

Dec 01, 2023
Kai Lv, Shuo Zhang, Tianle Gu, Shuhao Xing, Jiawei Hong, Keyu Chen, Xiaoran Liu, Yuqing Yang, Honglin Guo, Tengxiao Liu, Yu Sun, Qipeng Guo, Hang Yan, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

AdaLomo: Low-memory Optimization with Adaptive Learning Rate

Oct 22, 2023
Kai Lv, Hang Yan, Qipeng Guo, Haijun Lv, Xipeng Qiu

Figure 1 for AdaLomo: Low-memory Optimization with Adaptive Learning Rate
Figure 2 for AdaLomo: Low-memory Optimization with Adaptive Learning Rate
Figure 3 for AdaLomo: Low-memory Optimization with Adaptive Learning Rate
Figure 4 for AdaLomo: Low-memory Optimization with Adaptive Learning Rate
Viaarxiv icon

Full Parameter Fine-tuning for Large Language Models with Limited Resources

Jun 16, 2023
Kai Lv, Yuqing Yang, Tengxiao Liu, Qinghui Gao, Qipeng Guo, Xipeng Qiu

Figure 1 for Full Parameter Fine-tuning for Large Language Models with Limited Resources
Figure 2 for Full Parameter Fine-tuning for Large Language Models with Limited Resources
Figure 3 for Full Parameter Fine-tuning for Large Language Models with Limited Resources
Figure 4 for Full Parameter Fine-tuning for Large Language Models with Limited Resources
Viaarxiv icon

Unified Demonstration Retriever for In-Context Learning

May 16, 2023
Xiaonan Li, Kai Lv, Hang Yan, Tianyang Lin, Wei Zhu, Yuan Ni, Guotong Xie, Xiaoling Wang, Xipeng Qiu

Figure 1 for Unified Demonstration Retriever for In-Context Learning
Figure 2 for Unified Demonstration Retriever for In-Context Learning
Figure 3 for Unified Demonstration Retriever for In-Context Learning
Figure 4 for Unified Demonstration Retriever for In-Context Learning
Viaarxiv icon

GHQ: Grouped Hybrid Q Learning for Heterogeneous Cooperative Multi-agent Reinforcement Learning

Mar 02, 2023
Xiaoyang Yu, Youfang Lin, Xiangsen Wang, Sheng Han, Kai Lv

Figure 1 for GHQ: Grouped Hybrid Q Learning for Heterogeneous Cooperative Multi-agent Reinforcement Learning
Figure 2 for GHQ: Grouped Hybrid Q Learning for Heterogeneous Cooperative Multi-agent Reinforcement Learning
Figure 3 for GHQ: Grouped Hybrid Q Learning for Heterogeneous Cooperative Multi-agent Reinforcement Learning
Figure 4 for GHQ: Grouped Hybrid Q Learning for Heterogeneous Cooperative Multi-agent Reinforcement Learning
Viaarxiv icon