Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A Simple Hash-Based Early Exiting Approach For Language Understanding and GenerationTianxiang Sun , Xiangyang Liu , Wei Zhu , Zhichao Geng , Lingling Wu , Yilong He , Yuan Ni , Guotong Xie , Xuanjing Huang , Xipeng Qiu

* Accepted to Findings of ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient NLP: A Standard Evaluation and A Strong BaselineXiangyang Liu , Tianxiang Sun , Junliang He , Lingling Wu , Xinyu Zhang , Hao Jiang , Zhao Cao , Xuanjing Huang , Xipeng Qiu

* Preprint. Work in progress. 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Paradigm Shift in Natural Language ProcessingTianxiang Sun , Xiangyang Liu , Xipeng Qiu , Xuanjing Huang

* https://txsun1997.github.io/nlp-paradigm-shift 

   Access Paper or Ask Questions

A Survey of TransformersTianyang Lin , Yuxin Wang , Xiangyang Liu , Xipeng Qiu


   Access Paper or Ask Questions

Early Exiting with Ensemble Internal ClassifiersTianxiang Sun , Yunhua Zhou , Xiangyang Liu , Xinyu Zhang , Hao Jiang , Zhao Cao , Xuanjing Huang , Xipeng Qiu


   Access Paper or Ask Questions

Low Bit-Rate Wideband Speech Coding: A Deep Generative Model based ApproachGang Min , Xiongwei Zhang , Xia Zou , Xiangyang Liu

* 6 pages 

   Access Paper or Ask Questions

A Hypergraph-Partitioned Vertex Programming Approach for Large-scale Consensus OptimizationHui Miao , Xiangyang Liu , Bert Huang , Lise Getoor


   Access Paper or Ask Questions