Alert button
Picture for Wentao Wang

Wentao Wang

Alert button

A systematic investigation of learnability from single child linguistic input

Feb 12, 2024
Yulu Qin, Wentao Wang, Brenden M. Lake

Viaarxiv icon

Self-supervised learning of video representations from a child's perspective

Feb 01, 2024
A. Emin Orhan, Wentao Wang, Alex N. Wang, Mengye Ren, Brenden M. Lake

Viaarxiv icon

DeepArt: A Benchmark to Advance Fidelity Research in AI-Generated Content

Dec 24, 2023
Wentao Wang, Xuanyao Huang, Tianyang Wang, Swalpa Kumar Roy

Viaarxiv icon

PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics

Sep 22, 2023
Zitong Zhan, Xiangfu Li, Qihang Li, Haonan He, Abhinav Pandey, Haitao Xiao, Yangmengfei Xu, Xiangyu Chen, Kuan Xu, Kun Cao, Zhipeng Zhao, Zihan Wang, Huan Xu, Zihang Fang, Yutian Chen, Wentao Wang, Xu Fang, Yi Du, Tianhao Wu, Xiao Lin, Yuheng Qiu, Fan Yang, Jingnan Shi, Shaoshu Su, Yiren Lu, Taimeng Fu, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Marco Hutter, Luca Carlone, Sebastian Scherer, Daning Huang, Yaoyu Hu, Junyi Geng, Chen Wang

Figure 1 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 2 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 3 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 4 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Viaarxiv icon

Toward Degree Bias in Embedding-Based Knowledge Graph Completion

Feb 10, 2023
Harry Shomer, Wei Jin, Wentao Wang, Jiliang Tang

Figure 1 for Toward Degree Bias in Embedding-Based Knowledge Graph Completion
Figure 2 for Toward Degree Bias in Embedding-Based Knowledge Graph Completion
Figure 3 for Toward Degree Bias in Embedding-Based Knowledge Graph Completion
Figure 4 for Toward Degree Bias in Embedding-Based Knowledge Graph Completion
Viaarxiv icon

Detecting Rotated Objects as Gaussian Distributions and Its 3-D Generalization

Sep 22, 2022
Xue Yang, Gefan Zhang, Xiaojiang Yang, Yue Zhou, Wentao Wang, Jin Tang, Tao He, Junchi Yan

Figure 1 for Detecting Rotated Objects as Gaussian Distributions and Its 3-D Generalization
Figure 2 for Detecting Rotated Objects as Gaussian Distributions and Its 3-D Generalization
Figure 3 for Detecting Rotated Objects as Gaussian Distributions and Its 3-D Generalization
Figure 4 for Detecting Rotated Objects as Gaussian Distributions and Its 3-D Generalization
Viaarxiv icon

Efficient Planar Pose Estimation via UWB Measurements

Sep 15, 2022
Haodong Jiang, Wentao Wang, Yuan Shen, Xinghan Li, Xiaoqiang Ren, Biqiang Mu, Junfeng Wu

Figure 1 for Efficient Planar Pose Estimation via UWB Measurements
Figure 2 for Efficient Planar Pose Estimation via UWB Measurements
Figure 3 for Efficient Planar Pose Estimation via UWB Measurements
Figure 4 for Efficient Planar Pose Estimation via UWB Measurements
Viaarxiv icon

Enhancing Adversarial Training with Feature Separability

May 02, 2022
Yaxin Li, Xiaorui Liu, Han Xu, Wentao Wang, Jiliang Tang

Figure 1 for Enhancing Adversarial Training with Feature Separability
Figure 2 for Enhancing Adversarial Training with Feature Separability
Figure 3 for Enhancing Adversarial Training with Feature Separability
Figure 4 for Enhancing Adversarial Training with Feature Separability
Viaarxiv icon

The KFIoU Loss for Rotated Object Detection

Feb 01, 2022
Xue Yang, Yue Zhou, Gefan Zhang, Jirui Yang, Wentao Wang, Junchi Yan, Xiaopeng Zhang, Qi Tian

Figure 1 for The KFIoU Loss for Rotated Object Detection
Figure 2 for The KFIoU Loss for Rotated Object Detection
Figure 3 for The KFIoU Loss for Rotated Object Detection
Figure 4 for The KFIoU Loss for Rotated Object Detection
Viaarxiv icon

Imbalanced Adversarial Training with Reweighting

Jul 28, 2021
Wentao Wang, Han Xu, Xiaorui Liu, Yaxin Li, Bhavani Thuraisingham, Jiliang Tang

Figure 1 for Imbalanced Adversarial Training with Reweighting
Figure 2 for Imbalanced Adversarial Training with Reweighting
Figure 3 for Imbalanced Adversarial Training with Reweighting
Figure 4 for Imbalanced Adversarial Training with Reweighting
Viaarxiv icon