Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhongyue Zhang

Improving Semantic Segmentation via Self-Training


May 06, 2020
Yi Zhu, Zhongyue Zhang, Chongruo Wu, Zhi Zhang, Tong He, Hang Zhang, R. Manmatha, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions

ResNeSt: Split-Attention Networks


Apr 19, 2020
Hang Zhang, Chongruo Wu, Zhongyue Zhang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Haibin Lin, Yue Sun, Tong He, Jonas Mueller, R. Manmatha, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions

GluonCV and GluonNLP: Deep Learning in Computer Vision and Natural Language Processing


Jul 09, 2019
Jian Guo, He He, Tong He, Leonard Lausen, Mu Li, Haibin Lin, Xingjian Shi, Chenguang Wang, Junyuan Xie, Sheng Zha, Aston Zhang, Hang Zhang, Zhi Zhang, Zhongyue Zhang, Shuai Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Predicting Retrosynthetic Reaction using Self-Corrected Transformer Neural Networks


Jul 03, 2019
Shuangjia Zheng, Jiahua Rao, Zhongyue Zhang, Jun Xu, Yuedong Yang


  Access Paper or Ask Questions

Bag of Freebies for Training Object Detection Neural Networks


Apr 12, 2019
Zhi Zhang, Tong He, Hang Zhang, Zhongyue Zhang, Junyuan Xie, Mu Li


  Access Paper or Ask Questions

Bag of Tricks for Image Classification with Convolutional Neural Networks


Dec 05, 2018
Tong He, Zhi Zhang, Hang Zhang, Zhongyue Zhang, Junyuan Xie, Mu Li

* 10 pages, 9 tables, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Context Encoding for Semantic Segmentation


Mar 23, 2018
Hang Zhang, Kristin Dana, Jianping Shi, Zhongyue Zhang, Xiaogang Wang, Ambrish Tyagi, Amit Agrawal

* IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018 

  Access Paper or Ask Questions

megaman: Manifold Learning with Millions of points


Mar 09, 2016
James McQueen, Marina Meila, Jacob VanderPlas, Zhongyue Zhang

* 12 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions