Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Reconstruction of Quantitative Susceptibility Maps from Phase of Susceptibility Weighted Imaging with Cross-Connected Ψ-Net

Oct 14, 2020
Zhiyang Lu, Jun Li, Zheng Li, Hongjian He, Jun Shi


  Access Paper or Ask Questions

Reconstruction of Quantitative Susceptibility Maps from Phase of Susceptibility Weighted Imaging with Cross-Connected ψ-Net

Oct 12, 2020
Zhiyang Lu, Jun Li, Hongjian He, Jun Shi


  Access Paper or Ask Questions

Balance Scene Learning Mechanism for Offshore and Inshore Ship Detection in SAR Images

Jul 21, 2020
Tianwen Zhang, Xiaoling Zhang, Jun Shi, Shunjun Wei, Jianguo Wang, Jianwei Li, Hao Su, Yue Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Review of Artificial Intelligence Techniques in Imaging Data Acquisition, Segmentation and Diagnosis for COVID-19

Apr 07, 2020
Feng Shi, Jun Wang, Jun Shi, Ziyan Wu, Qian Wang, Zhenyu Tang, Kelei He, Yinghuan Shi, Dinggang Shen

* Added journal submission info 

  Access Paper or Ask Questions

SASL: Saliency-Adaptive Sparsity Learning for Neural Network Acceleration

Mar 12, 2020
Jun Shi, Jianfeng Xu, Kazuyuki Tasaka, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Constrained Super-Resolution: Methods and Results

Nov 04, 2019
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Zheng Hui, Xiumei Wang, Xinbo Gao, Dongliang Xiong, Shuai Liu, Ruipeng Gang, Nan Nan, Chenghua Li, Xueyi Zou, Ning Kang, Zhan Wang, Hang Xu, Chaofeng Wang, Zheng Li, Linlin Wang, Jun Shi, Wenyu Sun, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Yazhe Niu, Peijin Zhuo, Xiangzhen Kong, Long Sun, Wenhao Wang


  Access Paper or Ask Questions

Reinforced Bit Allocation under Task-Driven Semantic Distortion Metrics

Oct 16, 2019
Jun Shi, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

Lightweight Image Super-Resolution with Adaptive Weighted Learning Network

Apr 04, 2019
Chaofeng Wang, Zheng Li, Jun Shi

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Run challenge solutions: Adapting reinforcement learning methods for neuromusculoskeletal environments

Apr 02, 2018
Łukasz Kidziński, Sharada Prasanna Mohanty, Carmichael Ong, Zhewei Huang, Shuchang Zhou, Anton Pechenko, Adam Stelmaszczyk, Piotr Jarosik, Mikhail Pavlov, Sergey Kolesnikov, Sergey Plis, Zhibo Chen, Zhizheng Zhang, Jiale Chen, Jun Shi, Zhuobin Zheng, Chun Yuan, Zhihui Lin, Henryk Michalewski, Piotr Miłoś, Błażej Osiński, Andrew Melnik, Malte Schilling, Helge Ritter, Sean Carroll, Jennifer Hicks, Sergey Levine, Marcel Salathé, Scott Delp

* 27 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions