Alert button
Picture for Liang Wu

Liang Wu

Alert button

LLM-Enhanced User-Item Interactions: Leveraging Edge Information for Optimized Recommendations

Feb 14, 2024
Xinyuan Wang, Liang Wu, Liangjie Hong, Hao Liu, Yanjie Fu

Viaarxiv icon

Performance Trade-off and Joint Waveform Design for MIMO-OFDM DFRC Systems

Jan 04, 2024
Tianchen Liu, Liang Wu, Bo An, Zaichen Zhang, Jian Dang, Jiangzhou Wang

Viaarxiv icon

Large Scale Foundation Models for Intelligent Manufacturing Applications: A Survey

Dec 22, 2023
Haotian Zhang, Semujju Stuart Dereck, Zhicheng Wang, Xianwei Lv, Kang Xu, Liang Wu, Ye Jia, Jing Wu, Zhuo Long, Wensheng Liang, X. G. Ma, Ruiyan Zhuang

Viaarxiv icon

AI-driven emergence of frequency information non-uniform distribution via THz metasurface spectrum prediction

Dec 05, 2023
Xiaohua Xing, Yuqi Ren, Die Zou, Qiankun Zhang, Bingxuan Mao, Jianquan Yao, Deyi Xiong, Shuang Zhang, Liang Wu

Viaarxiv icon

Collaborative Large Language Model for Recommender Systems

Nov 08, 2023
Yaochen Zhu, Liang Wu, Qi Guo, Liangjie Hong, Jundong Li

Figure 1 for Collaborative Large Language Model for Recommender Systems
Figure 2 for Collaborative Large Language Model for Recommender Systems
Figure 3 for Collaborative Large Language Model for Recommender Systems
Figure 4 for Collaborative Large Language Model for Recommender Systems
Viaarxiv icon

GraphLLM: Boosting Graph Reasoning Ability of Large Language Model

Oct 09, 2023
Ziwei Chai, Tianjie Zhang, Liang Wu, Kaiqiao Han, Xiaohai Hu, Xuanwen Huang, Yang Yang

Viaarxiv icon

From $O(\sqrt{n})$ to $O(\log(n))$ in Quadratic Programming

Jul 19, 2023
Liang Wu

Figure 1 for From $O(\sqrt{n})$ to $O(\log(n))$ in Quadratic Programming
Viaarxiv icon

Channel Modeling for Heterogeneous Vehicular ISAC System with Shared Clusters

Jul 16, 2023
Baiping Xiong, Zaichen Zhang, Yingmeng Ge, Haibo Wang, Hao Jiang, Liang Wu, Ziyang Zhang

Figure 1 for Channel Modeling for Heterogeneous Vehicular ISAC System with Shared Clusters
Figure 2 for Channel Modeling for Heterogeneous Vehicular ISAC System with Shared Clusters
Figure 3 for Channel Modeling for Heterogeneous Vehicular ISAC System with Shared Clusters
Figure 4 for Channel Modeling for Heterogeneous Vehicular ISAC System with Shared Clusters
Viaarxiv icon

Hybrid Control Policy for Artificial Pancreas via Ensemble Deep Reinforcement Learning

Jul 14, 2023
Wenzhou Lv, Tianyu Wu, Luolin Xiong, Liang Wu, Jian Zhou, Yang Tang, Feng Qian

Figure 1 for Hybrid Control Policy for Artificial Pancreas via Ensemble Deep Reinforcement Learning
Figure 2 for Hybrid Control Policy for Artificial Pancreas via Ensemble Deep Reinforcement Learning
Figure 3 for Hybrid Control Policy for Artificial Pancreas via Ensemble Deep Reinforcement Learning
Figure 4 for Hybrid Control Policy for Artificial Pancreas via Ensemble Deep Reinforcement Learning
Viaarxiv icon