Alert button
Picture for Xing Liu

Xing Liu

Alert button

LEO Satellite and RIS: Two Keys to Seamless Indoor and Outdoor Localization

Dec 28, 2023
Pinjun Zheng, Xing Liu, Jiguang He, Gonzalo Seco-Granados, Tareq Y. Al-Naffouri

Viaarxiv icon

GIR: 3D Gaussian Inverse Rendering for Relightable Scene Factorization

Dec 08, 2023
Yahao Shi, Yanmin Wu, Chenming Wu, Xing Liu, Chen Zhao, Haocheng Feng, Jingtuo Liu, Liangjun Zhang, Jian Zhang, Bin Zhou, Errui Ding, Jingdong Wang

Viaarxiv icon

Dynamic Analysis Method for Hidden Dangers in Substation Based on Knowledge Graph

Nov 22, 2023
Weiwei Li, Xing Liu, Wei Wang, Lu Chen, Sizhe Li, Hui Fan

Viaarxiv icon

Tactile Active Inference Reinforcement Learning for Efficient Robotic Manipulation Skill Acquisition

Nov 19, 2023
Zihao Liu, Xing Liu, Yizhai Zhang, Zhengxiong Liu, Panfeng Huang

Viaarxiv icon

Beamforming Design and Performance Evaluation for RIS-aided Localization using LEO Satellite Signals

Sep 13, 2023
Lei Wang, Pinjun Zheng, Xing Liu, Tarig Ballal, Tareq Y. Al-Naffouri

Figure 1 for Beamforming Design and Performance Evaluation for RIS-aided Localization using LEO Satellite Signals
Figure 2 for Beamforming Design and Performance Evaluation for RIS-aided Localization using LEO Satellite Signals
Figure 3 for Beamforming Design and Performance Evaluation for RIS-aided Localization using LEO Satellite Signals
Viaarxiv icon

What are Public Concerns about ChatGPT? A Novel Self-Supervised Neural Topic Model Tells You

Sep 04, 2023
Rui Wang, Xing Liu, Yanan Wang, Haiping Huang

Figure 1 for What are Public Concerns about ChatGPT? A Novel Self-Supervised Neural Topic Model Tells You
Figure 2 for What are Public Concerns about ChatGPT? A Novel Self-Supervised Neural Topic Model Tells You
Figure 3 for What are Public Concerns about ChatGPT? A Novel Self-Supervised Neural Topic Model Tells You
Figure 4 for What are Public Concerns about ChatGPT? A Novel Self-Supervised Neural Topic Model Tells You
Viaarxiv icon

Attitude Determination in Urban Canyons: A Synergy between GNSS and 5G Observations

Aug 22, 2023
Pinjun Zheng, Xing Liu, Tarig Ballal, Tareq Y. Al-Naffouri

Figure 1 for Attitude Determination in Urban Canyons: A Synergy between GNSS and 5G Observations
Figure 2 for Attitude Determination in Urban Canyons: A Synergy between GNSS and 5G Observations
Figure 3 for Attitude Determination in Urban Canyons: A Synergy between GNSS and 5G Observations
Figure 4 for Attitude Determination in Urban Canyons: A Synergy between GNSS and 5G Observations
Viaarxiv icon

HD-Fusion: Detailed Text-to-3D Generation Leveraging Multiple Noise Estimation

Jul 30, 2023
Jinbo Wu, Xiaobo Gao, Xing Liu, Zhengyang Shen, Chen Zhao, Haocheng Feng, Jingtuo Liu, Errui Ding

Figure 1 for HD-Fusion: Detailed Text-to-3D Generation Leveraging Multiple Noise Estimation
Figure 2 for HD-Fusion: Detailed Text-to-3D Generation Leveraging Multiple Noise Estimation
Figure 3 for HD-Fusion: Detailed Text-to-3D Generation Leveraging Multiple Noise Estimation
Figure 4 for HD-Fusion: Detailed Text-to-3D Generation Leveraging Multiple Noise Estimation
Viaarxiv icon

Revisiting Neural Retrieval on Accelerators

Jun 06, 2023
Jiaqi Zhai, Zhaojie Gong, Yueming Wang, Xiao Sun, Zheng Yan, Fu Li, Xing Liu

Figure 1 for Revisiting Neural Retrieval on Accelerators
Figure 2 for Revisiting Neural Retrieval on Accelerators
Figure 3 for Revisiting Neural Retrieval on Accelerators
Figure 4 for Revisiting Neural Retrieval on Accelerators
Viaarxiv icon

Using Perturbation to Improve Goodness-of-Fit Tests based on Kernelized Stein Discrepancy

Apr 28, 2023
Xing Liu, Andrew B. Duncan, Axel Gandy

Figure 1 for Using Perturbation to Improve Goodness-of-Fit Tests based on Kernelized Stein Discrepancy
Figure 2 for Using Perturbation to Improve Goodness-of-Fit Tests based on Kernelized Stein Discrepancy
Figure 3 for Using Perturbation to Improve Goodness-of-Fit Tests based on Kernelized Stein Discrepancy
Figure 4 for Using Perturbation to Improve Goodness-of-Fit Tests based on Kernelized Stein Discrepancy
Viaarxiv icon