Alert button
Picture for Xiao Tan

Xiao Tan

Alert button

Forward Flow for Novel View Synthesis of Dynamic Scenes

Sep 29, 2023
Xiang Guo, Jiadai Sun, Yuchao Dai, Guanying Chen, Xiaoqing Ye, Xiao Tan, Errui Ding, Yumeng Zhang, Jingdong Wang

Figure 1 for Forward Flow for Novel View Synthesis of Dynamic Scenes
Figure 2 for Forward Flow for Novel View Synthesis of Dynamic Scenes
Figure 3 for Forward Flow for Novel View Synthesis of Dynamic Scenes
Figure 4 for Forward Flow for Novel View Synthesis of Dynamic Scenes
Viaarxiv icon

Continuous-time control synthesis under nested signal temporal logic specifications

Sep 17, 2023
Pian Yu, Xiao Tan, Dimos V. Dimarogonas

Viaarxiv icon

Semi-supervised Cycle-GAN for face photo-sketch translation in the wild

Jul 18, 2023
Chaofeng Chen, Wei Liu, Xiao Tan, Kwan-Yee K. Wong

Viaarxiv icon

Semi-DETR: Semi-Supervised Object Detection with Detection Transformers

Jul 16, 2023
Jiacheng Zhang, Xiangru Lin, Wei Zhang, Kuo Wang, Xiao Tan, Junyu Han, Errui Ding, Jingdong Wang, Guanbin Li

Figure 1 for Semi-DETR: Semi-Supervised Object Detection with Detection Transformers
Figure 2 for Semi-DETR: Semi-Supervised Object Detection with Detection Transformers
Figure 3 for Semi-DETR: Semi-Supervised Object Detection with Detection Transformers
Figure 4 for Semi-DETR: Semi-Supervised Object Detection with Detection Transformers
Viaarxiv icon

CityTrack: Improving City-Scale Multi-Camera Multi-Target Tracking by Location-Aware Tracking and Box-Grained Matching

Jul 06, 2023
Jincheng Lu, Xipeng Yang, Jin Ye, Yifu Zhang, Zhikang Zou, Wei Zhang, Xiao Tan

Figure 1 for CityTrack: Improving City-Scale Multi-Camera Multi-Target Tracking by Location-Aware Tracking and Box-Grained Matching
Figure 2 for CityTrack: Improving City-Scale Multi-Camera Multi-Target Tracking by Location-Aware Tracking and Box-Grained Matching
Figure 3 for CityTrack: Improving City-Scale Multi-Camera Multi-Target Tracking by Location-Aware Tracking and Box-Grained Matching
Figure 4 for CityTrack: Improving City-Scale Multi-Camera Multi-Target Tracking by Location-Aware Tracking and Box-Grained Matching
Viaarxiv icon

Multi-Modal 3D Object Detection by Box Matching

May 12, 2023
Zhe Liu, Xiaoqing Ye, Zhikang Zou, Xinwei He, Xiao Tan, Errui Ding, Jingdong Wang, Xiang Bai

Figure 1 for Multi-Modal 3D Object Detection by Box Matching
Figure 2 for Multi-Modal 3D Object Detection by Box Matching
Figure 3 for Multi-Modal 3D Object Detection by Box Matching
Figure 4 for Multi-Modal 3D Object Detection by Box Matching
Viaarxiv icon

ByteTrackV2: 2D and 3D Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box

Mar 27, 2023
Yifu Zhang, Xinggang Wang, Xiaoqing Ye, Wei Zhang, Jincheng Lu, Xiao Tan, Errui Ding, Peize Sun, Jingdong Wang

Figure 1 for ByteTrackV2: 2D and 3D Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box
Figure 2 for ByteTrackV2: 2D and 3D Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box
Figure 3 for ByteTrackV2: 2D and 3D Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box
Figure 4 for ByteTrackV2: 2D and 3D Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box
Viaarxiv icon

Ambiguity-Resistant Semi-Supervised Learning for Dense Object Detection

Mar 27, 2023
Chang Liu, Weiming Zhang, Xiangru Lin, Wei Zhang, Xiao Tan, Junyu Han, Xiaomao Li, Errui Ding, Jingdong Wang

Figure 1 for Ambiguity-Resistant Semi-Supervised Learning for Dense Object Detection
Figure 2 for Ambiguity-Resistant Semi-Supervised Learning for Dense Object Detection
Figure 3 for Ambiguity-Resistant Semi-Supervised Learning for Dense Object Detection
Figure 4 for Ambiguity-Resistant Semi-Supervised Learning for Dense Object Detection
Viaarxiv icon

CAPE: Camera View Position Embedding for Multi-View 3D Object Detection

Mar 17, 2023
Kaixin Xiong, Shi Gong, Xiaoqing Ye, Xiao Tan, Ji Wan, Errui Ding, Jingdong Wang, Xiang Bai

Figure 1 for CAPE: Camera View Position Embedding for Multi-View 3D Object Detection
Figure 2 for CAPE: Camera View Position Embedding for Multi-View 3D Object Detection
Figure 3 for CAPE: Camera View Position Embedding for Multi-View 3D Object Detection
Figure 4 for CAPE: Camera View Position Embedding for Multi-View 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Improving Video Retrieval by Adaptive Margin

Mar 09, 2023
Feng He, Qi Wang, Zhifan Feng, Wenbin Jiang, Yajuan Lv, Yong zhu, Xiao Tan

Figure 1 for Improving Video Retrieval by Adaptive Margin
Figure 2 for Improving Video Retrieval by Adaptive Margin
Figure 3 for Improving Video Retrieval by Adaptive Margin
Figure 4 for Improving Video Retrieval by Adaptive Margin
Viaarxiv icon