Alert button
Picture for Pengyuan Lyu

Pengyuan Lyu

Alert button

GridFormer: Towards Accurate Table Structure Recognition via Grid Prediction

Sep 26, 2023
Pengyuan Lyu, Weihong Ma, Hongyi Wang, Yuechen Yu, Chengquan Zhang, Kun Yao, Yang Xue, Jingdong Wang

Figure 1 for GridFormer: Towards Accurate Table Structure Recognition via Grid Prediction
Figure 2 for GridFormer: Towards Accurate Table Structure Recognition via Grid Prediction
Figure 3 for GridFormer: Towards Accurate Table Structure Recognition via Grid Prediction
Figure 4 for GridFormer: Towards Accurate Table Structure Recognition via Grid Prediction
Viaarxiv icon

Towards Robust Real-Time Scene Text Detection: From Semantic to Instance Representation Learning

Aug 14, 2023
Xugong Qin, Pengyuan Lyu, Chengquan Zhang, Yu Zhou, Kun Yao, Peng Zhang, Hailun Lin, Weiping Wang

Figure 1 for Towards Robust Real-Time Scene Text Detection: From Semantic to Instance Representation Learning
Figure 2 for Towards Robust Real-Time Scene Text Detection: From Semantic to Instance Representation Learning
Figure 3 for Towards Robust Real-Time Scene Text Detection: From Semantic to Instance Representation Learning
Figure 4 for Towards Robust Real-Time Scene Text Detection: From Semantic to Instance Representation Learning
Viaarxiv icon

ICDAR 2023 Competition on Structured Text Extraction from Visually-Rich Document Images

Jun 05, 2023
Wenwen Yu, Chengquan Zhang, Haoyu Cao, Wei Hua, Bohan Li, Huang Chen, Mingyu Liu, Mingrui Chen, Jianfeng Kuang, Mengjun Cheng, Yuning Du, Shikun Feng, Xiaoguang Hu, Pengyuan Lyu, Kun Yao, Yuechen Yu, Yuliang Liu, Wanxiang Che, Errui Ding, Cheng-Lin Liu, Jiebo Luo, Shuicheng Yan, Min Zhang, Dimosthenis Karatzas, Xing Sun, Jingdong Wang, Xiang Bai

Figure 1 for ICDAR 2023 Competition on Structured Text Extraction from Visually-Rich Document Images
Figure 2 for ICDAR 2023 Competition on Structured Text Extraction from Visually-Rich Document Images
Figure 3 for ICDAR 2023 Competition on Structured Text Extraction from Visually-Rich Document Images
Figure 4 for ICDAR 2023 Competition on Structured Text Extraction from Visually-Rich Document Images
Viaarxiv icon

Decoupling Recognition from Detection: Single Shot Self-Reliant Scene Text Spotter

Jul 18, 2022
Jingjing Wu, Pengyuan Lyu, Guangming Lu, Chengquan Zhang, Kun Yao, Wenjie Pei

Figure 1 for Decoupling Recognition from Detection: Single Shot Self-Reliant Scene Text Spotter
Figure 2 for Decoupling Recognition from Detection: Single Shot Self-Reliant Scene Text Spotter
Figure 3 for Decoupling Recognition from Detection: Single Shot Self-Reliant Scene Text Spotter
Figure 4 for Decoupling Recognition from Detection: Single Shot Self-Reliant Scene Text Spotter
Viaarxiv icon

MaskOCR: Text Recognition with Masked Encoder-Decoder Pretraining

Jun 01, 2022
Pengyuan Lyu, Chengquan Zhang, Shanshan Liu, Meina Qiao, Yangliu Xu, Liang Wu, Kun Yao, Junyu Han, Errui Ding, Jingdong Wang

Figure 1 for MaskOCR: Text Recognition with Masked Encoder-Decoder Pretraining
Figure 2 for MaskOCR: Text Recognition with Masked Encoder-Decoder Pretraining
Figure 3 for MaskOCR: Text Recognition with Masked Encoder-Decoder Pretraining
Figure 4 for MaskOCR: Text Recognition with Masked Encoder-Decoder Pretraining
Viaarxiv icon

PGNet: Real-time Arbitrarily-Shaped Text Spotting with Point Gathering Network

Apr 12, 2021
Pengfei Wang, Chengquan Zhang, Fei Qi, Shanshan Liu, Xiaoqiang Zhang, Pengyuan Lyu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Guangming Shi

Figure 1 for PGNet: Real-time Arbitrarily-Shaped Text Spotting with Point Gathering Network
Figure 2 for PGNet: Real-time Arbitrarily-Shaped Text Spotting with Point Gathering Network
Figure 3 for PGNet: Real-time Arbitrarily-Shaped Text Spotting with Point Gathering Network
Figure 4 for PGNet: Real-time Arbitrarily-Shaped Text Spotting with Point Gathering Network
Viaarxiv icon

Mask TextSpotter: An End-to-End Trainable Neural Network for Spotting Text with Arbitrary Shapes

Aug 22, 2019
Minghui Liao, Pengyuan Lyu, Minghang He, Cong Yao, Wenhao Wu, Xiang Bai

Figure 1 for Mask TextSpotter: An End-to-End Trainable Neural Network for Spotting Text with Arbitrary Shapes
Figure 2 for Mask TextSpotter: An End-to-End Trainable Neural Network for Spotting Text with Arbitrary Shapes
Figure 3 for Mask TextSpotter: An End-to-End Trainable Neural Network for Spotting Text with Arbitrary Shapes
Figure 4 for Mask TextSpotter: An End-to-End Trainable Neural Network for Spotting Text with Arbitrary Shapes
Viaarxiv icon

2D Attentional Irregular Scene Text Recognizer

Jun 13, 2019
Pengyuan Lyu, Zhicheng Yang, Xinhang Leng, Xiaojun Wu, Ruiyu Li, Xiaoyong Shen

Figure 1 for 2D Attentional Irregular Scene Text Recognizer
Figure 2 for 2D Attentional Irregular Scene Text Recognizer
Figure 3 for 2D Attentional Irregular Scene Text Recognizer
Figure 4 for 2D Attentional Irregular Scene Text Recognizer
Viaarxiv icon

Scene Text Recognition from Two-Dimensional Perspective

Sep 18, 2018
Minghui Liao, Jian Zhang, Zhaoyi Wan, Fengming Xie, Jiajun Liang, Pengyuan Lyu, Cong Yao, Xiang Bai

Figure 1 for Scene Text Recognition from Two-Dimensional Perspective
Figure 2 for Scene Text Recognition from Two-Dimensional Perspective
Figure 3 for Scene Text Recognition from Two-Dimensional Perspective
Figure 4 for Scene Text Recognition from Two-Dimensional Perspective
Viaarxiv icon