Alert button
Picture for Zhouhui Lian

Zhouhui Lian

Alert button

Dynamic Texture Transfer using PatchMatch and Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2024
Guo Pu, Shiyao Xu, Xixin Cao, Zhouhui Lian

Viaarxiv icon

En3D: An Enhanced Generative Model for Sculpting 3D Humans from 2D Synthetic Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 02, 2024
Yifang Men, Biwen Lei, Yuan Yao, Miaomiao Cui, Zhouhui Lian, Xuansong Xie

Viaarxiv icon

SinMPI: Novel View Synthesis from a Single Image with Expanded Multiplane Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2023
Guo Pu, Peng-Shuai Wang, Zhouhui Lian

Viaarxiv icon

DeepCalliFont: Few-shot Chinese Calligraphy Font Synthesis by Integrating Dual-modality Generative Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2023
Yitian Liu, Zhouhui Lian

Viaarxiv icon

UDiffText: A Unified Framework for High-quality Text Synthesis in Arbitrary Images via Character-aware Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2023
Yiming Zhao, Zhouhui Lian

Viaarxiv icon

DeepVecFont-v2: Exploiting Transformers to Synthesize Vector Fonts with Higher Quality

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2023
Yuqing Wang, Yizhi Wang, Longhui Yu, Yuesheng Zhu, Zhouhui Lian

Figure 1 for DeepVecFont-v2: Exploiting Transformers to Synthesize Vector Fonts with Higher Quality
Figure 2 for DeepVecFont-v2: Exploiting Transformers to Synthesize Vector Fonts with Higher Quality
Figure 3 for DeepVecFont-v2: Exploiting Transformers to Synthesize Vector Fonts with Higher Quality
Figure 4 for DeepVecFont-v2: Exploiting Transformers to Synthesize Vector Fonts with Higher Quality
Viaarxiv icon

VecFontSDF: Learning to Reconstruct and Synthesize High-quality Vector Fonts via Signed Distance Functions

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2023
Zeqing Xia, Bojun Xiong, Zhouhui Lian

Figure 1 for VecFontSDF: Learning to Reconstruct and Synthesize High-quality Vector Fonts via Signed Distance Functions
Figure 2 for VecFontSDF: Learning to Reconstruct and Synthesize High-quality Vector Fonts via Signed Distance Functions
Figure 3 for VecFontSDF: Learning to Reconstruct and Synthesize High-quality Vector Fonts via Signed Distance Functions
Figure 4 for VecFontSDF: Learning to Reconstruct and Synthesize High-quality Vector Fonts via Signed Distance Functions
Viaarxiv icon

FontTransformer: Few-shot High-resolution Chinese Glyph Image Synthesis via Stacked Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 13, 2022
Yitian Liu, Zhouhui Lian

Figure 1 for FontTransformer: Few-shot High-resolution Chinese Glyph Image Synthesis via Stacked Transformers
Figure 2 for FontTransformer: Few-shot High-resolution Chinese Glyph Image Synthesis via Stacked Transformers
Figure 3 for FontTransformer: Few-shot High-resolution Chinese Glyph Image Synthesis via Stacked Transformers
Figure 4 for FontTransformer: Few-shot High-resolution Chinese Glyph Image Synthesis via Stacked Transformers
Viaarxiv icon

DifferSketching: How Differently Do People Sketch 3D Objects?

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2022
Chufeng Xiao, Wanchao Su, Jing Liao, Zhouhui Lian, Yi-Zhe Song, Hongbo Fu

Figure 1 for DifferSketching: How Differently Do People Sketch 3D Objects?
Figure 2 for DifferSketching: How Differently Do People Sketch 3D Objects?
Figure 3 for DifferSketching: How Differently Do People Sketch 3D Objects?
Figure 4 for DifferSketching: How Differently Do People Sketch 3D Objects?
Viaarxiv icon

DCT-Net: Domain-Calibrated Translation for Portrait Stylization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 06, 2022
Yifang Men, Yuan Yao, Miaomiao Cui, Zhouhui Lian, Xuansong Xie

Figure 1 for DCT-Net: Domain-Calibrated Translation for Portrait Stylization
Figure 2 for DCT-Net: Domain-Calibrated Translation for Portrait Stylization
Figure 3 for DCT-Net: Domain-Calibrated Translation for Portrait Stylization
Figure 4 for DCT-Net: Domain-Calibrated Translation for Portrait Stylization
Viaarxiv icon