Alert button
Picture for Fei Tang

Fei Tang

Alert button

AGIBench: A Multi-granularity, Multimodal, Human-referenced, Auto-scoring Benchmark for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2023
Fei Tang, Wanling Gao, Luzhou Peng, Jianfeng Zhan

Figure 1 for AGIBench: A Multi-granularity, Multimodal, Human-referenced, Auto-scoring Benchmark for Large Language Models
Figure 2 for AGIBench: A Multi-granularity, Multimodal, Human-referenced, Auto-scoring Benchmark for Large Language Models
Figure 3 for AGIBench: A Multi-granularity, Multimodal, Human-referenced, Auto-scoring Benchmark for Large Language Models
Figure 4 for AGIBench: A Multi-granularity, Multimodal, Human-referenced, Auto-scoring Benchmark for Large Language Models
Viaarxiv icon

Traffic4cast at NeurIPS 2022 -- Predict Dynamics along Graph Edges from Sparse Node Data: Whole City Traffic and ETA from Stationary Vehicle Detectors

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2023
Moritz Neun, Christian Eichenberger, Henry Martin, Markus Spanring, Rahul Siripurapu, Daniel Springer, Leyan Deng, Chenwang Wu, Defu Lian, Min Zhou, Martin Lumiste, Andrei Ilie, Xinhua Wu, Cheng Lyu, Qing-Long Lu, Vishal Mahajan, Yichao Lu, Jiezhang Li, Junjun Li, Yue-Jiao Gong, Florian Grötschla, Joël Mathys, Ye Wei, He Haitao, Hui Fang, Kevin Malm, Fei Tang, Michael Kopp, David Kreil, Sepp Hochreiter

Figure 1 for Traffic4cast at NeurIPS 2022 -- Predict Dynamics along Graph Edges from Sparse Node Data: Whole City Traffic and ETA from Stationary Vehicle Detectors
Figure 2 for Traffic4cast at NeurIPS 2022 -- Predict Dynamics along Graph Edges from Sparse Node Data: Whole City Traffic and ETA from Stationary Vehicle Detectors
Figure 3 for Traffic4cast at NeurIPS 2022 -- Predict Dynamics along Graph Edges from Sparse Node Data: Whole City Traffic and ETA from Stationary Vehicle Detectors
Figure 4 for Traffic4cast at NeurIPS 2022 -- Predict Dynamics along Graph Edges from Sparse Node Data: Whole City Traffic and ETA from Stationary Vehicle Detectors
Viaarxiv icon

Traffic4cast at NeurIPS 2021 -- Temporal and Spatial Few-Shot Transfer Learning in Gridded Geo-Spatial Processes

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2022
Christian Eichenberger, Moritz Neun, Henry Martin, Pedro Herruzo, Markus Spanring, Yichao Lu, Sungbin Choi, Vsevolod Konyakhin, Nina Lukashina, Aleksei Shpilman, Nina Wiedemann, Martin Raubal, Bo Wang, Hai L. Vu, Reza Mohajerpoor, Chen Cai, Inhi Kim, Luca Hermes, Andrew Melnik, Riza Velioglu, Markus Vieth, Malte Schilling, Alabi Bojesomo, Hasan Al Marzouqi, Panos Liatsis, Jay Santokhi, Dylan Hillier, Yiming Yang, Joned Sarwar, Anna Jordan, Emil Hewage, David Jonietz, Fei Tang, Aleksandra Gruca, Michael Kopp, David Kreil, Sepp Hochreiter

Figure 1 for Traffic4cast at NeurIPS 2021 -- Temporal and Spatial Few-Shot Transfer Learning in Gridded Geo-Spatial Processes
Figure 2 for Traffic4cast at NeurIPS 2021 -- Temporal and Spatial Few-Shot Transfer Learning in Gridded Geo-Spatial Processes
Figure 3 for Traffic4cast at NeurIPS 2021 -- Temporal and Spatial Few-Shot Transfer Learning in Gridded Geo-Spatial Processes
Figure 4 for Traffic4cast at NeurIPS 2021 -- Temporal and Spatial Few-Shot Transfer Learning in Gridded Geo-Spatial Processes
Viaarxiv icon

CLOOB: Modern Hopfield Networks with InfoLOOB Outperform CLIP

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 21, 2021
Andreas Fürst, Elisabeth Rumetshofer, Viet Tran, Hubert Ramsauer, Fei Tang, Johannes Lehner, David Kreil, Michael Kopp, Günter Klambauer, Angela Bitto-Nemling, Sepp Hochreiter

Figure 1 for CLOOB: Modern Hopfield Networks with InfoLOOB Outperform CLIP
Figure 2 for CLOOB: Modern Hopfield Networks with InfoLOOB Outperform CLIP
Figure 3 for CLOOB: Modern Hopfield Networks with InfoLOOB Outperform CLIP
Figure 4 for CLOOB: Modern Hopfield Networks with InfoLOOB Outperform CLIP
Viaarxiv icon

A remark on a paper of Krotov and Hopfield [arXiv:2008.06996]

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 03, 2021
Fei Tang, Michael Kopp

Viaarxiv icon

AIBench: Scenario-distilling AI Benchmarking

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2020
Wanling Gao, Fei Tang, Jianfeng Zhan, Xu Wen, Lei Wang, Zheng Cao, Chuanxin Lan, Chunjie Luo, Zihan Jiang

Figure 1 for AIBench: Scenario-distilling AI Benchmarking
Figure 2 for AIBench: Scenario-distilling AI Benchmarking
Figure 3 for AIBench: Scenario-distilling AI Benchmarking
Figure 4 for AIBench: Scenario-distilling AI Benchmarking
Viaarxiv icon

AIBench: An Industry Standard AI Benchmark Suite from Internet Services

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 30, 2020
Fei Tang, Wanling Gao, Jianfeng Zhan, Chuanxin Lan, Xu Wen, Lei Wang, Chunjie Luo, Jiahui Dai, Zheng Cao, Xingwang Xiong, Zihan Jiang, Tianshu Hao, Fanda Fan, Fan Zhang, Yunyou Huang, Jianan Chen, Mengjia Du, Rui Ren, Chen Zheng, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Gang Lu, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, Hainan Ye

Figure 1 for AIBench: An Industry Standard AI Benchmark Suite from Internet Services
Figure 2 for AIBench: An Industry Standard AI Benchmark Suite from Internet Services
Figure 3 for AIBench: An Industry Standard AI Benchmark Suite from Internet Services
Figure 4 for AIBench: An Industry Standard AI Benchmark Suite from Internet Services
Viaarxiv icon

AIBench: An Agile Domain-specific Benchmarking Methodology and an AI Benchmark Suite

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 17, 2020
Wanling Gao, Fei Tang, Jianfeng Zhan, Chuanxin Lan, Chunjie Luo, Lei Wang, Jiahui Dai, Zheng Cao, Xiongwang Xiong, Zihan Jiang, Tianshu Hao, Fanda Fan, Xu Wen, Fan Zhang, Yunyou Huang, Jianan Chen, Mengjia Du, Rui Ren, Chen Zheng, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Gang Lu, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, Hainan Ye

Figure 1 for AIBench: An Agile Domain-specific Benchmarking Methodology and an AI Benchmark Suite
Figure 2 for AIBench: An Agile Domain-specific Benchmarking Methodology and an AI Benchmark Suite
Figure 3 for AIBench: An Agile Domain-specific Benchmarking Methodology and an AI Benchmark Suite
Figure 4 for AIBench: An Agile Domain-specific Benchmarking Methodology and an AI Benchmark Suite
Viaarxiv icon

AIBench: An Industry Standard Internet Service AI Benchmark Suite

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 13, 2019
Wanling Gao, Fei Tang, Lei Wang, Jianfeng Zhan, Chunxin Lan, Chunjie Luo, Yunyou Huang, Chen Zheng, Jiahui Dai, Zheng Cao, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Tong Wu, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, Hainan Ye

Figure 1 for AIBench: An Industry Standard Internet Service AI Benchmark Suite
Figure 2 for AIBench: An Industry Standard Internet Service AI Benchmark Suite
Figure 3 for AIBench: An Industry Standard Internet Service AI Benchmark Suite
Figure 4 for AIBench: An Industry Standard Internet Service AI Benchmark Suite
Viaarxiv icon

Random Forest Missing Data Algorithms

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 20, 2017
Fei Tang, Hemant Ishwaran

Figure 1 for Random Forest Missing Data Algorithms
Figure 2 for Random Forest Missing Data Algorithms
Figure 3 for Random Forest Missing Data Algorithms
Figure 4 for Random Forest Missing Data Algorithms
Viaarxiv icon