Alert button
Picture for Jiaqi Yang

Jiaqi Yang

Alert button

Instance by Instance: An Iterative Framework for Multi-instance 3D Registration

Feb 06, 2024
Xinyue Cao, Xiyu Zhang, Yuxin Cheng, Zhaoshuai Qi, Yanning Zhang, Jiaqi Yang

Viaarxiv icon

Real3D-Portrait: One-shot Realistic 3D Talking Portrait Synthesis

Jan 20, 2024
Zhenhui Ye, Tianyun Zhong, Yi Ren, Jiaqi Yang, Weichuang Li, Jiawei Huang, Ziyue Jiang, Jinzheng He, Rongjie Huang, Jinglin Liu, Chen Zhang, Xiang Yin, Zejun Ma, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

Relative Pose for Nonrigid Multi-Perspective Cameras: The Static Case

Jan 17, 2024
Min Li, Jiaqi Yang, Laurent Kneip

Viaarxiv icon

Learning transformer-based heterogeneously salient graph representation for multimodal fusion classification of hyperspectral image and LiDAR data

Nov 17, 2023
Jiaqi Yang, Bo Du, Liangpei Zhang

Viaarxiv icon

MV-ROPE: Multi-view Constraints for Robust Category-level Object Pose and Size Estimation

Aug 17, 2023
Jiaqi Yang, Yucong Chen, Xiangting Meng, Chenxin Yan, Min Li, Ran Chen, Lige Liu, Tao Sun, Laurent Kneip

Figure 1 for MV-ROPE: Multi-view Constraints for Robust Category-level Object Pose and Size Estimation
Figure 2 for MV-ROPE: Multi-view Constraints for Robust Category-level Object Pose and Size Estimation
Figure 3 for MV-ROPE: Multi-view Constraints for Robust Category-level Object Pose and Size Estimation
Figure 4 for MV-ROPE: Multi-view Constraints for Robust Category-level Object Pose and Size Estimation
Viaarxiv icon

Revisiting Event-based Video Frame Interpolation

Jul 24, 2023
Jiaben Chen, Yichen Zhu, Dongze Lian, Jiaqi Yang, Yifu Wang, Renrui Zhang, Xinhang Liu, Shenhan Qian, Laurent Kneip, Shenghua Gao

Figure 1 for Revisiting Event-based Video Frame Interpolation
Figure 2 for Revisiting Event-based Video Frame Interpolation
Figure 3 for Revisiting Event-based Video Frame Interpolation
Figure 4 for Revisiting Event-based Video Frame Interpolation
Viaarxiv icon

3D Registration with Maximal Cliques

May 18, 2023
Xiyu Zhang, Jiaqi Yang, Shikun Zhang, Yanning Zhang

Figure 1 for 3D Registration with Maximal Cliques
Figure 2 for 3D Registration with Maximal Cliques
Figure 3 for 3D Registration with Maximal Cliques
Figure 4 for 3D Registration with Maximal Cliques
Viaarxiv icon

Hierarchical Prior Mining for Non-local Multi-View Stereo

Mar 17, 2023
Chunlin Ren, Qingshan Xu, Shikun Zhang, Jiaqi Yang

Figure 1 for Hierarchical Prior Mining for Non-local Multi-View Stereo
Figure 2 for Hierarchical Prior Mining for Non-local Multi-View Stereo
Figure 3 for Hierarchical Prior Mining for Non-local Multi-View Stereo
Figure 4 for Hierarchical Prior Mining for Non-local Multi-View Stereo
Viaarxiv icon

MixCycle: Mixup Assisted Semi-Supervised 3D Single Object Tracking with Cycle Consistency

Mar 16, 2023
Qiao Wu, Jiaqi Yang, Kun Sun, Chu'ai Zhang, Yanning Zhang, Mathieu Salzmann

Figure 1 for MixCycle: Mixup Assisted Semi-Supervised 3D Single Object Tracking with Cycle Consistency
Figure 2 for MixCycle: Mixup Assisted Semi-Supervised 3D Single Object Tracking with Cycle Consistency
Figure 3 for MixCycle: Mixup Assisted Semi-Supervised 3D Single Object Tracking with Cycle Consistency
Figure 4 for MixCycle: Mixup Assisted Semi-Supervised 3D Single Object Tracking with Cycle Consistency
Viaarxiv icon

PSNet: a deep learning model based digital phase shifting algorithm from a single fringe image

Mar 14, 2023
Zhaoshuai Qi, Xiaojun Liu, Xiaolin Liu, Jiaqi Yang, Yanning Zhang

Figure 1 for PSNet: a deep learning model based digital phase shifting algorithm from a single fringe image
Figure 2 for PSNet: a deep learning model based digital phase shifting algorithm from a single fringe image
Figure 3 for PSNet: a deep learning model based digital phase shifting algorithm from a single fringe image
Figure 4 for PSNet: a deep learning model based digital phase shifting algorithm from a single fringe image
Viaarxiv icon