Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chunjing Xu

GhostNets on Heterogeneous Devices via Cheap Operations


Jan 10, 2022
Kai Han, Yunhe Wang, Chang Xu, Jianyuan Guo, Chunjing Xu, Enhua Wu, Qi Tian

* Accepted by IJCV 2022. Extension of GhostNet CVPR2020 paper (arXiv:1911.11907). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1911.11907 

  Access Paper or Ask Questions

An Empirical Study of Adder Neural Networks for Object Detection


Dec 27, 2021
Xinghao Chen, Chang Xu, Minjing Dong, Chunjing Xu, Yunhe Wang

* NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

FILIP: Fine-grained Interactive Language-Image Pre-Training


Nov 09, 2021
Lewei Yao, Runhui Huang, Lu Hou, Guansong Lu, Minzhe Niu, Hang Xu, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, Xin Jiang, Chunjing Xu


  Access Paper or Ask Questions

SOFT: Softmax-free Transformer with Linear Complexity


Oct 29, 2021
Jiachen Lu, Jinghan Yao, Junge Zhang, Xiatian Zhu, Hang Xu, Weiguo Gao, Chunjing Xu, Tao Xiang, Li Zhang

* NeurIPS 2021 Spotlight. Project page at https://fudan-zvg.github.io/SOFT/ 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Versatile Convolution Filters for Efficient Visual Recognition


Sep 20, 2021
Kai Han, Yunhe Wang, Chang Xu, Chunjing Xu, Enhua Wu, Dacheng Tao

* Accepted by TPAMI. Extended version of NeurIPS 2018 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Voxel Transformer for 3D Object Detection


Sep 13, 2021
Jiageng Mao, Yujing Xue, Minzhe Niu, Haoyue Bai, Jiashi Feng, Xiaodan Liang, Hang Xu, Chunjing Xu

* To appear at ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Pyramid R-CNN: Towards Better Performance and Adaptability for 3D Object Detection


Sep 06, 2021
Jiageng Mao, Minzhe Niu, Haoyue Bai, Xiaodan Liang, Hang Xu, Chunjing Xu

* To appear at ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Greedy Network Enlarging


Aug 04, 2021
Chuanjian Liu, Kai Han, An Xiao, Yiping Deng, Wei Zhang, Chunjing Xu, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

CMT: Convolutional Neural Networks Meet Vision Transformers


Jul 15, 2021
Jianyuan Guo, Kai Han, Han Wu, Chang Xu, Yehui Tang, Chunjing Xu, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

$S^3$: Sign-Sparse-Shift Reparametrization for Effective Training of Low-bit Shift Networks


Jul 07, 2021
Xinlin Li, Bang Liu, Yaoliang Yu, Wulong Liu, Chunjing Xu, Vahid Partovi Nia


  Access Paper or Ask Questions

SODA10M: Towards Large-Scale Object Detection Benchmark for Autonomous Driving


Jun 22, 2021
Jianhua Han, Xiwen Liang, Hang Xu, Kai Chen, Lanqing Hong, Chaoqiang Ye, Wei Zhang, Zhenguo Li, Xiaodan Liang, Chunjing Xu


  Access Paper or Ask Questions

One Million Scenes for Autonomous Driving: ONCE Dataset


Jun 21, 2021
Jiageng Mao, Minzhe Niu, Chenhan Jiang, Hanxue Liang, Xiaodan Liang, Yamin Li, Chaoqiang Ye, Wei Zhang, Zhenguo Li, Jie Yu, Hang Xu, Chunjing Xu


  Access Paper or Ask Questions

Universal Adder Neural Networks


Jun 10, 2021
Hanting Chen, Yunhe Wang, Chang Xu, Chao Xu, Chunjing Xu, Tong Zhang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1912.13200 

  Access Paper or Ask Questions

Adder Neural Networks


Jun 01, 2021
Hanting Chen, Yunhe Wang, Chang Xu, Chao Xu, Chunjing Xu, Tong Zhang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1912.13200 

  Access Paper or Ask Questions

Winograd Algorithm for AdderNet


May 12, 2021
Wenshuo Li, Hanting Chen, Mingqiang Huang, Xinghao Chen, Chunjing Xu, Yunhe Wang

* 9 pages, accepted by ICML2021 

  Access Paper or Ask Questions

Distilling Object Detectors via Decoupled Features


Mar 26, 2021
Jianyuan Guo, Kai Han, Yunhe Wang, Han Wu, Xinghao Chen, Chunjing Xu, Chang Xu

* Accepted in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Frequency-aware Dynamic Network for Efficient Super-Resolution


Mar 15, 2021
Wenbin Xie, Dehua Song, Chang Xu, Chunjing Xu, Hui Zhang, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Frequency Domain Approximation for Binary Neural Networks


Mar 01, 2021
Yixing Xu, Kai Han, Chang Xu, Yehui Tang, Chunjing Xu, Yunhe Wang

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Transformer in Transformer


Feb 27, 2021
Kai Han, An Xiao, Enhua Wu, Jianyuan Guo, Chunjing Xu, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

AdderNet and its Minimalist Hardware Design for Energy-Efficient Artificial Intelligence


Feb 03, 2021
Yunhe Wang, Mingqiang Huang, Kai Han, Hanting Chen, Wei Zhang, Chunjing Xu, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Visual Transformer


Jan 30, 2021
Kai Han, Yunhe Wang, Hanting Chen, Xinghao Chen, Jianyuan Guo, Zhenhua Liu, Yehui Tang, An Xiao, Chunjing Xu, Yixing Xu, Zhaohui Yang, Yiman Zhang, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

GhostSR: Learning Ghost Features for Efficient Image Super-Resolution


Jan 21, 2021
Ying Nie, Kai Han, Zhenhua Liu, An Xiao, Yiping Deng, Chunjing Xu, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Image Processing Transformer


Dec 03, 2020
Hanting Chen, Yunhe Wang, Tianyu Guo, Chang Xu, Yiping Deng, Zhenhua Liu, Siwei Ma, Chunjing Xu, Chao Xu, Wen Gao


  Access Paper or Ask Questions