Alert button
Picture for Chunjing Xu

Chunjing Xu

Alert button

Open-sourced Data Ecosystem in Autonomous Driving: the Present and Future

Dec 06, 2023
Hongyang Li, Yang Li, Huijie Wang, Jia Zeng, Pinlong Cai, Huilin Xu, Dahua Lin, Junchi Yan, Feng Xu, Lu Xiong, Jingdong Wang, Futang Zhu, Kai Yan, Chunjing Xu, Tiancai Wang, Beipeng Mu, Shaoqing Ren, Zhihui Peng, Yu Qiao

Viaarxiv icon

FlowMap: Path Generation for Automated Vehicles in Open Space Using Traffic Flow

May 11, 2023
Wenchao Ding, Jieru Zhao, Yubin Chu, Haihui Huang, Tong Qin, Chunjing Xu, Yuxiang Guan, Zhongxue Gan

Figure 1 for FlowMap: Path Generation for Automated Vehicles in Open Space Using Traffic Flow
Figure 2 for FlowMap: Path Generation for Automated Vehicles in Open Space Using Traffic Flow
Figure 3 for FlowMap: Path Generation for Automated Vehicles in Open Space Using Traffic Flow
Figure 4 for FlowMap: Path Generation for Automated Vehicles in Open Space Using Traffic Flow
Viaarxiv icon

Topology Reasoning for Driving Scenes

Apr 11, 2023
Tianyu Li, Li Chen, Xiangwei Geng, Huijie Wang, Yang Li, Zhenbo Liu, Shengyin Jiang, Yuting Wang, Hang Xu, Chunjing Xu, Feng Wen, Ping Luo, Junchi Yan, Wei Zhang, Xiaogang Wang, Yu Qiao, Hongyang Li

Figure 1 for Topology Reasoning for Driving Scenes
Figure 2 for Topology Reasoning for Driving Scenes
Figure 3 for Topology Reasoning for Driving Scenes
Figure 4 for Topology Reasoning for Driving Scenes
Viaarxiv icon

Visual Exemplar Driven Task-Prompting for Unified Perception in Autonomous Driving

Mar 03, 2023
Xiwen Liang, Minzhe Niu, Jianhua Han, Hang Xu, Chunjing Xu, Xiaodan Liang

Figure 1 for Visual Exemplar Driven Task-Prompting for Unified Perception in Autonomous Driving
Figure 2 for Visual Exemplar Driven Task-Prompting for Unified Perception in Autonomous Driving
Figure 3 for Visual Exemplar Driven Task-Prompting for Unified Perception in Autonomous Driving
Figure 4 for Visual Exemplar Driven Task-Prompting for Unified Perception in Autonomous Driving
Viaarxiv icon

NLIP: Noise-robust Language-Image Pre-training

Jan 04, 2023
Runhui Huang, Yanxin Long, Jianhua Han, Hang Xu, Xiwen Liang, Chunjing Xu, Xiaodan Liang

Figure 1 for NLIP: Noise-robust Language-Image Pre-training
Figure 2 for NLIP: Noise-robust Language-Image Pre-training
Figure 3 for NLIP: Noise-robust Language-Image Pre-training
Figure 4 for NLIP: Noise-robust Language-Image Pre-training
Viaarxiv icon

P$^3$OVD: Fine-grained Visual-Text Prompt-Driven Self-Training for Open-Vocabulary Object Detection

Nov 02, 2022
Yanxin Long, Jianhua Han, Runhui Huang, Xu Hang, Yi Zhu, Chunjing Xu, Xiaodan Liang

Figure 1 for P$^3$OVD: Fine-grained Visual-Text Prompt-Driven Self-Training for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 2 for P$^3$OVD: Fine-grained Visual-Text Prompt-Driven Self-Training for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 3 for P$^3$OVD: Fine-grained Visual-Text Prompt-Driven Self-Training for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 4 for P$^3$OVD: Fine-grained Visual-Text Prompt-Driven Self-Training for Open-Vocabulary Object Detection
Viaarxiv icon

DetCLIP: Dictionary-Enriched Visual-Concept Paralleled Pre-training for Open-world Detection

Sep 20, 2022
Lewei Yao, Jianhua Han, Youpeng Wen, Xiaodan Liang, Dan Xu, Wei Zhang, Zhenguo Li, Chunjing Xu, Hang Xu

Figure 1 for DetCLIP: Dictionary-Enriched Visual-Concept Paralleled Pre-training for Open-world Detection
Figure 2 for DetCLIP: Dictionary-Enriched Visual-Concept Paralleled Pre-training for Open-world Detection
Figure 3 for DetCLIP: Dictionary-Enriched Visual-Concept Paralleled Pre-training for Open-world Detection
Figure 4 for DetCLIP: Dictionary-Enriched Visual-Concept Paralleled Pre-training for Open-world Detection
Viaarxiv icon

Effective Adaptation in Multi-Task Co-Training for Unified Autonomous Driving

Sep 19, 2022
Xiwen Liang, Yangxin Wu, Jianhua Han, Hang Xu, Chunjing Xu, Xiaodan Liang

Figure 1 for Effective Adaptation in Multi-Task Co-Training for Unified Autonomous Driving
Figure 2 for Effective Adaptation in Multi-Task Co-Training for Unified Autonomous Driving
Figure 3 for Effective Adaptation in Multi-Task Co-Training for Unified Autonomous Driving
Figure 4 for Effective Adaptation in Multi-Task Co-Training for Unified Autonomous Driving
Viaarxiv icon