Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Point2Seq: Detecting 3D Objects as Sequences


Mar 25, 2022
Yujing Xue, Jiageng Mao, Minzhe Niu, Hang Xu, Michael Bi Mi, Wei Zhang, Xiaogang Wang, Xinchao Wang

* To appear in CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Wukong: 100 Million Large-scale Chinese Cross-modal Pre-training Dataset and A Foundation Framework


Mar 10, 2022
Jiaxi Gu, Xiaojun Meng, Guansong Lu, Lu Hou, Minzhe Niu, Xiaodan Liang, Lewei Yao, Runhui Huang, Wei Zhang, Xin Jiang, Chunjing Xu, Hang Xu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FILIP: Fine-grained Interactive Language-Image Pre-Training


Nov 09, 2021
Lewei Yao, Runhui Huang, Lu Hou, Guansong Lu, Minzhe Niu, Hang Xu, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, Xin Jiang, Chunjing Xu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Voxel Transformer for 3D Object Detection


Sep 13, 2021
Jiageng Mao, Yujing Xue, Minzhe Niu, Haoyue Bai, Jiashi Feng, Xiaodan Liang, Hang Xu, Chunjing Xu

* To appear at ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pyramid R-CNN: Towards Better Performance and Adaptability for 3D Object Detection


Sep 06, 2021
Jiageng Mao, Minzhe Niu, Haoyue Bai, Xiaodan Liang, Hang Xu, Chunjing Xu

* To appear at ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

One Million Scenes for Autonomous Driving: ONCE Dataset


Jun 21, 2021
Jiageng Mao, Minzhe Niu, Chenhan Jiang, Hanxue Liang, Xiaodan Liang, Yamin Li, Chaoqiang Ye, Wei Zhang, Zhenguo Li, Jie Yu, Hang Xu, Chunjing Xu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Product-based Neural Networks for User Response Prediction over Multi-field Categorical Data


Jul 01, 2018
Yanru Qu, Bohui Fang, Weinan Zhang, Ruiming Tang, Minzhe Niu, Huifeng Guo, Yong Yu, Xiuqiang He


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email