Alert button
Picture for Wenchao Ding

Wenchao Ding

Alert button

O2V-Mapping: Online Open-Vocabulary Mapping with Neural Implicit Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Muer Tie, Julong Wei, Zhengjun Wang, Ke Wu, Shansuai Yuan, Kaizhao Zhang, Jie Jia, Jieru Zhao, Zhongxue Gan, Wenchao Ding

Viaarxiv icon

HGS-Mapping: Online Dense Mapping Using Hybrid Gaussian Representation in Urban Scenes

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Ke Wu, Kaizhao Zhang, Zhiwei Zhang, Shanshuai Yuan, Muer Tie, Julong Wei, Zijun Xu, Jieru Zhao, Zhongxue Gan, Wenchao Ding

Figure 1 for HGS-Mapping: Online Dense Mapping Using Hybrid Gaussian Representation in Urban Scenes
Figure 2 for HGS-Mapping: Online Dense Mapping Using Hybrid Gaussian Representation in Urban Scenes
Figure 3 for HGS-Mapping: Online Dense Mapping Using Hybrid Gaussian Representation in Urban Scenes
Figure 4 for HGS-Mapping: Online Dense Mapping Using Hybrid Gaussian Representation in Urban Scenes
Viaarxiv icon

DeepPointMap: Advancing LiDAR SLAM with Unified Neural Descriptors

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Xiaze Zhang, Ziheng Ding, Qi Jing, Yuejie Zhang, Wenchao Ding, Rui Feng

Viaarxiv icon

OpenAnnotate3D: Open-Vocabulary Auto-Labeling System for Multi-modal 3D Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 20, 2023
Yijie Zhou, Likun Cai, Xianhui Cheng, Zhongxue Gan, Xiangyang Xue, Wenchao Ding

Figure 1 for OpenAnnotate3D: Open-Vocabulary Auto-Labeling System for Multi-modal 3D Data
Figure 2 for OpenAnnotate3D: Open-Vocabulary Auto-Labeling System for Multi-modal 3D Data
Figure 3 for OpenAnnotate3D: Open-Vocabulary Auto-Labeling System for Multi-modal 3D Data
Figure 4 for OpenAnnotate3D: Open-Vocabulary Auto-Labeling System for Multi-modal 3D Data
Viaarxiv icon

MARS: Exploiting Multi-Level Parallelism for DNN Workloads on Adaptive Multi-Accelerator Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 23, 2023
Guan Shen, Jieru Zhao, Zeke Wang, Zhe Lin, Wenchao Ding, Chentao Wu, Quan Chen, Minyi Guo

Figure 1 for MARS: Exploiting Multi-Level Parallelism for DNN Workloads on Adaptive Multi-Accelerator Systems
Figure 2 for MARS: Exploiting Multi-Level Parallelism for DNN Workloads on Adaptive Multi-Accelerator Systems
Figure 3 for MARS: Exploiting Multi-Level Parallelism for DNN Workloads on Adaptive Multi-Accelerator Systems
Figure 4 for MARS: Exploiting Multi-Level Parallelism for DNN Workloads on Adaptive Multi-Accelerator Systems
Viaarxiv icon

Fast Segment Anything

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 21, 2023
Xu Zhao, Wenchao Ding, Yongqi An, Yinglong Du, Tao Yu, Min Li, Ming Tang, Jinqiao Wang

Figure 1 for Fast Segment Anything
Figure 2 for Fast Segment Anything
Figure 3 for Fast Segment Anything
Figure 4 for Fast Segment Anything
Viaarxiv icon

FlowMap: Path Generation for Automated Vehicles in Open Space Using Traffic Flow

Add code
Bookmark button
Alert button
May 11, 2023
Wenchao Ding, Jieru Zhao, Yubin Chu, Haihui Huang, Tong Qin, Chunjing Xu, Yuxiang Guan, Zhongxue Gan

Figure 1 for FlowMap: Path Generation for Automated Vehicles in Open Space Using Traffic Flow
Figure 2 for FlowMap: Path Generation for Automated Vehicles in Open Space Using Traffic Flow
Figure 3 for FlowMap: Path Generation for Automated Vehicles in Open Space Using Traffic Flow
Figure 4 for FlowMap: Path Generation for Automated Vehicles in Open Space Using Traffic Flow
Viaarxiv icon

EPSILON: An Efficient Planning System for Automated Vehicles in Highly Interactive Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2021
Wenchao Ding, Lu Zhang, Jing Chen, Shaojie Shen

Figure 1 for EPSILON: An Efficient Planning System for Automated Vehicles in Highly Interactive Environments
Figure 2 for EPSILON: An Efficient Planning System for Automated Vehicles in Highly Interactive Environments
Figure 3 for EPSILON: An Efficient Planning System for Automated Vehicles in Highly Interactive Environments
Figure 4 for EPSILON: An Efficient Planning System for Automated Vehicles in Highly Interactive Environments
Viaarxiv icon

Learning to Predict Vehicle Trajectories with Model-based Planning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2021
Haoran Song, Di Luan, Wenchao Ding, Michael Yu Wang, Qifeng Chen

Figure 1 for Learning to Predict Vehicle Trajectories with Model-based Planning
Figure 2 for Learning to Predict Vehicle Trajectories with Model-based Planning
Figure 3 for Learning to Predict Vehicle Trajectories with Model-based Planning
Figure 4 for Learning to Predict Vehicle Trajectories with Model-based Planning
Viaarxiv icon

FP-Stereo: Hardware-Efficient Stereo Vision for Embedded Applications

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 01, 2020
Jieru Zhao, Tingyuan Liang, Liang Feng, Wenchao Ding, Sharad Sinha, Wei Zhang, Shaojie Shen

Figure 1 for FP-Stereo: Hardware-Efficient Stereo Vision for Embedded Applications
Figure 2 for FP-Stereo: Hardware-Efficient Stereo Vision for Embedded Applications
Figure 3 for FP-Stereo: Hardware-Efficient Stereo Vision for Embedded Applications
Figure 4 for FP-Stereo: Hardware-Efficient Stereo Vision for Embedded Applications
Viaarxiv icon