Alert button
Picture for Yanxin Long

Yanxin Long

Alert button

CapDet: Unifying Dense Captioning and Open-World Detection Pretraining

Mar 15, 2023
Yanxin Long, Youpeng Wen, Jianhua Han, Hang Xu, Pengzhen Ren, Wei Zhang, Shen Zhao, Xiaodan Liang

Figure 1 for CapDet: Unifying Dense Captioning and Open-World Detection Pretraining
Figure 2 for CapDet: Unifying Dense Captioning and Open-World Detection Pretraining
Figure 3 for CapDet: Unifying Dense Captioning and Open-World Detection Pretraining
Figure 4 for CapDet: Unifying Dense Captioning and Open-World Detection Pretraining
Viaarxiv icon

NLIP: Noise-robust Language-Image Pre-training

Jan 04, 2023
Runhui Huang, Yanxin Long, Jianhua Han, Hang Xu, Xiwen Liang, Chunjing Xu, Xiaodan Liang

Figure 1 for NLIP: Noise-robust Language-Image Pre-training
Figure 2 for NLIP: Noise-robust Language-Image Pre-training
Figure 3 for NLIP: Noise-robust Language-Image Pre-training
Figure 4 for NLIP: Noise-robust Language-Image Pre-training
Viaarxiv icon

P$^3$OVD: Fine-grained Visual-Text Prompt-Driven Self-Training for Open-Vocabulary Object Detection

Nov 02, 2022
Yanxin Long, Jianhua Han, Runhui Huang, Xu Hang, Yi Zhu, Chunjing Xu, Xiaodan Liang

Figure 1 for P$^3$OVD: Fine-grained Visual-Text Prompt-Driven Self-Training for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 2 for P$^3$OVD: Fine-grained Visual-Text Prompt-Driven Self-Training for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 3 for P$^3$OVD: Fine-grained Visual-Text Prompt-Driven Self-Training for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 4 for P$^3$OVD: Fine-grained Visual-Text Prompt-Driven Self-Training for Open-Vocabulary Object Detection
Viaarxiv icon

Adversarial Reinforced Instruction Attacker for Robust Vision-Language Navigation

Jul 23, 2021
Bingqian Lin, Yi Zhu, Yanxin Long, Xiaodan Liang, Qixiang Ye, Liang Lin

Figure 1 for Adversarial Reinforced Instruction Attacker for Robust Vision-Language Navigation
Figure 2 for Adversarial Reinforced Instruction Attacker for Robust Vision-Language Navigation
Figure 3 for Adversarial Reinforced Instruction Attacker for Robust Vision-Language Navigation
Figure 4 for Adversarial Reinforced Instruction Attacker for Robust Vision-Language Navigation
Viaarxiv icon