Alert button
Picture for Mingyuan Zhang

Mingyuan Zhang

Alert button

BinaryDM: Towards Accurate Binarization of Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Xingyu Zheng, Haotong Qin, Xudong Ma, Mingyuan Zhang, Haojie Hao, Jiakai Wang, Zixiang Zhao, Jinyang Guo, Xianglong Liu

Viaarxiv icon

Large Motion Model for Unified Multi-Modal Motion Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Mingyuan Zhang, Daisheng Jin, Chenyang Gu, Fangzhou Hong, Zhongang Cai, Jingfang Huang, Chongzhi Zhang, Xinying Guo, Lei Yang, Ying He, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

Multiclass Learning from Noisy Labels for Non-decomposable Performance Measures

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2024
Mingyuan Zhang, Shivani Agarwal

Viaarxiv icon

Multi-scale 2D Temporal Map Diffusion Models for Natural Language Video Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 16, 2024
Chongzhi Zhang, Mingyuan Zhang, Zhiyang Teng, Jiayi Li, Xizhou Zhu, Lewei Lu, Ziwei Liu, Aixin Sun

Viaarxiv icon

InsActor: Instruction-driven Physics-based Characters

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 28, 2023
Jiawei Ren, Mingyuan Zhang, Cunjun Yu, Xiao Ma, Liang Pan, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

FineMoGen: Fine-Grained Spatio-Temporal Motion Generation and Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Mingyuan Zhang, Huirong Li, Zhongang Cai, Jiawei Ren, Lei Yang, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

Digital Life Project: Autonomous 3D Characters with Social Intelligence

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Zhongang Cai, Jianping Jiang, Zhongfei Qing, Xinying Guo, Mingyuan Zhang, Zhengyu Lin, Haiyi Mei, Chen Wei, Ruisi Wang, Wanqi Yin, Xiangyu Fan, Han Du, Liang Pan, Peng Gao, Zhitao Yang, Yang Gao, Jiaqi Li, Tianxiang Ren, Yukun Wei, Xiaogang Wang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu

Figure 1 for Digital Life Project: Autonomous 3D Characters with Social Intelligence
Figure 2 for Digital Life Project: Autonomous 3D Characters with Social Intelligence
Figure 3 for Digital Life Project: Autonomous 3D Characters with Social Intelligence
Figure 4 for Digital Life Project: Autonomous 3D Characters with Social Intelligence
Viaarxiv icon

SMPLer-X: Scaling Up Expressive Human Pose and Shape Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Zhongang Cai, Wanqi Yin, Ailing Zeng, Chen Wei, Qingping Sun, Yanjun Wang, Hui En Pang, Haiyi Mei, Mingyuan Zhang, Lei Zhang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu

Figure 1 for SMPLer-X: Scaling Up Expressive Human Pose and Shape Estimation
Figure 2 for SMPLer-X: Scaling Up Expressive Human Pose and Shape Estimation
Figure 3 for SMPLer-X: Scaling Up Expressive Human Pose and Shape Estimation
Figure 4 for SMPLer-X: Scaling Up Expressive Human Pose and Shape Estimation
Viaarxiv icon

On the Minimax Regret in Online Ranking with Top-k Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2023
Mingyuan Zhang, Ambuj Tewari

Figure 1 for On the Minimax Regret in Online Ranking with Top-k Feedback
Figure 2 for On the Minimax Regret in Online Ranking with Top-k Feedback
Figure 3 for On the Minimax Regret in Online Ranking with Top-k Feedback
Figure 4 for On the Minimax Regret in Online Ranking with Top-k Feedback
Viaarxiv icon

PointHPS: Cascaded 3D Human Pose and Shape Estimation from Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 28, 2023
Zhongang Cai, Liang Pan, Chen Wei, Wanqi Yin, Fangzhou Hong, Mingyuan Zhang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu

Figure 1 for PointHPS: Cascaded 3D Human Pose and Shape Estimation from Point Clouds
Figure 2 for PointHPS: Cascaded 3D Human Pose and Shape Estimation from Point Clouds
Figure 3 for PointHPS: Cascaded 3D Human Pose and Shape Estimation from Point Clouds
Figure 4 for PointHPS: Cascaded 3D Human Pose and Shape Estimation from Point Clouds
Viaarxiv icon