Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jinjin Gu

Discovering "Semantics" in Super-Resolution Networks


Aug 01, 2021
Yihao Liu, Anran Liu, Jinjin Gu, Zhipeng Zhang, Wenhao Wu, Yu Qiao, Chao Dong

* discovering and interpreting deep degradation representations (DDR) in super-resolution networks 

  Access Paper or Ask Questions

Blind Image Super-Resolution: A Survey and Beyond


Jul 07, 2021
Anran Liu, Yihao Liu, Jinjin Gu, Yu Qiao, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Perceptual Image Quality Assessment


May 11, 2021
Jinjin Gu, Haoming Cai, Chao Dong, Jimmy S. Ren, Yu Qiao, Shuhang Gu, Radu Timofte, Manri Cheon, Sungjun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Qing Zhang, Haiyang Guo, Yi Bin, Yuqing Hou, Hengliang Luo, Jingyu Guo, Zirui Wang, Hai Wang, Wenming Yang, Qingyan Bai, Shuwei Shi, Weihao Xia, Mingdeng Cao, Jiahao Wang, Yifan Chen, Yujiu Yang, Yang Li, Tao Zhang, Longtao Feng, Yiting Liao, Junlin Li, William Thong, Jose Costa Pereira, Ales Leonardis, Steven McDonagh, Kele Xu, Lehan Yang, Hengxing Cai, Pengfei Sun, Seyed Mehdi Ayyoubzadeh, Ali Royat, Sid Ahmed Fezza, Dounia Hammou, Wassim Hamidouche, Sewoong Ahn, Gwangjin Yoon, Koki Tsubota, Hiroaki Akutsu, Kiyoharu Aizawa


  Access Paper or Ask Questions

Attention in Attention Network for Image Super-Resolution


Apr 19, 2021
Haoyu Chen, Jinjin Gu, Zhi Zhang

* 10 pages, 8 figures. Codes will be available at $\href{https://github.com/haoyuc/A2N}{\text{this https URL}}$ 

  Access Paper or Ask Questions

Image Quality Assessment for Perceptual Image Restoration: A New Dataset, Benchmark and Metric


Nov 30, 2020
Jinjin Gu, Haoming Cai, Haoyu Chen, Xiaoxing Ye, Jimmy Ren, Chao Dong

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2007.12142 

  Access Paper or Ask Questions

Interpreting Super-Resolution Networks with Local Attribution Maps


Nov 22, 2020
Jinjin Gu, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Video Extreme Super-Resolution: Methods and Results


Sep 14, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Arnau Raventos, Aryan Esfandiari, Salah Karout, Xuan Xu, Xin Li, Xin Xiong, Jinge Wang, Pablo Navarrete Michelini, Wenhao Zhang, Dongyang Zhang, Hanwei Zhu, Dan Xia, Haoyu Chen, Jinjin Gu, Zhi Zhang, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Kazutoshi Akita, Norimichi Ukita, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V


  Access Paper or Ask Questions

PIPAL: a Large-Scale Image Quality Assessment Dataset for Perceptual Image Restoration


Jul 23, 2020
Jinjin Gu, Haoming Cai, Haoyu Chen, Xiaoxing Ye, Jimmy Ren, Chao Dong

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Image Processing Using Multi-Code GAN Prior


Dec 15, 2019
Jinjin Gu, Yujun Shen, Bolei Zhou

* 19 pages, 22 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Interpreting the Latent Space of GANs for Semantic Face Editing


Jul 25, 2019
Yujun Shen, Jinjin Gu, Xiaoou Tang, Bolei Zhou

* 19 pages, 19 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Suppressing Model Overfitting for Image Super-Resolution Networks


Jun 11, 2019
Ruicheng Feng, Jinjin Gu, Yu Qiao, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

Trinity of Pixel Enhancement: a Joint Solution for Demosaicking, Denoising and Super-Resolution


May 07, 2019
Guocheng Qian, Jinjin Gu, Jimmy S. Ren, Chao Dong, Furong Zhao, Juan Lin


  Access Paper or Ask Questions

Blind Super-Resolution With Iterative Kernel Correction


Apr 06, 2019
Jinjin Gu, Hannan Lu, Wangmeng Zuo, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

Two-phase Hair Image Synthesis by Self-Enhancing Generative Model


Feb 28, 2019
Haonan Qiu, Chuan Wang, Hang Zhu, Xiangyu Zhu, Jinjin Gu, Xiaoguang Han


  Access Paper or Ask Questions

ESRGAN: Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks


Sep 17, 2018
Xintao Wang, Ke Yu, Shixiang Wu, Jinjin Gu, Yihao Liu, Chao Dong, Chen Change Loy, Yu Qiao, Xiaoou Tang

* To appear in ECCV 2018 workshop. Won Region 3 in the PIRM2018-SR Challenge. Code and models are at https://github.com/xinntao/ESRGAN 

  Access Paper or Ask Questions

Super-Resolution Perception for Industrial Sensor Data


Sep 06, 2018
Jinjin Gu, Guolong Liu, Gaoqi Liang, Junhua Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Single Image Reflection Removal Using Deep Encoder-Decoder Network


Jan 31, 2018
Zhixiang Chi, Xiaolin Wu, Xiao Shu, Jinjin Gu


  Access Paper or Ask Questions