Alert button
Picture for Chang Meng

Chang Meng

Alert button

Time-aligned Exposure-enhanced Model for Click-Through Rate Prediction

Aug 19, 2023
Hengyu Zhang, Chang Meng, Wei Guo, Huifeng Guo, Jieming Zhu, Guangpeng Zhao, Ruiming Tang, Xiu Li

Figure 1 for Time-aligned Exposure-enhanced Model for Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for Time-aligned Exposure-enhanced Model for Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for Time-aligned Exposure-enhanced Model for Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for Time-aligned Exposure-enhanced Model for Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon

Parallel Knowledge Enhancement based Framework for Multi-behavior Recommendation

Aug 09, 2023
Chang Meng, Chenhao Zhai, Yu Yang, Hengyu Zhang, Xiu Li

Figure 1 for Parallel Knowledge Enhancement based Framework for Multi-behavior Recommendation
Figure 2 for Parallel Knowledge Enhancement based Framework for Multi-behavior Recommendation
Figure 3 for Parallel Knowledge Enhancement based Framework for Multi-behavior Recommendation
Figure 4 for Parallel Knowledge Enhancement based Framework for Multi-behavior Recommendation
Viaarxiv icon

Compressed Interaction Graph based Framework for Multi-behavior Recommendation

Mar 04, 2023
Wei Guo, Chang Meng, Enming Yuan, Zhicheng He, Huifeng Guo, Yingxue Zhang, Bo Chen, Yaochen Hu, Ruiming Tang, Xiu Li, Rui Zhang

Figure 1 for Compressed Interaction Graph based Framework for Multi-behavior Recommendation
Figure 2 for Compressed Interaction Graph based Framework for Multi-behavior Recommendation
Figure 3 for Compressed Interaction Graph based Framework for Multi-behavior Recommendation
Figure 4 for Compressed Interaction Graph based Framework for Multi-behavior Recommendation
Viaarxiv icon

Coarse-to-Fine Knowledge-Enhanced Multi-Interest Learning Framework for Multi-Behavior Recommendation

Aug 05, 2022
Chang Meng, Ziqi Zhao, Wei Guo, Yingxue Zhang, Haolun Wu, Chen Gao, Dong Li, Xiu Li, Ruiming Tang

Figure 1 for Coarse-to-Fine Knowledge-Enhanced Multi-Interest Learning Framework for Multi-Behavior Recommendation
Figure 2 for Coarse-to-Fine Knowledge-Enhanced Multi-Interest Learning Framework for Multi-Behavior Recommendation
Figure 3 for Coarse-to-Fine Knowledge-Enhanced Multi-Interest Learning Framework for Multi-Behavior Recommendation
Figure 4 for Coarse-to-Fine Knowledge-Enhanced Multi-Interest Learning Framework for Multi-Behavior Recommendation
Viaarxiv icon

LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images

Aug 30, 2021
Gui-Song Xia, Jian Ding, Ming Qian, Nan Xue, Jiaming Han, Xiang Bai, Micheal Ying Yang, Shengyang Li, Serge Belongie, Jiebo Luo, Mihai Datcu, Marcello Pelillo, Liangpei Zhang, Qiang Zhou, Chao-hui Yu, Kaixuan Hu, Yingjia Bu, Wenming Tan, Zhe Yang, Wei Li, Shang Liu, Jiaxuan Zhao, Tianzhi Ma, Zi-han Gao, Lingqi Wang, Yi Zuo, Licheng Jiao, Chang Meng, Hao Wang, Jiahao Wang, Yiming Hui, Zhuojun Dong, Jie Zhang, Qianyue Bao, Zixiao Zhang, Fang Liu

Figure 1 for LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images
Figure 2 for LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images
Figure 3 for LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images
Figure 4 for LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images
Viaarxiv icon