Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Nicholas Jing Yuan

Knowledge-based Review Generation by Coherence Enhanced Text Planning


May 09, 2021
Junyi Li, Wayne Xin Zhao, Zhicheng Wei, Nicholas Jing Yuan, Ji-Rong Wen

* Accepted by SIGIR 2021 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Read, Retrospect, Select: An MRC Framework to Short Text Entity Linking


Jan 07, 2021
Yingjie Gu, Xiaoye Qu, Zhefeng Wang, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan, Xiaolin Gui

* Accepted at AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Enhanced Personalized Review Generation with Capsule Graph Neural Network


Oct 04, 2020
Junyi Li, Siqing Li, Wayne Xin Zhao, Gaole He, Zhicheng Wei, Nicholas Jing Yuan, Ji-Rong Wen

* Accepted by CIKM 2020 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Object-Aware Multi-Branch Relation Networks for Spatio-Temporal Video Grounding


Aug 22, 2020
Zhu Zhang, Zhou Zhao, Zhijie Lin, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan

* Accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Integrating Graph Contextualized Knowledge into Pre-trained Language Models


Dec 03, 2019
Bin He, Di Zhou, Jinghui Xiao, Xin jiang, Qun Liu, Nicholas Jing Yuan, Tong Xu

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions