Alert button
Picture for Nicholas Jing Yuan

Nicholas Jing Yuan

Alert button

FlagVNE: A Flexible and Generalizable Reinforcement Learning Framework for Network Resource Allocation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 19, 2024
Tianfu Wang, Qilin Fan, Chao Wang, Long Yang, Leilei Ding, Nicholas Jing Yuan, Hui Xiong

Viaarxiv icon

Recognizing Unseen Objects via Multimodal Intensive Knowledge Graph Propagation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 21, 2023
Likang Wu, Zhi Li, Hongke Zhao, Zhefeng Wang, Qi Liu, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan, Enhong Chen

Figure 1 for Recognizing Unseen Objects via Multimodal Intensive Knowledge Graph Propagation
Figure 2 for Recognizing Unseen Objects via Multimodal Intensive Knowledge Graph Propagation
Figure 3 for Recognizing Unseen Objects via Multimodal Intensive Knowledge Graph Propagation
Figure 4 for Recognizing Unseen Objects via Multimodal Intensive Knowledge Graph Propagation
Viaarxiv icon

Learning Profitable NFT Image Diffusions via Multiple Visual-Policy Guided Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 20, 2023
Huiguo He, Tianfu Wang, Huan Yang, Jianlong Fu, Nicholas Jing Yuan, Jian Yin, Hongyang Chao, Qi Zhang

Figure 1 for Learning Profitable NFT Image Diffusions via Multiple Visual-Policy Guided Reinforcement Learning
Figure 2 for Learning Profitable NFT Image Diffusions via Multiple Visual-Policy Guided Reinforcement Learning
Figure 3 for Learning Profitable NFT Image Diffusions via Multiple Visual-Policy Guided Reinforcement Learning
Figure 4 for Learning Profitable NFT Image Diffusions via Multiple Visual-Policy Guided Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2022
Ludan Ruan, Yiyang Ma, Huan Yang, Huiguo He, Bei Liu, Jianlong Fu, Nicholas Jing Yuan, Qin Jin, Baining Guo

Figure 1 for MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation
Figure 2 for MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation
Figure 3 for MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation
Figure 4 for MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation
Viaarxiv icon

Delving Deep into Regularity: A Simple but Effective Method for Chinese Named Entity Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2022
Yingjie Gu, Xiaoye Qu, Zhefeng Wang, Yi Zheng, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan

Figure 1 for Delving Deep into Regularity: A Simple but Effective Method for Chinese Named Entity Recognition
Figure 2 for Delving Deep into Regularity: A Simple but Effective Method for Chinese Named Entity Recognition
Figure 3 for Delving Deep into Regularity: A Simple but Effective Method for Chinese Named Entity Recognition
Figure 4 for Delving Deep into Regularity: A Simple but Effective Method for Chinese Named Entity Recognition
Viaarxiv icon

Multi-Modal Knowledge Graph Construction and Application: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 11, 2022
Xiangru Zhu, Zhixu Li, Xiaodan Wang, Xueyao Jiang, Penglei Sun, Xuwu Wang, Yanghua Xiao, Nicholas Jing Yuan

Figure 1 for Multi-Modal Knowledge Graph Construction and Application: A Survey
Figure 2 for Multi-Modal Knowledge Graph Construction and Application: A Survey
Figure 3 for Multi-Modal Knowledge Graph Construction and Application: A Survey
Figure 4 for Multi-Modal Knowledge Graph Construction and Application: A Survey
Viaarxiv icon

Efficient Document-level Event Extraction via Pseudo-Trigger-aware Pruned Complete Graph

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2021
Tong Zhu, Xiaoye Qu, Wenliang Chen, Zhefeng Wang, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan, Min Zhang

Figure 1 for Efficient Document-level Event Extraction via Pseudo-Trigger-aware Pruned Complete Graph
Figure 2 for Efficient Document-level Event Extraction via Pseudo-Trigger-aware Pruned Complete Graph
Figure 3 for Efficient Document-level Event Extraction via Pseudo-Trigger-aware Pruned Complete Graph
Figure 4 for Efficient Document-level Event Extraction via Pseudo-Trigger-aware Pruned Complete Graph
Viaarxiv icon

Denoising Distantly Supervised Named Entity Recognition via a Hypergeometric Probabilistic Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 17, 2021
Wenkai Zhang, Hongyu Lin, Xianpei Han, Le Sun, Huidan Liu, Zhicheng Wei, Nicholas Jing Yuan

Figure 1 for Denoising Distantly Supervised Named Entity Recognition via a Hypergeometric Probabilistic Model
Figure 2 for Denoising Distantly Supervised Named Entity Recognition via a Hypergeometric Probabilistic Model
Figure 3 for Denoising Distantly Supervised Named Entity Recognition via a Hypergeometric Probabilistic Model
Figure 4 for Denoising Distantly Supervised Named Entity Recognition via a Hypergeometric Probabilistic Model
Viaarxiv icon

Few-shot Knowledge Graph-to-Text Generation with Pretrained Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 03, 2021
Junyi Li, Tianyi Tang, Wayne Xin Zhao, Zhicheng Wei, Nicholas Jing Yuan, Ji-Rong Wen

Figure 1 for Few-shot Knowledge Graph-to-Text Generation with Pretrained Language Models
Figure 2 for Few-shot Knowledge Graph-to-Text Generation with Pretrained Language Models
Figure 3 for Few-shot Knowledge Graph-to-Text Generation with Pretrained Language Models
Figure 4 for Few-shot Knowledge Graph-to-Text Generation with Pretrained Language Models
Viaarxiv icon

An In-depth Study on Internal Structure of Chinese Words

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2021
Chen Gong, Saihao Huang, Houquan Zhou, Zhenghua Li, Min Zhang, Zhefeng Wang, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan

Figure 1 for An In-depth Study on Internal Structure of Chinese Words
Figure 2 for An In-depth Study on Internal Structure of Chinese Words
Figure 3 for An In-depth Study on Internal Structure of Chinese Words
Figure 4 for An In-depth Study on Internal Structure of Chinese Words
Viaarxiv icon